Egzaminy zawodowe

o egzaminiekomunikatyharmonogram

 1. Terminy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - styczeń 2020:

  * Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

  - pisemny,
  - praktyczny

  * Centrum Kształcenia Zawodowego

  E.18: Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
  Uczeń klasy 4E TZ ZSEM Nowy Sącz 9.01.2020r.

  E.19: Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
  Klasa 4E ZSEM Nowy Sącz 14.01.2020r.
  Klasa 4M ZSEM Nowy Sącz 15.02.2020r.

  E.20: Eksploatacja urządzeń elektronicznych:
  Klasa 4G ZSEM Nowy Sącz 9.01.2020r.

 2. Zdający zgłaszają się na egzamin co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (zgodnie z harmonogramem) i muszą posiadać przy sobie:
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  - długopis z czarnym tuszem,
  - materiały i przybory, z których mogą korzystać w trakcie egzaminu.