Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Egzaminy Zawodowe

 1. Komunikat o dostosowaniu egzaminu w roku szkolnym 2018/2019
 2. Wykaz olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2018/2019
  - laureaci i finaliści zwolnieni z części pisemnej egzaminu uzyskując 100% punktów.
 3. Komunikaty Dyrektora CKE z 17. maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający:
  - część pisemna
  - część praktyczna

 1. Terminy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - czerwiec 2019:

  * ZSEM

  - pisemny,
  - praktyczny

  * ZPKZ

  E.06: Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych:
  Klasa 3G TZ ZSEM Nowy Sącz 21.06-24.06.2019r.

  E.08: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych:
  Klasa 3F TZ ZSEM Nowy Sącz 21.06.-25.06.2019r.
  Klasa 3z ZSZ ZSEM Nowy Sącz 24.06.-26.06.2019r.

  E.18: Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
  Klasa 3E TZ ZSEM Nowy Sącz 17.06.2019r.
  Klasa 3M TZ ZSEM Nowy Sącz 17.06.2019r.

  E.19: Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
  Egzaminy poprawkowe ZSEM Nowy Sącz 27.06.2019r.

 2. Zdający zgłaszają się na egzamin co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (zgodnie z harmonogramem) i muszą posiadać przy sobie:
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  - długopis z czarnym tuszem,
  - materiały i przybory, z których mogą korzystać w trakcie egzaminu.
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce