.:: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ::.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH
IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W NOWYM SĄCZU

START » PODMIOT » STATUS PRAWNY

Status prawny

 1. Statut szkoły (pdf)
 2. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7. września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 wraz z późniejszymi zmianami) i z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami statutu.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Nowego Sącza.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Óswiaty.
 5. W skład Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych wchodzą szkoły:

  1) Technikum nr 7 im. Generała Józefa Kustronia - czteroletnia szkoła ponadgimnazjalna kształcąca w zawodach:

  - technik mechatronik
  - technik elektryk
  - technik elektronik
  - technik informatyk
  - technik teleinformatyk

  2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - trzyletnia szkoła ponadpodstawowa kształcąca w zawodach:

  - elektryk
  - mechatronik

  3) VII Liceum Ogólnokształcące - aktualnie nie prowadzi naboru

strona główna