Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Aktualności

 • 2018-08-27 EGZAMINY POPRAWKOWE - Sierpień 2018

  w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.

  27 sierpnia (poniedziałek):

  - fizyka:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.40)
  - godzina 9.30 część ustna

  transmisja danych i przetwarzanie sygnałów, informatyka:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.39)
  - godzina 9.30 część ustna

  28 sierpnia (wtorek):

  matematyka:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.40)
  - godzina 9.30 część ustna

  elektrotechnika i elektronika:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.41)
  - godzina 9.30 część ustna

  maszyny elektryczne:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.41)
  - godzina 9.30 część ustna

  UWAGA !!!
  Obecność zdających sprawdzana na 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

  Egzaminy przeprowadzone zostaną w salach lekcyjnych w budynku szkoły. Wszyscy przystępujący do egzaminów powinni posiadać przybory do pisania, a na matematyce linijkę i cyrkiel.
  Godziny rozpoczęcia części ustnej podane są orientacyjnie i zostaną potwierdzone przez komisję po zakończeniu części pisemnej.

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce