Egzaminy zawodowe

o egzaminiekomunikatyharmonogram

  1. Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2022 roku  Formuła 2017  Dokument z dnia 30.12.2021 r.
  2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku 2022  Formuła 2017  Aktualizacja z dnia 6.04.2022 r.
  3. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2022  Formuła 2012 i 2017  Dokument z dnia 20.08.2021 r.
  4. Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2021/2022 Dokument z dnia 24.08.2020 r.
  5. Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2022 roku  Formuła 2019  Dokument z dnia 4.04.2022 r.
  6. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku 2022  Formuła 2019  Aktualizacja z dnia 6.04.2022 r.
  7. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku 2022  Formuła 2019  Dokument z dnia 20.08.2021 r.
  8. Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2021/2022 Dokument z dnia 24.08.2020 r.
  9. Komunikat w sprawie zadań jawnych w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku  Formuła 2019  Dokument z dnia 20.08.2021 r.