aktualności

nowsze (212-216)   wszystkie (216)

Konkurs fizyczny "Lwiątko"

17. lutego 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie fizycznym "Lwiątko".

Chęć udziału można zgłaszać do 24. lutego u P. Jakuba Wąsowicza.

Konkurs odbędzie się 30. marca 2020r. (poniedziałek) na terenie szkoły.
Opłata konkursowa wynosi 10 zł od uczestnika.
Zbiórka odzieży używanej

14. lutego 2020

Przy parkingu ZSEM został ustawiony pojemnik do zbiórki odzieży używanej.
Polski Czerwony Krzyż
prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników. Środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych.
Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów, pluszaków, itp. Projekt wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach.
Większość odzieży, która trafia do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych.
PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe.
Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy!

Twój dar wykorzystamy na poprawę warunków życia najbiedniejszych rodzin!
Olimpiada AGHowska

14. lutego 2020

Wyjazd uczestników OOWEE
w najbliższy piątek (14. lutego)
o godzinie 7:30
spod internatu szkolnego.

Wyniki konkursu języka angielskiego Jersz „English High Flier”

13. lutego 2020

W dniu 12. grudnia 2019 roku odbył się konkurs języka angielskiego Jersz „English High Flier” w dwóch kategoriach wiekowych.

Wśród klas pierwszych najlepsze wyniki zdobyli:

Jakub Korek kl. 1p4 – 19 miejsce w województwie, 182 punkty
Kacper Juda kl. 1p4 – 21 miejsce w województwie,181 punktów

Są to również najwyższe wyniki w szkole.

Z klas drugich i trzecich najlepsi okazali się:

Patryk Kurzeja 2f – 32 miejsce w województwie, 160 punktów
Wiktor Zwoliński 2f – 37 miejsce w województwie, 157 punktów

Wyniki pozostałych uczestników są dostępne w Gabinecie Języków Obcych w internacie. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

Wszystkim gratulujemy!!
1% dla Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

11. lutego 2020

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
zawarło umowę o współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.

Zgodnie z §1 umowy:
  1. Fundacja Salvatti.pl oświadcza, iż w okresie do 30 kwietnia każdego roku następującego po dacie podpisania niniejszego porozumienia będzie pozyskiwała dla Sądeckiego Elektryka środki finansowe pochodzące z odpisów 1% dokonywanych przez podatników w deklaracjach podatkowych za dany rok poprzedzający bezpośrednio każdy rok, o którym mowa wyżej w ust. 1.
  2. W wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 Fundacja Salvatti.pl umożliwi wpisywanie we właściwym formularzu PIT, w rubryce cel szczegółowy informacji: Sądecki Elektryk.
  3. Fundacja Salvatti.pl wyraża zgodę na używanie przez Sądecki Elektryk jego pełnej nazwy oraz numeru KRS w działaniach promocyjnych związanych pozyskiwaniem środków, w zakresie objętym niniejszą umową.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk zwraca się z prośbą do wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia, by przy wypełnianiu deklaracji podatkowej wnioskować o przekazanie 1% podatku na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl KRS 0000309499 ze wskazaniem w rubryce cel szczegółowy informacji: Sądecki Elektryk.

Celem łatwiejszego wypełnienia deklaracji podatkowej można skorzystać
z aplikacji e-pity dostępnej na stronie Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl

starsze (202-206)   wszystkie (216)