aktualności

nowsze (409-418)   wszystkie (418)

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

22. września 2021

W dniu 20 września 2021 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Stają się oni członkami społeczności sądeckiego Elektryka w osiemdziesiątą drugą rocznicę śmierci bohaterskiego Dowódcy Września.

Szczególną rolę postaci generała Józefa Kustronia dla młodzieży podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor Zespołu, mgr Walenty Szarek. Zwrócił on uwagę na fakt, iż wartości które swoim życiem propagował Generał są aktualne również dziś. Zaapelował do młodzieży, by pamięć o dzisiejszym wydarzeniu towarzyszyła im już na zawsze.

Uczniowie wysłuchali montażu słowno-muzycznego opartego na biografii Patrona Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, generała Józefa Kustronia. Autorką scenariusza jest nauczycielka języka polskiego, mgr Urszula Dara. Młodzież przygotowywała się do ślubowania pod opieką mgr Karoliny Michalik, nauczycielki historii.
82. rocznica agresji ZSRR na Polskę i Światowy Dzień Sybiraka

17. września 2021

Co się wydarzyło 17 września 1939 roku?
17. września rozpoczął się kolejny akt polskiej tragedii. Armia Czerwona wkroczyła na ziemie polskie. Jak ZSRR uzasadniało tę decyzję? Czy można mówić o nieuzasadnionej agresji? Jak wydarzenia te przedstawiała radziecka propaganda?
Naiwny, lękający się wojny świat zachodni wierzył, że Stalin podjął działania skierowane przeciwko Hitlerowi. Bez wątpienia było to myślenie życzeniowe, gdyż niemal cała Europa znała treść paktu Ribbentrop-Mołotow, również w obrębie tajnego protokołu, w którym ustalono, że wschodnia Polska, Litwa, Łotwa i Estonia znajdą się a radzieckiej strefie wpływów, a zachodnia polska – niemieckich. Zadeklarowano także, że gdyby nastąpiły niewielkie zmiany w tym zakresie, to ZSRR otrzyma stosowną rekompensatę terytorialną. Jednocześnie zakazano obu stronom przystąpienia do innych układów skierowanych przeciwko jednej ze stron.
Strach przed wojną był jednak tak silny w Europie Zachodniej, iż możemy uznać, iż państwa takie jak Anglia czy Francja nie chciały widzieć prawdy.

Polacy zamieszkujący wschodnie województwa Rzeczpospolitej znaleźli się pod okupacją sowiecką i bardzo szybko stali się ofiarami terroru. Żołnierze polscy uznani zostali za więźniów i zamknięci w obozach. Na ponad 21 tysiącach oficerów dokonano zbrodni wojennej. Egzekucje te noszą wspólną nazwę Zbrodni Katyńskiej. Polska ludność cywilna z kolei w dużej liczbie została zesłana na wschód ZSRR. Wiele osób z powodu złych warunków życia, a także chorób i ciężkiej pracy straciło życie.
Dlatego właśnie data 17 września ma szczególne znaczenia dla środowiska Sybiraków. Światowy Dzień Sybiraka został ustanowiony w 1991 roku. Jego celem jest właśnie upamiętnienie rocznicy agresji ZSRR na Polskę (17 września 1939) i jej konsekwencji dla deportowanej ludności cywilnej.

Uderzenie nożem w plecy?
Jest oczywiste, że dyplomacja polska z różnych powodów nie była w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwa. Zawarte sojusze z najsilniejszymi wówczas państwami w praktyce okazały się niewystarczające. Czy jednak mogło to wyglądać inaczej? Narastające zagrożenie ze strony Niemiec skłoniło Wielką Brytanię do podjęcia rozważań na temat działań, jakie należałoby podjąć dla zatrzymania niemieckiej ekspansji. Planowano nawet zwołanie konferencji czterech mocarstw, która zajęłaby się tym problemem. W takiej konferencji miałby wziąć udział także Związek Radziecki. Takiemu pomysłowi przeciwna była jednak Polska, opowiadając się za sojuszem dwustronnym z Wielką Brytanią na wzór sojuszu polsko – francuskiego. Mogło się wydawać, że takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Anglię, bowiem premier Chamberlain oświadczył w brytyjskim parlamencie, że jeśli rząd polski uzna, że jego żywotne interesy są zagrożone i zdecyduje się przeciwstawić się zbrojnie agresji, to Wielka Brytania udzieli Polsce wszelkiej pomocy.
Choć wódz naczelny Edward Rydz-Śmigły wielokrotnie zastanawiał się czy możliwy jest sojusz Hitlera i Stalina, to jednak Polska nie była świadoma umowy pomiędzy tymi państwami. 17 września 1939 roku armia Czerwona wkroczyła na terytorium polski pod pretekstem marszu wyzwoleńczego. Ogłoszono, iż wyzwalane są mniejszości białoruska i ukraińska, nękane na terytorium państwa polskiego. ZSRR złamał tym samym pakt o nieagresji, który państwa te zawarły w 1932 roku.

Wacław Grzybowski - ambasador Polski w Moskwie został wezwany na Kreml, gdzie oświadczono mu, że państwo polskie przestało istnieć i w związku z tym rząd ZSRR postanowił wziąć w opiekę ludność zachodniej Ukrainy i Białorusi. Miało to uzasadnić fakt, że ZSRR łamał zawarte wcześniej traktaty. Mołotow poinformował równocześnie, że Armia Czerwona dostała rozkaz przekroczenia granicy z Polską. Ambasador nie przyjął tej noty, co miało jednak tylko symboliczne znaczenie.
Londyński „Times” określił te wydarzenia pchnięciem Polski nożem w plecy. Anglia i Francja złożyły w Moskwie noty protestacyjne, jednak pojawiały się również głosy, jakby agresja ta miała w rzeczywistości charakter antyniemiecki. Agresja ZSRR zadała cios w plecy walczącej Polsce. Naczelny wódz marszałek Edward Rydz – Śmigły wydał dziwny rozkaz, nakazujący unikania walki z Rosjanami, chyba że żołnierze zostaną zaatakowani przez Armię Czerwoną i wycofanie się na teren Rumunii. Rząd polski zdecydował się opuścić terytorium państwa, by na emigracji kontynuować walkę. Agresja ZSRR była dopełnieniem losu Polski.

Agresja w propagandzie radzieckiej
W radzieckiej propagandzie Polska rysowała się jako kraj faszystowski. Jeszcze w latach 30. na ziemiach polskich, a konkretniej kresach północno-wschodnich, krążyła ulotka „Nie oddawajcie ukraińskiego zboża polskim obszarnikom”. Były to echa  wojny polsko-bolszewickiej, ale dobrze ukazywała poziom manipulacji. Inne hasła tego okresu to „Precz z faszystowską, polską okupacją. Zachodnia Białoruś żąda oderwania od Polski”. Propagandowe kino radzieckie ukazywało skrajną niedolę Białorusinów i Ukraińców pod polskim jarzmem.  W filmach takich „Wiatr od wschodu” czy „Marzenie” Polska była przedstawiana, jako kraj zbrodniczej samowoli policjantów i żandarmów. Ukazywano w nim zbrodnie dokonywane na ludności cywilnej i nadużycia władzy państwowej.
Po 17 września propaganda radziecka wmawiała, iż Armia Czerwona porusza się jak burza. Nie było to zgodne z prawdą. Zebrano połowę sił, które planowano, armia miała również sporo problemów z zaopatrzeniem. Polacy dali silniejszy opór, niż się tego spodziewano. Na ulotkach podpisanych przez przywódcę frontu ukraińskiego S. Timoszenko, rozrzuconych na terytorium Polski czytamy:

Żołnierze! Co pozostało Wam? O co i z kim walczycie? Dla czego narażacie życie? Opór wasz jest bezskuteczny. Oficerowie pędzą Was na pewną rzeź. Oni nienawidzą was i wasze rodziny. To oni rozstrzelali waszych delegatów, których wysłaliście z propozycją o poddaniu się. Nie wierzcie swoim oficerom. Oficerowie i generałowie są waszymi wrogami, chcą oni waszej śmierci. (…) Pamiętajcie, że tylko Armia Czerwona wyzwoli naród polski z nieszczęsnej wojny i uzyskacie możność rozpocząć pokojowe życie.

Ponad połowa terytorium Polski znalazła się pod okupacją radziecką a zachodnia część pod okupacją niemiecką. Pod koniec października 1939 roku Mołotow opisał współdziałanie w wojnie przeciwko Polsce wypowiadając znamienne słowa:

Wystarczyło krótkie natarcie najpierw wojsk niemieckich, a następnie Armii Czerwonej, aby nic nie pozostało po tym pokracznym tworze traktatu wersalskiego żyjącym z ucisku niepolskich narodowości.

W planach obu okupantów miał to być ostateczny koniec państwa polskiego. Los zrządził jednak inaczej...
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" (Mt 1,1-18)

16. września 2021

Dziś obchodzimy 82. rocznicę śmierci gen. Józefa Kustronia – naszego Patrona, bohaterskiego dowódcy, dla którego prawo, godność i żołnierski honor były wartościami najwyższymi.

Generał brygady Józef Kustroń urodził się w Stryju w 1892 r, ale związany jest też z naszym miastem. To tutaj przeniosła się jego rodzina. W Nowym Sączu spędził swoją młodość. Jego życie to przykład losu patrioty, który najpierw musiał walczyć o niepodległość, a potem jej bronić. Członek Związku Strzeleckiego, żołnierz Legionów, uczestnik I Wojny Światowej i kampanii przeciwko bolszewikom, a w końcu dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej w Bielsku-Białej. Próbując wyprowadzić swoją jednostkę z okrążenia, poległ 16 września 1939 roku pod Ułazowem na Lubelszczyźnie. W chwili śmierci miał na piersi Srebrny Krzyż Virtuti Militari, otrzymany za wojnę 1919 - 1920 roku.

W tym roku, po raz kolejny, właśnie tak zmuszeni jesteśmy obchodzić Święto Szkoły.

Ale Tobie Patronie, Generale Józefie Kustroniu - przyrzekamy pracą i życiem całym nieść idee patriotyzmu, przyjaźni i uczciwości – iść drogą ludzką, jaką Ty podążałeś!!!

Na grobie gen. Józefa Kustronia kwiaty złożyła Pani Magdalena Majka – zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pan Mariusz Smoleń – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej oraz Dyrekcja Szkoły i Uczniowie.
br> Pod Pomnikiem Generała przed budynkiem szkoły - odśpiewany został Hymn Polski.

"... od 1974 roku obchodzimy Święto Szkoły - ale dziś jakże inaczej, w trudnym okresie pandemii, ale nasz Patron zawsze był jest i będzie wzorem dla uczniów sądeckiego elektryka. Jesteśmy dumni ze swojego patrona, który jest wzorem do naśladowania dla każdego naszego ucznia... Dla mnie jest to szczególny dzień, bo 47 lat temu jako uczeń 1 klasy technikum elektrycznego składałem ślubowanie..." - powiedział Dyrektor Walenty Szarek.

"... szkoła od 47 lat sprawujecie opiekę nad Grobem generała Kustronia, nosi imię Generała i jest dumna z tego, dziękuję że pamiętacie o swoim Patronie. Postać Generała Kustronia, osoby niezłomnej w pewien sposób rzutuje w bardzo pozytywny sposób na charakter Waszej szkoły, to bardzo ważne, że szkoła znana, jako jedna z najlepszych szkół w Polsce, szkoła, która uczy Was najnowszych technologii... a to Wy będziecie najlepsi w nowoczesnych technologiach, pokazuje, jednak, że tradycja, honor, poczucie odpowiedzialności, może iść z tym w parze... za to Wam serdecznie dziękuję. Proszę Was, abyście zawsze to zobowiązanie nieśli w sercu... Pamiętajcie, nawet, gdy opuścicie mury szkoły, kto był waszym Patronem..." - powiedziała do zebranych Pani Magdalena Majka.

Pod pomnikiem kwiaty złożyli: Pani Magdalena Majka, Pan Mariusz Smoleń, Dyrektor Szkoły i uczniowie.

"Wszelkie wspomnienie jest teraźniejszością" – Novalis

Słowa powyższe skłaniają do refleksji na temat czasu. Mówią o przeszłości i o dniu dzisiejszym. Dają też perspektywę przyszłości naznaczonej symbolicznie osobą gen. Józefa Kustronia. Prawo , godność i żołnierski honor to ponadczasowe, niezmienne wartości, które łączą naszą szkolną społeczność.

"Generał Kustroń, Człowiek wielkiej chwały, Oddany ojczyźnie, Sercem oraz czynem, Był wielkim patriotą, którego nam dały, Czasy tak burzliwe, niech w pamięci słynie..."

82. rocznica bohaterskiej śmieci naszego patrona Gen. Józefa Kustronia

16. września 2021

"Wszelkie wspomnienie jest teraźniejszością" – Novalis

Słowa powyższe skłaniają do refleksji na temat czasu. Mówią o przeszłości i o dniu dzisiejszym.

"Generał Kustroń, człowiek wielkiej chwały, oddany ojczyźnie, sercem oraz czynem, był wielkim patriotą, którego nam dały czasy tak burzliwe, niech w pamięci słynie..."

16. września mija 82. rocznica bohaterskiej śmierci gen. Józefa Kustronia - naszego Patrona.

Uczcimy pamięć o naszym Patronie składając wiązanki kwiatów o godz. 11:00 na grobie Generała na Cmentarzu Komunalnym, a o godz. 11:30 - pod Pomnikiem Generała przed budynkiem szkoły.

"Honor i patriotyzm
W życiu prezentował,
Syn Sądeckiej Ziemi
Tutaj wychowany,
Od wczesnej młodości
Wierności dochował
Dla swojej ojczyzny,
Której był oddany..."


Prezentacja
Wybory do samorządu Szkolnego - komunikat wyborzczy

15. września 2021

W związku z ogłoszonymi na 4. października 2021 r. wyborami do Samorządu Szkolnego informujemy, co następuje:
  1. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą do Samorządu Szkolnego §3, poz. 1, kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego mają prawo zgłosić swoje kandydatury po uzyskaniu poparcia swojej klasy, bądź Organizacji Uczniowskich działających na terenie ZSE-M.
  2. Kandydaci przekazują swoje kandydatury, jedynie na specjalnym formularzu, w zaklejonej kopercie w terminie do 20 września 2021r.
  3. Zgłoszenia przyjmuje Pani dyr. Ewa Dziedzic i opiekun Samorządu Szkolnego Pan Tadeusz Zawiślan.
WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODACH PRZEPROWADZONYCH W SESJI CZERWIEC/LIPIEC 2021 W ZSEM w NOWYM SĄCZU

14. września 2021

W czerwcu do egzaminów w ZSEM w Nowym Sączu zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej, przystąpiło 245 uczniów uczęszczających do klas trzecich w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk, technik teleinformatyk. Wszyscy uczniowie zdali egzaminy i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodach.

W tej sesji egzaminacyjnej po raz kolejny przystąpili do egzaminów również absolwenci naszej szkoły w zawodach: technik automatyk – 5 zdających (zdali wszyscy), technik elektryk - 1 zdający (zdał), technik elektronik - 1 zdający – (zdał), technik informatyk – 2 zdających (1 zdał), technik mechatronik - 1 zdający (nie zdał).

Absolwenci, którzy zdali egzaminy, otrzymali dyplomy technika oraz stosowne suplementy w języku polskim i angielskim.

!!! GRATULUJEMY !!!
Rajd Elektryka pod hasłem „W Góry po Siłę i Zdrowie”

14. września 2021

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do uczestniczenia w konkursach rajdowych o tematyce rajdu „W Góry po Siłę i Zdrowie”.

Harmonogram konkursów:
  1. Projekt plakatu lub ulotki informacyjnej do dnia 24 września (piątek)
  2. Projekt znaczka turystycznego do 24 września (piątek)
  3. Konkurs multimedialny – film lub galeria fotografii do dnia 8 października
Zapraszamy, czekają ciekawe nagrody, organizatorzy:

Szkole Koło Turystyczne „Ekoturysta”

A.Chronowska, Z. Durlak
Rajd Elektryka

13. września 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane klasy z wychowawcami na Rajd Elektryka „W Góry po Siłę i Zdrowie” po Beskidzie Sądeckim.

Możliwość wyjazdu jedno- lub dwudniowego w terminie 30.09.2021 (czwartek) - 1.09.2021 (piątek).

Na uczniów czekają ciekawe konkursy oraz atrakcyjne nagrody.

Organizator:
Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Ekoturystyka”
A. Chronowska, Z. Durlak
Oddaj Krew

11. września 2021

KREW WZYWA KREW: w najbliższą środę tj. 15. września, w godzinach 8:00-13:00 odbędzie się na płycie nowosądeckiego Rynku akcja krwiodawsta, koordynowana przez młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych.

ZACHĘCAMY i ZAPRASZAMY!
Komunikat

8. września 2021

Wychowawcy klas 4-tych proszeni są o wręczenie Uczniom certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

starsze (389-398)   wszystkie (418)