Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Egzaminy Zawodowe

 1. Komunikat o przyborach, z których mogą korzystać zdający:
  - część pisemna
  - część praktyczna
 2. Komunikat o dostosowaniu egzaminu w sesji egzaminacyjnej maj/lipiec 2017
 3. Wykaz olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2016/2017
  - laureaci i finaliści zwolnieni z części pisemnej egzaminu uzyskując 100% punktów.
 1. Terminy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - czerwiec/lipiec 2017
  ZSEM
  - E.04 pisemny,
  - E.06 pisemny,
  - E.08 pisemny,
  - E.12 pisemny, praktyczny,
  - E.13 pisemny, praktyczny,
  - E.15 pisemny, praktyczny,
  - E.18 pisemny,
  ZPKZ
  - E.04 praktyczny,
  - E.06 praktyczny,
  - E.08 praktyczny 3f, praktyczny 3z,
  - E.18 praktyczny 3e, praktyczny 3m
 2. Zdający zgłaszają się na egzamin co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (zgodnie z harmonogramem) i muszą posiadać przy sobie:
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  - długopis z czarnym tuszem,
  - materiały i przybory, z których mogą korzystać w trakcie egzaminu.
 3. Informacje o sesjach
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce