Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Egzaminy Zawodowe

 1. Komunikat o dostosowaniu egzaminu w sesji egzaminacyjnej styczeń 2019
 2. Wykaz olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2018/2019
  - laureaci i finaliści zwolnieni z części pisemnej egzaminu uzyskując 100% punktów.

 1. Terminy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - styczeń 2019:

  * ZSEM

  - pisemny,
  - praktyczny

  E.13: Przemysław Pociecha - cz. praktyczna
  E.13: Rafał Marszałek - cz. praktyczna

  * ZPKZ

  E.03: Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych:
  Klasa 3E TZ ZSEM Nowy Sącz 11.01.-12.01.2019r.
  Klasa 3M TZ ZSEM Nowy Sącz 14.01.-15.01.2019r.

  E.19: Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
  Klasa 4E TZ ZSEM Nowy Sącz 15.01.2019r.
  Klasa 4M TZ ZSEM Nowy Sącz 15.01.-16.01.2019r.

  E.20: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych:
  Klasa 4G TZ ZSEM Nowy Sącz 09.01.2019r.

  E.07: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych:
  Klasa 3F TZ ZSEM Nowy Sącz 11.01.-16.01.2019r.
  Klasa 3z ZSZ ZSEM Nowy Sącz 12.01.-15.01.2019r.

 2. Zdający zgłaszają się na egzamin co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (zgodnie z harmonogramem) i muszą posiadać przy sobie:
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  - długopis z czarnym tuszem,
  - materiały i przybory, z których mogą korzystać w trakcie egzaminu.
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce