aktualności

<<< nowsza starsza >>>

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI NA STAŻE ZAWODOWE 2021

29. marca 2021

Informujemy zainteresowanych uczniów, iż zakończona została rekrutacja na staże zawodowe 2021 w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym".
Lista zakwalifikowanych uczniów znajduje się na tablicy ogłoszeń w punkcie rekrutacyjnym ZSEM, jest także dostępna w Biurze projektu nowosądeckiego Inkubatora.
Ze względu na obecną sytuację, o wyniki rekrutacji można także zapytać mailowo lub telefonicznie.
ZSEM - telefon: 18/443-71-15
Email - elektryk@edu.nowysacz.pl
Biuro projektu - telefon: 18/442-35-68 wew. 24, 25