Jesteś tutaj: ZSEM.EDU.PL Rekrutacja

PORADNIK

DOKUMENTYWiadomość dla wybitnie uzdolnionych matematycznie gimnazjalistów!


Jeśli matematyka jest Twoim ulubionym przedmiotem, brałeś udział w konkursach i olimpiadach i masz następujące osiągnięcia:
a) ocena celująca lub bardzo dobra na koniec roku,
b) tytuł laureata olimpiady/konkursu wojewódzkiego,
c) tytuł finalisty olimpiady/konkursu wojewódzkiego,
d) wynik egzaminu gimnazjalnego 90% i wyżej,
możesz otrzymać stypendium w ramach programu "Mistrzowie matematyki". Zgłoś się do naszego pedagoga szkolnego.

 W roku szkolnym 2017/2018 prowadzony będzie nabór do dwóch typów szkół
- Technikum ( minimalna wymagana liczba punktów 110 )
- Szkoła Branżowa I stopnia ( bez progu punktowego )

Typ szkoły Zawód, przedmoty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Liczba
godzin
Liczba
miejsc
4-letnie Technikum technik automatyk – /a/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
1 30
technik teleinformatyk - /t/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
1 30
technik elektronik - /g/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
1 30
technik elektryk - /f/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
1 30
technik informatyk - /i,j/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
2 60
technik mechatronik - /e,m/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
2 60
3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia elektryk - /z/ 1 15
mechatronik - /z/ 1 15

 

Najczęściej zadawane pytania

- Jak działa system rekrutacyjny?

- System w momencie przydzielania ucznia do konkretnej klasy „przymierza” go do kolejnych klas na liście preferencyjnej, zaczynając od klasy na pozycji 1, jeśli liczba punktów ucznia jest zbyt mała to w następnej kolejności przymierza go do klasy na pozycji 2, 3, itd… System kwalifikuje ucznia do możliwie najwyższej klasy na jego liście preferencyjnej, do której liczba punktów była wystarczająca.

- Jak zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły?

- Jeżeli chcesz dostać się do konkretnej szkoły, to powinieneś wybrać maksymalną liczbę klas w tej właśnie szkole i umieścić je na początku swojej listy preferencyjnej, w takiej kolejności, w jakiej najbardziej zależy ci na poszczególnych klasach.

- Jakie są szanse na dostanie się do Elektryka w przypadku większej liczby kandydatów z pierwszej preferencji niż planowana ilość miejsc w klasach?

- Szanse na dostanie się nie zależą w zasadzie od ilości chętnych. Po pierwsze decyduje o tym liczba punktów rekrutacyjnych i sensownie ułożona lista preferencyjna. Po drugie, jeśli nawet liczba uczniów posiadających wyniki gwarantujące powodzenie w naszej szkole jest większa od ilości miejsc – dyrektor występuje o uruchomienie dodatkowych klas.

- Czy data rejestracji ma wpływ na przyjęcie do danej klasy?

- Nie. Data rejestracji nie ma żadnego wpływu, decyduje ilość punktów w momencie przydzielania uczniów. – Uwaga! Koniecznie jednak należy zarejestrować się w ustalonym terminie.

- Czy jeżeli nie dostanę się do szkoły I wyboru to czy mam szansę na szkołę II wyboru?

- Oczywiście. System przydziela uczniów tak, jak opisano to w odpowiedzi na inne pytanie, ale „przymierza” Cię do każdej jednej klasy na Twojej liście preferencyjnej. Możesz ją (listę) utworzyć tylko dla 3 szkół. Znaczenie ma tylko ta szkoła, z której klasa jest na 1 miejscu Twojej listy – bo jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru i to ta szkoła „prowadzić” będzie Twoją rekrutację.

- Czy ocena z zachowania przeliczana jest na punkty?

NIE

- Co to jest kwalifikacja zawodowa?

Potwierdzenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu. Każdy zawód przypisane ma konkretne kwalifikacje.
Np. Technik Teleinformatyk:
- E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
- E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
- E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

- Co to znaczy że wybrany zawód ma wspólną kwalifikacje z innym zawodem?

Kwalifikacja to w skrócie zestaw umiejętności. Istnieją zawody powiązane ze sobą. Np. "Technik Teleinformatyk" ma wspólną kwalifikacje E.13 z "Technikiem Informatykiem". Innym przykładem to zawód "Elektryk Zasadniczej Szkoły Zawodowej" który ma wspólne aż dwie kwalifikacje (E.7 i E.8) z "Technikiem Elektrykiem" (E.7, E.8, E.24).
W takim wypadku po ukończeniu "Zasadniczej Szkoły Zawodowej" uczeń ma otwartą drogę do uzyskania Technika Elektryka - musi tylko uzyskać brakującą kwalifikację E.24 i ukończyć szkołę średnią.

- Czy po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogę w przyszłości uzyskać maturę?

TAK. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej może podjąć naukę w liceum dla dorosłych od trzeciego semestru (II klasa) i po ukończeniu liceum może uzyskać maturę.

- Czy po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogę w przyszłości uzyskać tytuł Technika?

TAK. Np. Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Elektryk posiada dwie kwalifikacje E.7 oraz E.8. Natomiast uczeń Technika Elektryka posiada kwalifikacje E.7, E.8 E.24. Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w celu zdobycia tytułu Technika powinien jeszcze zdobyć kwalifikację E.24 i ukończyć szkołę średnią.

- Dlaczego warto wybrać Technikum?

Wybierając naukę w technikum możesz uzyskać zawód i maturę. Inne powody przemawiające za podjęciem nauki w technikum to:
- nie chcesz iść na studia, możesz podjąć pracę w zawodzie nabywając doświadczenie
- możesz iść na studia zaoczne oraz pracować w zawodzie zdobywając doświadczenie i tym samym zapewnić sobie lepszy start jako inżynier czy magister
- w przypadku wyboru zupełnie innego kierunku studiów masz 2 różne zawody
- w przypadku wyboru podobnego kierunku studiów niektóre przedmioty się powtórzą i będzie łatwiej.

- Dlaczego warto wybrać szkołę zawodową?

- zyskujesz kwalifikacje do wykonywania zawodu i możesz od razu podając pracę. Tacy fachowcy są bardzo poszukiwani.
- w programie więcej praktyki, więcej przedmiotów zawodowych niż ogólnych
- jeśli chcesz kontynuować naukę możesz uzupełnić wiedze i uzyskać tytuł technika

- Przeczytaj wywiad z Justyną !

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce