Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Archiwum Aktualności

 • Uwaga uczniowie klas pierwszych !!! (2018-08-31)

  Spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami odbędzie się:
  w piątek – 31 sierpnia, godz 11:30 wg następującego narmonogramu:

  1a( t. automatyk )– sala 47, wychowawca P. Obrzut
  1f( t. elektryk)– sala 40, wychowawca Z. Durlak
  1e( t. mechatronik )– sala 41, wychowawca M. Siciarz
  1m( t. mechatronik )– sala 42, wychowawca H. Małysa-Legutko
  1g( t. elektronik )– sala 43, wychowawca A. Chronowska
  1i( t. informatyk )– sala 44, wychowawca P. Szczypuła
  1j( t. informatyk )– sala 45, wychowawca P. Mordarska
  1t( t. teleinformatyk )– sala 46, wychowawca J. Klag-Pierzchała

 • Ważny komunikat dla nauczycieli ! (2018-08-30)

  W czwartek – 30 sierpnia odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia e-dziennika dla wszystkich wychowawców. Zostanie ono przeprowadzone w dwóch turach:

  o godzinie 8:00 wychowawcy klas 1 i 2 oraz pedagog i bibliotekarze, natomiast o 9:30 wychowawcy klas 3 i 4. Szkolenie odbędzie się w sali nr 38.

  Wychowawcy klas pierwszych ( Z. Durlak, M. Siciarz, A. Chronowska, P. Mordarska, H. Małysa-Legutko, J. Klag-Pierzchała, P. Obrzut, P. Szczypuła ) po szkoleniu z zakresu e-dziennika spotkają się o godzinie 9:30 z P. dyr. Rembiasz.

  Natomiast posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSEM odbędzie się w dniu 31 sierpnia (piątek) o godzinie 8:00. Bardzo proszę przewodniczących poszczególnych zespołów przedmiotowych o przygotowanie krótkich (max 3 min.) wystąpień podsumowujących pracę zespołów w minionym roku szkolnym. Powyższe podsumowania winne być adekwatne do przestawionych planów pracy oraz do zadań zespołów sformułowanych w stosownym zarządzeniu dyrektora szkoły.

  Tego samego dnia o godz. 11:30 wychowawcy klas pierwszych spotkają się ze swoimi uczniami.
 • Lista przyjętych do internatu na r.szk. 2018/19 (2018-08-27)

  Kwaterowanie w Internacie ZSE-M
  rozpoczyna się w dniu 02.09.2018 r.(niedziela) od godziny 17:00.

  Zebranie Kierownika Internatu z rodzicami uczniów klas pierwszych
  odbędzie się w tym dniu o godzinie 18:00.

  Lista przyjętych (PDF).
 • EGZAMINY POPRAWKOWE - Sierpień 2018 (2018-08-27)

  w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.

  27 sierpnia (poniedziałek):

  - fizyka:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.40)
  - godzina 9.30 część ustna

  transmisja danych i przetwarzanie sygnałów, informatyka:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.39)
  - godzina 9.30 część ustna

  28 sierpnia (wtorek):

  matematyka:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.40)
  - godzina 9.30 część ustna

  elektrotechnika i elektronika:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.41)
  - godzina 9.30 część ustna

  maszyny elektryczne:
  - godzina 8.00 część pisemna (s.41)
  - godzina 9.30 część ustna

  UWAGA !!!
  Obecność zdających sprawdzana na 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

  Egzaminy przeprowadzone zostaną w salach lekcyjnych w budynku szkoły. Wszyscy przystępujący do egzaminów powinni posiadać przybory do pisania, a na matematyce linijkę i cyrkiel.
  Godziny rozpoczęcia części ustnej podane są orientacyjnie i zostaną potwierdzone przez komisję po zakończeniu części pisemnej.


Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce