Jniemiecki

Wymagania z języka niemieckiego

Klasa 1e, 1f, 1i, 1j, 1m, 1t
Klasa 2e , 2f , 2i, 2j, 2k, 2m, 2t
Klasa 2g
Klasa 3e, 3f, 3i, 3j, 3m
Klasa 3g
Klasa 3t T

cfanny