Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Egzaminy Zawodowe

 1. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.:
  - część pisemna
  - część praktyczna
 2. Komunikat o dostosowaniu egzaminu w sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2018
 3. Wykaz olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2017/2018
  - laureaci i finaliści zwolnieni z części pisemnej egzaminu uzyskując 100% punktów.

!!! UWAGA !!!

Zdający, którzy:

 • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018r. i otrzymają negatywny wynik z egzaminu, w dniu 23. marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąppienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipec 2018r.

 • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23. marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipec 2018r.
 1. Terminy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - czerwiec-lipiec 2018

  * ZSEM

  - pisemny,
  - praktyczny

  * ZPKZ

  - E.06 Klasa 3G TZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.08 Klasa 3F TZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.18 Klasa 3E TZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.18 Klasa 3M TZ ZSEM Nowy Sącz,
  - E.19 Poprawkowy klasy 4 TZ ZSEM

 2. Zdający zgłaszają się na egzamin co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (zgodnie z harmonogramem) i muszą posiadać przy sobie:
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  - długopis z czarnym tuszem,
  - materiały i przybory, z których mogą korzystać w trakcie egzaminu.
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce