Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Pożegnanie maturzystów 2017

Pożegnanie maturzystów

28. kwietnia 2017 r. uczniowie klas czwartych naszej szkoły zakończyli swoją edukację w ZSEM. W tym dniu w auli PWSZ nastąpiło uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów.

Dyrektor szkoły Walenty Szarek podziękował młodzieży za ich wkład i zaangażowanie w rozwój szkolnego życia. Podkreślił również, że zakończył się pewien etap w ich życiu i nadszedł czas na podejmowanie dojrzałych decyzji. Dyrektor życzył absolwentom powodzenia i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Prosił również, aby nie zapomnieli o szlachetnych wartościach, jakie wynieśli z tej szkoły, aby zawsze były one dla nich drogowskazem na każdej ścieżce życia.

Uroczystość pożegnania maturzystów była okazją do wręczenia nagród, wyróżnień oraz podziękowań za cztery lata nauki i sukcesy w różnych dziedzinach. Wprawdzie każdy uczeń wkładający wysiłek w pogłębianie swojej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zasługuje na uznanie ale nagrodzeni zostali ci uczniowie, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami.

Najwyższe wyniki w nauce uzyskał uczeń Jakub Poręba z kl. 4fT uzyskując średnią ocen 5,46. Pozostali uczniowie, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem to: Kamila Strzelec i Dawid Rola z kl.4eT, Marcin Hotloś, Mateusz Pasionek i Mateusz Kosakowski z kl.4fT, Wojciech Mrzygłód i Grzegorz Jurek z kl.4gT, Radosław Zalesiński z kl.4hT, Jakub Pietrzak i Marcin Wójsik z kl.4iT, Łukasz Talar z kl.4jT, Dominik Janur z kl.4kT, Michał Szkarłat z kl.4kT oraz Wojciech Krok z kl.4lT

Wpisem do Złotej Księgi, zostało uhonorowanych 15 uczniów wyróżniających się wyjątkowymi osiągnięciami. Byli to: Przemysław Jamro z kl.4eT, Marcin Hotloś, Jakub Poręba i Mateusz Pasionek z kl.4fT, Wojciech Mrzygłód i Tomasz Zygmunt z kl.4gT, Bartosz Hyla z kl.4hT, Piotr Szczygieł i Marcin Wójsik z kl.4iT, Dominik Janur, Michał Szkarłat i Patryk Wolak z kl.4kT, Konrad Basta i Bartłomiej Puch z kl.4mT oraz Arkadiusz Pajor z kl.4tT

„Wytrwałość to jedyna droga do celu.”Ta dewiza z pewnością przyświecała uczniom, którzy byli obecni na każdej lekcji i uzyskali 100% frekwencję. A byli to: Mateusz Pasionek z kl.4fT i Marcin Wójsik z kl.4iT /100% frekwencji przez 4 lata/, Hubert Bogacz z kl.4gT, Sebastian Siedlarz z kl.4jT i Bartosz Prusak z kl.4tT /100% frekwencji przez 3 lata/ oraz Marcin Rębilas z z kl.4fT /100% frekwencji w tym roku/

Tegoroczni maturzyści nie szczędzili wysiłków biorąc udział w wydarzeniach sportowych. Wielokrotnie stawali na podium, godnie reprezentując naszą szkołę. Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe otrzymali: Krzysztof Marmol z kl.4eT, Andrzej Szarek i Karol Gozdecki z kl.4fT, Mariusz Czyżycki i Andrzej Prusak z kl.4lT, Mateusz Krzak z kl.4gT oraz Michał Wybraniec z kl.4hT

Stało się już tradycją nadanie jednemu absolwentowi ZSEM tytułu Osobowość Elektryka.

Jest to nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk. Decyzją kapituły tytuł Osobowość Elektryka otrzymał Marcin Hotloś z kl.4fT

Pan Dyrektor Walenty Szarek wręczył również listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz wykazali się szczególnymi osiągnięciami oraz złożył serdeczne podziękowania rodzicom, którzy angażowali się w życie klasy i szkoły.


Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce