Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Egzaminy Zawodowe

 1. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.:
  - część pisemna
  - część praktyczna
 2. Komunikat o dostosowaniu egzaminu w sesji egzaminacyjnej styczeń/luty 2018
 3. Wykaz olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2017/2018
  - laureaci i finaliści zwolnieni z części pisemnej egzaminu uzyskując 100% punktów.
 1. Terminy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - styczeń-luty 2018

  ZSEM

  - E.03 pisemny,
  - E.04 pisemny,
  - E.07 pisemny,
  - E.13 pisemny
  - E.14 pisemny, praktyczny,
  - E.16 pisemny, praktyczny,
  - E.19 pisemny,
  - E.20 pisemny,
  - E.24 pisemny, praktyczny,
  - Z.17 pisemny

  ZPKZ

  - E.03 Klasa 3E TZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.03 Klasa 3M TZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.04 Absolwent ZSZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.07 Klasa 3F TZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.18 Egzamin poprawkowy ZSEM Nowy Sącz,
  - E.19 Klasa 4E TZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.19 Klasa 4M TZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.19 Absolwenci ZSEM Nowy Sącz,
  - E.20 Klasa 4G TZ oraz absolwenci ZSEM Nowy Sącz
   
 2. Zdający zgłaszają się na egzamin co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (zgodnie z harmonogramem) i muszą posiadać przy sobie:
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  - długopis z czarnym tuszem,
  - materiały i przybory, z których mogą korzystać w trakcie egzaminu.

 3. Informacje o sesjach
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce