Regulamin II Szkolnego Konkursu na najlepsze filmiki w języku niemieckim

I. Założenia ogólne.

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas  I-IV Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu.

2. Organizatorami konkursu są nauczyciele j. niemieckiego: p. Alicja Baran, p. Magdalena Bochniarz i p. Ewa Dziedzic.

II. Cele konkursu:

- propagowanie nauki języka niemieckiego

- rozwijanie kreatywności uczniów

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie

- umożliwienie uczniom prezentacji umiejętności w niestandardowej formie

- nabycie/doskonalenie umiejętności tworzenia i obróbki filmików / pracy z programami do tworzenia filmów

III. Warunki uczestnictwa i terminy.

1. W konkursie mogą brać udział 3 lub 4 osobowe grupy uczniów z danego rocznika.

2. Uczniowie nakręcają filmik w języku niemieckim trwający od 8-10 minut, w którym wszyscy występują.

3. Ocenie podlegać będą: wymagane treści (30 %), bogactwo językowe (30 %), kreatywność (20 %), poprawność

językowa (20 %).

4. Filmiki niespełniające kryterium czasowego nie będą podlegać ocenie.

5. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele j. niemieckiego oraz przedstawiciel Dyrekcji.

6. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie u organizatorów.

7. Karty zgłoszenia (załącznik do Regulaminu) należy dostarczyć do 15.03.2016 do organizatorów.

8. Uczniowie dostarczają filmiki na pendrivie do organizatorów konkursu w terminie do 29.04.2016.

Nazwa folderu z filmikiem powinna zawierać imiona i nazwiska uczniów oraz klasę. Po zakończonym konkursie

pendrive’y zostaną zwrócone uczniom.

9. Napisy końcowe w filmiku mają zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska uczniów oraz klasę.

10. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju 2016.

IV. Tematyka.

klasy I – Nasze nawyki żywieniowe

- nazwy produktów, potraw, posiłków

- zdrowe i niezdrowe nawyki żywieniowe

- przepis na danie, lista zakupów

- określanie smaków

klasy II – Z życia ucznia…

Przebieg dnia zawierający:

- określenia czasu, godziny,

- czynności wykonywane we wszystkich porach dnia,

- obowiązki domowe

klasy III – Każdy uczeń jest inny…

- wygląd

- ubiór

- cechy charakteru i zachowanie

- nawiązywanie kontaktów

- emocje

V. Nagrody.

1. Uczniowie, którzy zdobędą pierwsze miejsce w danej kategorii wiekowej otrzymają nagrodę rzeczową.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publiczną projekcję filmiku.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

4. Komisja Konkursowa ma decydujący głos w kwestiach spornych.

5. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu.

cfanny