48
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:25 Da 1mT WOK
Si 3z j.polski
  B 1fT historia
 
2 7:30- 7:55 Da 1jT WOK
Si 3z j.polski
  B 1iT WOS
Da 1fT j.polski
3 8:00- 8:25   Da 1tT j.polski
    Si 2fT j.polski
4 8:30- 8:55 Si 2fT j.polski
Da 1tT j.polski
  Da 1fT j.polski
Si 2fT j.polski
5 9:00- 9:25 Ne 1mT biologia
Na 2eT godz.wych
Da 1gT j.polski
Da 1fT j.polski
Da 1aT j.polski
6 9:30- 9:55 Si 3mT j.polski
  Da 1gT j.polski
Si 1eT j.polski
Da 1aT j.polski
7 10:00-10:25 Si 3mT j.polski
  Da 3tT WOK
Si 1eT j.polski
Da 1eT WOK
8 10:30-10:55 Zk 2eT pneum.i.hydr
    Si 3jT j.polski
Da 1iT WOK
9 11:00-11:25       Si 3jT j.polski
Da 2tT WOK
10 11:30-11:55   Ek 3gT godz.wych
Si 2tT j.polski
Si 2tT j.polski
 
11 12:00-12:25     Si 2tT j.polski
   
Obowiązuje od: 27 maja 2019
wygenerowano 26.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum