Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Pola Nadziei w naszej szkole.

W kwietniu po oficjalnej akcji Pola Nadziei w Nowym Sączu, kiedy to m.in. nasi uczniowie kwestowali na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum przy kościele i w Hipermarkecie Real, przeprowadziliśmy akcję Pola Nadziei w ZSEM. Udało się zebrać kwotę 527,05 zł. Za każdy „grosik” wrzucony do puszki jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Zebrane datki zostały przekazane do Sądeckiego Hospicjum, za co szkoła nasza otrzymała dyplom uznania i szczere podziękowania.

W dniach 28- 30 marca br. ponad trzydziestu uczniów z naszej szkoły wzięło udział w akcji „Pola Nadziei”. Jako wolontariusze kwestowali oni w piątek i sobotę w hipermarkecie Real, a w niedzielę przy kościele kolejowym, zbierając datki na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum. Każdego darczyńcę obdarowywali symbolicznym żonkilem lub okolicznościową kartką.

W  tegorocznej zbiórce, w ciągu trzech dni akcji na terenie Nowego Sącza udało się zebrać kwotę ponad 30 tysięcy złotych. Na konferencji prasowej podsumowującej „Pola Nadziei” Pani Małgorzata Matląg, organizator akcji w naszej szkol, odebrała z rąk Pana Mieczysława Kaczwińskiego Dyrektora Sądeckiego Hospicjum podziękowania i wyrazy najwyższego uznania dla naszych uczniów wolontariuszy.

Niestety, nasze żonkilowe pole nadziei nieco spóźniło się na oficjalną sądecką kwestę i dopiero teraz zaczynają kwitnąć zasadzone jesienią żonkile. Planujemy zatem w najbliższy piątek (tj. 4 kwietnia) rozpocząć akcję Pola Nadziei w ZSEM. Liczymy na życzliwe i hojne wsparcie naszej akcji. Zebrane datki przekazane zostaną do Sądeckiego Hospicjum. Pamiętajmy „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem to motto naszych „Pól Nadziei”.

Wśród wolontariuszy z naszej szkoły znaleźli się następujący uczniowie: Jakub Waremczuk, Kamil Czaja, Dawid Król, Krzysztof Piszczek, Jakub Ruchała (kl. 1L ), Wideł Mateusz, Poręba Kamil, Michał Frącisz, Michał Oleksy (kl. 1i), Tomasz Jasica, Jan Nowogórski, Piotr Sadowski, Sebastian Jurek (kl. 2f), Anna Sekuła, Natalia Prusak (kl.2b), Agnieszka Mamak (kl.2a), Patryk Szczypuła (kl.1m), Tomasz Dutka, Bartek Chyla, Michał Wybraniec, Konrad Nowacki, Łukasz Piotrowski, Paweł Waśko, Amadeusz Jaskulski, Szymon Szewczyk (kl. 1h), Mikołaj Wajnert, Kamil Sobczak, Michał Młynarczyk (kl. 1g), Klaudia Malaga, Jakub Sułkowski, Wojciech Pasiut, Michał Szkarłat (kl.1k). Warto podkreślić, że niektórzy uczniowie kwestowali nawet przez dwa dni.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z podsumowania akcji „Pola Nadziei”

Zobacz również na stronie sadeczanin.info

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” powiedział Alighieri Dante. Ta myśl stała się mottem akcji „Pola Nadziei”  zainicjowanej w naszej szkole w dniu 31.10.2013r.

W tym właśnie dniu na terenie szkolnego ogrodu zostały zasadzone żonkile - w ten sposób powstały pierwsze Pola Nadziei w Nowym Sączu (poza terenem hospicjum). W uroczystości wziął udział m. in. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum Leszek Zegzda oraz dyrektor Sądeckiego Hospicjum Mieczysław Kaczwiński, którzy najpierw zebranej w świetlicy młodzieży wyjaśnili ideę ruchu hospicyjnego oraz przedstawili najważniejsze fakty z działalności Sądeckiego Hospicjum a następnie zasadzili pierwsze żonkile. Następne  cebule żonkili (a było ich prawie 100) zasadzili przedstawiciele Stowarzyszenia „Sądecki Elektryk” oraz uczniowie klasy 1L i 1H technikum.

Gdy wiosną zakwitną żonkile, uczniowie naszej szkoły będą kwestować, a każdy kto wesprze datkiem Sądeckie Hospicjum otrzyma żonkil – symbol nadziei. Mamy nadzieję, że założone w naszej szkole Pola Nadziei będą się kolejnych latach rozrastać. 

Warto dodać, że inicjatorem akcji było działające w naszej szkole Stowarzyszenie „Sądecki Elektryk”.

Zobacz także informacje na: stronie hospicjum  oraz stronie sądeczanina.

Możesz również wysłuchać nagrania.

 

Jeżeli pogoda pozwoli - w najbliższym tygodniu zasadzimy około 100 cebul żonkili. Stowarzyszenie Sądecki Elektryk, który jest inicjatorem tej akcji zachęca wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do włączenia się do tej pięknej akcji. Wystarczy przynieść cebulki żonkili (w poniedziałek- wtorek). Szczegółowe informacje u p. Małgorzaty Matląg i p. Edyty Nowak.

Czym są Pola Nadziei?

To organizowana od 1997 roku, kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. Akcja, której znakiem jest żonkil – symbol nadziei – ma wspierać hospicja otaczające opieką osoby nieuleczalnie chore, a także szerzyć ideę hospicyjną i uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób chorych. Akcja przywędrowała ze Szkocji, gdzie rozpoczęła ją Fundacja Marie Curie Cancer Care. W Polsce Pola Nadziei po raz pierwszy „zakwitły” w Krakowie w 1998r., a organizatorem akcji było Hospicjum im. św. Łazarza. Obecnie Pola Nadziei odbywają się w ponad 40 polskich miastach. Akcja ma przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w ostatnim okresie życia.

Co roku w październiku w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej ludzie na całym świecie sadzą żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach.

Wiosną, kiedy żonkile kwitną, tysiące wolontariuszy wychodzi na ulice, do centrów handlowych, parków i gdzie się da i kwestuje na rzecz terminalnie chorych. Ofiarodawcy otrzymują za przekazany datek kwiat żonkila lub jego symbol - symbol nadziei na nowe życie - odrodzenie.
Żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

 


 

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce