aktualności

<<< nowsza starsza >>>

Komunikat

4 lutego 2021

Wszyscy uczniowie, którzy chcą przedstawić swoją pracę na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości proszeni są o kontakt z P. Tomaszem Librem (w szkole lub poprzez dziennik elektroniczny).

Więcej informacji o Olimpiadzie oraz regulamin