Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Aktualności

 • 2017-08-22 Egzaminy poprawkowe - sierpień 2017r.

  EGZAMINY POPRAWKOWE
  sierpień 2017 r.
  w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.

  22. sierpnia (wtorek)
  matematyka- godzina 8:00 część pisemna
  - godzina 9:30 część ustna
  język polski- godzina 8:00 część pisemna
  - godzina 9:30 część ustna
  23. sierpnia (środa)
  elektrotechnika i elektronika- godzina 8:00 część pisemna
  - godzina 9:30 część ustna
  sieci komputerowe- godzina 8.00 część pisemna
  - godzina 9:30 część ustna
  24. sierpnia (czwartek)
  maszyny i urządzenia elektryczne- godzina 8:00 część pisemna
  - godzina 9:30 część ustna
  maszyny elektryczne- godzina 8:00 część pisemna
  - godzina 9:30 część ustna

  UWAGA !!!
  Obecność zdających sprawdzana na 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

  Egzaminy przeprowadzone zostaną w salach lekcyjnych w budynku szkoły.
  Wszyscy przystępujący do egzaminów powinni posiadać przybory do pisania, a na matematyce linijkę i cyrkiel.
  Godziny rozpoczęcia części ustnej podane są orientacyjnie i zostaną potwierdzone przez komisję po zakończeniu części pisemnej.

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce