aktualności

<<< nowsza starsza >>>

OFERTA REKRUTACYJNA ZSE-M NA ROK SZKOLNY 2020/2021

5. marca 2019

Typ szkoły Zawód, przedmioty realizowane
na poziomie rozszerzonym
Liczba
oddziałów
Liczba
miejsc
5-letnie
Technikum
Technik informatyk - /1i/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, j.angielski
1 30
Technik mechatronik - /1e/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
1 30
Technik programista - /1p/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, j.angielski
1 30
Technik teleinformatyk - /1t/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, informatyka
1 30
Technik elektronik / Technik elektryk - /1fg/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
1 15+15
3-letnia
Branżowa
Szkoła
I stopnia
Mechatronik - /1b/ 1 30

Do wszystkich klas technikum przedmioty ze świadectwa szkolnego przeliczane na punkty to:
język polski, język angielski, matematyka i fizyka.

Kwestionariusz osobowy