Biblioteki centralne

           Biblioteka Sejmowa : http://bs.sejm.gov.pl:4001/ALEPH

 

      Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska : http://www.cbgios.pan.pl/

 

      Centralna Biblioteka Matematyczna : http://www.impan.gov.pl/LIB

 

      Centralna Biblioteka Rolnicza : http://www.cbr.edu.pl/

 

      Centralna Biblioteka Statystyczna : http://statlibr.stat.gov.pl/

 

      Centralna Biblioteka Techniczna NOT : http://www.bg.pw.edu.pl/Pl-asc/not.html

 

      Główna Biblioteka Komunikacyjna : http://www.bg.pw.edu.pl/Pl-asc/gbk.html

 

      Główna Biblioteka Lekarska : http://www.gbl.waw.pl/

 

BIBLIOTEKI NARODOWE

      Biblioteka Nardowa – Warszawa : http://www.bn.org.pl/

 

BIBLIOTEKI PAN

 

      Biblioteka Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN : http://www.camk.edu.pl/localinfo/libraries.html

 

      Biblioteka Centrum Badań Kosmicznych PAN : http://www.cbk.waw.pl/strony/ramy/iso/bibl/biblioteka.html

 

      Biblioteka Główna Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN : http://www.ippt.gov.pl/library.html

 

      Biblioteka Instytutu Agrofizyki PAN : http://www.ipan.lublin.pl/biblioteka/

 

      Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN : http://archeolog.iaepan.edu.pl/

 

      Biblioteka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN : http://www.ibib.waw.pl/~liber/

 

      Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN : http://www.nencki.gov.pl/library.htm

 

      Biblioteka Instytutu Botaniki PAN : http://bobas.ib-pan.krakow.pl/instytut/bibliote.htm

 

      Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej PAN : http://malina.ichf.edu.pl/bibl.htm

 

      Biblioteka Instytutu Historii Nauki w Warszawie PAN : http://www.ihnpan.waw.pl/

 

      Biblioteka Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN : http://biolib.iitd.pan.wroc.pl/

 

      Biblioteka Instytutu Matematycznego PAN : http://www.impan.gov.pl/LIB/

 

      Biblioteka Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN : http://www.int.pan.wroc.pl/lib

 

      Biblioteka Instytutu Oceanologii PAN http://www.iopan.gda.pl/library.html
      Biblioteka Instytutu Podstaw Informatyki PAN :http://www.ipipan.waw.pl/libr/library.htm