Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1e, 1f, 1i, 1j, 1m, 1t (zakres podstawowy na podbudowie wymagań poziomu III.0) na rok szkolny 2016/2017

cfanny