Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Finaliści konkursu Wirtualny Doradca

„CWR - Consulting With the Rules” - wirtualna firma założona przez Tomasza Fuksa, Adama Wróbla, Jakuba Zelka to zwycięski zespół klasy 1j TE, biorącej udział w projekcie Przedsiębiorcze Szkoły realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, polegającym na wprowadzeniu do programu nauczania Podstaw Przedsiębiorczości innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Celem głównym projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Uczniowie klasy 1j TE stworzyli trzy osobowe wirtualne firmy doradcze, które rozwiązywały problemy mikro i makroekonomiczne swoich klientów. Podejmowane przez zespoły decyzje strategiczne pozwalały na weryfikację zdobytych wiadomości w praktyce, doskonaliły umiejętności pracy zespołowej oraz pracy pod presją czasu. Każdy poprawnie rozwiązany problem klienta powodował wzrost wartości przedsiębiorstwa zarządzanego przez uczestników, natomiast błędne decyzje skutkowały kosztami, które pomniejszały wartość portfela firmy.

Wygenerowane zyski kształtowały się następująco:

Miejsce Nazwa firmy Zysk całkowity
1 CWR - Consulting With the Rules 392 000 PLN
2 Akk-pol 376 800 PLN
3 WOMIDA 369 500 PLN
4 WSRH 365 270 PLN
5 Amber Good 355 440 PLN
6 Master 352 550 PLN
7 TruePolandBusiness 337 600 PLN
8 Gorczo Company 336 250 PLN
9 ADeeM Corporation sp. z o.o 327 200 PLN
10 Happy Finnances 323 000 PLN

Zwycięski zespół otrzyma nagrodę rzeczową.

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce