Regulamin Szkolnego Konkursu na najlepsze filmiki w języku niemieckim

Regulamin Szkolnego Konkursu na najlepsze filmiki w języku niemieckim

I. Założenia ogólne.
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-IV Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.
2. Organizatorami konkursu są nauczyciele j. niemieckiego: p. Alicja Baran, p. Magdalena Bochniarz i p. Ewa Dziedzic.

II. Cele konkursu:
- propagowanie nauki języka niemieckiego
- rozwijanie kreatywności uczniów
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie
- umożliwienie uczniom prezentacji umiejętności w niestandardowej formie
- nabycie/doskonalenie umiejętności tworzenia i obróbki filmików / pracy z programami do tworzenia filmów

III. Warunki uczestnictwa i terminy.
1. W konkursie mogą brać udział 3 lub 4 osobowe grupy uczniów z danego rocznika.
2. Uczniowie nakręcają filmik w języku niemieckim trwający od 8-10 minut, w którym wszyscy występują.
3. Ocenie podlegać będą: wymagane treści (30 %), bogactwo językowe (30 %), kreatywność (20 %), poprawność
językowa (20 %).
4. Filmiki niespełniające kryterium czasowego nie będą podlegać ocenie.
5. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele j. niemieckiego oraz przedstawiciel Dyrekcji.
6. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie u organizatorów.
7. Karty zgłoszenia (załącznik do Regulaminu) należy dostarczyć do 18.12.2015 do organizatorów.
8. Uczniowie dostarczają filmiki na pendrivie do organizatorów konkursu w terminie do 05.01.2016.
Nazwa folderu z filmikiem powinna zawierać imiona i nazwiska uczniów oraz klasę. Po zakończonym konkursie
pendrive’y zostaną zwrócone uczniom.
9. Napisy końcowe w filmiku mają zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska uczniów oraz klasę.
10. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 15.01.2016 o godz. 10.25 w sali językowej nr 3.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły po 15.01.2016.

IV. Tematyka.
klasy I – Nasza szkoła
- krótki opis szkoły (nazwa, czas trwania nauki, kto wybiera szkołę, jak nazywa się egzamin końcowy, do jakich zawodów przygotowuje szkoła)
- mundurki szkolne (argumenty za / przeciw)
- przybory
- reguły w szkole
- nauczyciele
- ulubione przedmioty
- zajęcia pozalekcyjne
klasy II – Z życia ucznia…
Przebieg dnia zawierający:
- określenia czasu, godziny,
- czynności wykonywane we wszystkich porach dnia,
- obowiązki domowe
klasy III – Każdy uczeń jest inny…
– wygląd
- ubiór
- cechy charakteru i zachowanie
- nawiązywanie kontaktów
- emocje
klasy IV – Moja przyszłość po maturze
Plany na przyszłość:
- studia
- rodzina
- wybór zawodu
- kariera

V. Nagrody.
1. Uczniowie, którzy zdobędą pierwsze miejsce w danej kategorii wiekowej otrzymają nagrodę rzeczową.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publiczną projekcję filmiku.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
4. Komisja Konkursowa ma decydujący głos w kwestiach spornych.
5. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu.

cfanny