aktualności

<<< nowsza starsza >>>

Dzień Edukacji Narodowej

14. października 2020

„Z rąk do rąk podajemy, skromnej mądrości dar zwyczajny”
Czesław Miłosz

Nauczycielom i wszystkim Pracownikom z okazji Dnia Edukacji Narodowej najserdeczniejsze życzenia, aby Wasza praca i oddanie, wobec młodzieży przynosiły dobre owoce w życiu wychowanków, a dla Was były nieustannym źródłem radości i satysfakcji z dobrze spełnianego powołania - pięknego i o wielkiej doniosłości. Aby radość bycia nauczycielem towarzyszyła Wam każdego dnia. Niech Wam nie zabraknie nigdy zdrowia i odporności.

Nauczanie innych to wielka sprawa.
Wielka odpowiedzialność.
Wielka praca.
Wielka cierpliwość.
Wielka wytrwałość
Wielka wiedza.
Wielka ...satysfakcja!

Ale taka największa radość jest wtedy, kiedy uczniowie nie tylko mają odpowiedni poziom wiedzy, nie tylko potrafią przełożyć swoją naukę na praktykę i prawdziwe życie, ale też mają poczucie...

- że mogą zawsze zadać pytanie i nauczyciel nie pozostawi go bez odpowiedzi.
- że mogą spróbować inaczej, a gdy nawet popełnią błąd, to może być on okazją do nauki, a nie symbolem przegranej.
- że są ważni dla swojego nauczyciela, nie ze względu na swoje oceny czy zachowanie, ale dla tego że są sobą.
- I... że nawet, gdy opuszczą szkolne mury, to taki nauczyciel zostanie z nimi.
Nie w szkole.
Nie w klasie.
A w sercu.
DZIĘKUJEMY, że jesteście.

„Piękne (…) i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnieniu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania” (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 5).Tego wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę. Tego życzę polskiej szkole i społeczeństwu: całej Ojczyźnie. - św. Jan Paweł II

Dzień Edukacji Narodowej ,zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy - Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.