Egzaminy zawodowe

o egzaminiekomunikatyharmonogram

  1. Komunikat o dostosowaniu egzaminu w roku szkolnym 2019/2020
  2. Wykaz olimpiad tematycznych w roku szkolnym 2019/2020
    - laureaci i finaliści zwolnieni z części pisemnej egzaminu uzyskując 100% punktów.
  3. Komunikaty Dyrektora CKE z 17. maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający:
    - część pisemna
    - część praktyczna