aktualności

nowsze (373-382)   wszystkie (382)

Gratulacje dla uczniów – z Urzędu Marszałkowskiego, projekt Młodzi Małopolanie UE

14. maja 2021

Gratulacje dla uczniów klasy 3gTE Łukasza Janusa i Mateusza Szczerby za bardzo aktywny udział w konsultacjach online i realizację zadań w projekcie Młodzi Małopolanie UE, zdobyte punkty w quizie o Unii Europejskiej oraz intersujący film o Funduszach Europejskich.

A także podziękowania dla grupy „Ekoturystów” z klasy 2i TE5 za przygotowanie filmu o inwestycjach UE na Nowosądecczyźnie oraz plakatów dotyczących Funduszy UE.

Kamila Drożdż
Gabriela Osada
Jan Nicpoński
Patryk Nowacki
Artur Mrówka
Piotr Janas

Linki do filmów:

Film 1

Film 2

Więcej na stornie Ekoturystyka ZSEM - Anna Chronowska
„Pilecki. Życie wypełnione Polską” - niezwykły koncert z okazji 120. rocznicy urodzin Rotmistrza

13. maja 2021

Oglądaj

To muzyczna opowieść przetykana wspomnieniami i fragmentami listów Pileckiego. / MEiN/

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu w Rosji, dokąd jego rodzina została zesłana w wyniku represji za udział w powstaniu styczniowym. Jako 17-latek Witold Pilecki walczył w samoobronie wileńskiej, dowodząc placówką w Ostrej Bramie w 1918 roku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej 1920 roku. W 1939 roku był szefem sztabu organizacji Tajna Armia Polski. Później walczył w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.

W 1940 roku dobrowolnie został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, aby organizować tam ruch oporu i prowadzić działalność wywiadowczą. Był autorem pierwszych na świecie doniesień o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Gdy jego życie oraz misja znalazły się w niebezpieczeństwie, uciekł z obozu. Następnie brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji dostał się do niewoli, a następnie dołączył do 2 Korpusu generała Władysława Andersa.
Po powrocie do kraju Pilecki prowadził działalność wywiadowczą, zbierając informacje o represjonowaniu żołnierzy AK przez NKWD. Aresztowany 8 maja 1947 roku, po procesie został skazany na śmierć. Do dziś nie odnaleziono miejsca jego pochówku. Brytyjski historyk profesor Michael Foot zaliczył Witolda Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej.
Harmongoram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2021

11. maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminów zawodowych w sesji letniej 2021, znajdującym się w zakładce EGZAMINY.

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty, gdyż w każdej chwili terminy egzaminów mogą ulec zmianie.
Przekazanie Sztandaru

7. maja 2021

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”
- Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński

Dumą naszą jest sztandar szkolny - symbol Polski - Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła. Jest symbolem jej historii i tradycji, łączy tych, którzy opuszczają progi szkoły, jak i obecnych oraz przyszłych jej uczniów.

Tegoroczni Absolwenci przekazali Sztandar – swoim młodszym kolegom.

To niezwykłe wyróżnienie, zaszczyt i przywilej dla tych, którzy wchodzą w skład pocztu sztandarowego.

Krzysztof Furtak
Jakub Machowski
Matusz Migacz
Szymon Porębski
Dawid Sołtys
Krzysztof Szczurek
Karol Wąsik

Dziękujemy za reprezentowanie szkoły ze sztandarem w czasie uroczystości szkolnych i lokalnych, za wzorową postawę moralną, za patriotyzm, za wielką odpowiedzialność. Dziękujemy, że sztandar szkoły - symbol patriotyzmu i tradycji, nosiliście z dumą i honorem.

Nowy Poczet Sztandarowy:

Łukasz Bomba
Dawid Babiarz
Sebastian Pawlik
Patrycja Majchrzak
Natalia Gawron

Oglądaj
Praca dla nauczyciela przedmiotów informatycznych

ZSEM zatrudni od 1. września 2021 osobę na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych w branży informatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowani podjęciem pracy w naszej szkole proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły.
MAJ - PATRIOTYCZNIE

30. kwietnia 2021

"Za ojców groby,
Za Trzeci Maj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj..."


youtube

W życiu każdego narodu są takie chwile, które zmuszają do zatrzymania się, zastanowienia, do odnalezienia w sobie tych pokładów uczuć, które zbliżają wszystkich Polaków i czynią z nas jeden naród. Jeżeli uważamy się za patriotów to okażmy szacunek wobec tradycji i kultury, bo patriotyzm jest naturalnym uczuciem każdego obywatela. Patriotyzm to miłość do wolności, ojczyzny, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez symbole - godło, hymn a tym najważniejszym jest narodowa flaga.

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Ustanowienie dnia 2 maja świętem miało swoje uzasadnienie w historii. 2 maja był dniem w Rzeczypospolitej Ludowej obowiązkowego zdejmowania flagi po Święcie Pracy, z uwagi na zakaz obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ponadto Dzień 3 maja od 1920 roku stał się oficjalnie ogólnopolskim świętem religijnym, gdyż Kościół Katolicki obchodzi w tym dniu uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W ten sposób od 2004 roku w Polsce - dzień zdejmowania flagi stał się dniem jej uhonorowania. W tym dniu przypada też rocznica z okresu II Wojny Światowej, gdy w 1945r. została przez polskich żołnierzy zawieszona w Berlinie flaga biało – czerwona, symbolicznie kończąc epokę okupacji nazistowskiej. Święto flagi obchodzimy czynnie wyrażając nasz szacunek do symbolu narodowego. Flagi powiewają na naszych domach, blokach.

Biała od Orła bieli
czerwona od ran niewoli
tyś krwotok mąk powstrzymała
i opór naszych wrogów złamała
Teraz rozkładasz skrzydła dumnie
dbasz o nasz Dom zaradnie
w Bogu pokładasz nadzieję
z Honorem zapisujesz narodową epopeję
Polska to moja Ojczyzna


#Polska #Świętoflagi #niepodległa

Święto Narodowe Trzeciego Maja

230. Rocznica uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji, do którego doszło 3. maja 1791r. na Zamku Królewskim w Warszawie i uroczystość NMP Królowej Polski nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza 1956 - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej to jedne z najważniejszych świąt dla Polaków.

"...Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu……Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają..."

Tak rozpoczyna się uchwalona 3. maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie uchwała rządowa - Konstytucja - przełomowa jak na owe czasy, druga w świecie i pierwsza w Europie, była nadzieją na zreformowanie Rzeczypospolitej, m.in. wprowadzając trójpodział władzy i znosząc wolną elekcję.

Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód,
Nasz pępek świata, nasz biedny raj.
Jest takie miejsce, taki kraj.

Nad pastwiskami ciągnący dym,
Wierzby jak mary w welonach mgły,
Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj.
Jest takie miejsce, taki kraj.

Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić,
Załamać ręce, płakać i pić,
Ten święte prawo ma bez dwóch zdań.
Jest takie miejsce, taki kraj.

Nadziei uczą, ci co na stos
Umieli rzucić swój życia los,
Za ojców groby, za Trzeci Maj!
Jest takie miejsce, taki kraj.

Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi
Zwycięskiej chwały nadejdą dni,
Dopomóż Boże i wytrwać daj
Tu nasze miejsce, to nasz kraj!


230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Historia flagi ( prezentacja pptx )

Konstytucja 3 Maja ( prezentacja pptx )
Olimpiada OLIMPUS z j. niemieckiego - wyniki

30. kwietnia 2021

Dn. 11.02.2021 odbyła się (online) sesja zimowa Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Niemieckiego.

Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Kamil Matyszkiewicz z kl. 2e5 - 4. miejsce w kraju.

Gratulujemy!
Pożegnanie Absolwentów

29. kwietnia 2021

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro..." /Jan Paweł II/

Różnie splatają się ludzkie losy, życie po raz kolejny - napisało własny scenariusz...

Nikt nie spodziewał się, że również, w tym roku będziemy żegnać maturzystów w ciszy szkolnego korytarza, zasłonięci maseczkami.

Kolejny rok, niezwykły, nie tylko ze względu na pandemię, ale również dlatego, że żegnamy wielu wspaniałych wyróżnionych absolwentów.

Uczniowie klas czwartych, brali udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach, chętnie angażowali się w życie szkoły, reprezentowali ją w poczcie sztandarowym, samorządzie szkolnym, zawodach sportowych czy wolontariacie.

Dziś składamy wszystkim Absolwentom gratulacje z powodu ukończenia szkoły średniej.

„Wasze sukcesy są naszymi sukcesami, zaś Wasze porażki - naszą troską”.

Naszym tegorocznym Abiturientom, życzymy „połamania piór”, czyli samych „łatwych pytań” i, mimo nadzwyczajnych warunków, dużo optymizmu, pozytywnej energii i wiary w lepsze jutro zgodnie ze słowami:

Wyzwania, które stawia Ci życie, nie mają Cię paraliżować. One mają pomóc Ci odkryć, kim jesteś...

Maturzyści! Przed Wami gorący czas, jednak jesteśmy pewni, że wiedza zdobyta w szkole, pozwoli Wam na zdanie tego egzaminu dojrzałości i umożliwi wejście w dorosłe życie.

Powodzenia!

Drodzy Rodzice, żegnając się z Wami, pragniemy podziękować za życzliwość, każde dobre słowo i współpracę.

„A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój...”

Życzymy Wam wszystkim, żebyście żyli w dobrych i spokojnych czasach.

Najlepsi Sportowcy Elektryka

Pożegnanie Maturzystów
Sprawozdanie z działalności wolontariatu

29. kwietnia 2021

Rok szkolny 2020/2021 nie należał do łatwych. Pomimo wielu trudności staraliśmy się podejmować różnego rodzaju zbiórki charytatywne. W ostatnich miesiącach powstał również pomysły by zorganizować akcje, które sprawiłyby rozrywkę dla innych uczniów. Cieszymy się, że pomimo częstego przesiadywania w domu znalazły się osoby chętne do wzięcia udziału w różnych przedsięwzięciach.

W tym kończącym się dla maturzystów roku szkolnym wielkie podziękowania należą się uczniom klasy 4j, którzy byli zaangażowani w pomoc i wsparcie wolontariatu. Na wyróżnienie zasługują przede wszystkim:
  • Śmigowska Ewa
  • Sekuła Magdalena
  • Kulig Dominik
  • Bednarek Tomasz
Nie zapominamy również o młodszych uczniach, którzy będę mieli okazję jeszcze wykazać się w następnych latach. Dzięki Waszej pomocy organizacja zbiórek przedświątecznych stawała się łatwiejsza. Życzymy Wam sukcesów i samych udanych akcji. Mamy nadzieję, że uda się Wam zorganizować jeszcze więcej akcji.

W tym roku szkolnym udało się nam zorganizować m.in.:
  • Zbiórkę pieniężną dla kolegi z klasy maturalnej (16.10.2020r.) - dzięki, której udało się zebrać 3689,11 zł i 2 euro - więcej info
  • Zbiórkę dla Hospicjum oraz schroniska dla psów (w dniach 14-18.12.2020r.) - więcej info
  • Charytatywną zbiórkę wielkanocną dla Caritas-u działającego przy kościele Kolejowym (w dniach 22-26.03.21r.) - więcej info
  • Konkurs Fotograficzny „Aktywne szukanie Wiosny” dla uczniów ZSEM - więcej info
  • Konkurs kalamburów dla uczniów ZSEM - więcej info
Wielkie podziękowania należą się również Wam, drodzy Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice oraz Uczniowie. Bez Waszej pomocy nic nie miało by prawa bytu. Dzięki Waszej pomocy udało się wesprzeć wiele osób. Dziękujemy za wielkie serducho i za wyrazy uznania z waszej strony.

Przewodnicząca wolontariatu
Śmigowska Ewa

„Młodzi Małopolanie.EU”

27. kwietnia 2021

Nasza szkoła została zarekomendowana do udziału w projekcie „Młodzi Małopolanie.EU” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zakres projektu dotyczy - postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce, efektów ich wdrażania, a przede wszystkim oczekiwań młodzieży wobec proponowanych obszarów wsparcia oraz wypracowaniu wniosków.

W naszej szkole projekt MłodziMałopolanie.EU realizuje klasa 3g TE z wychowawczynią Anną Chronowską, głównymi przedstawicieli projektu zostali Łukasz Janus i Mateusz Szczerba.

starsze (353-362)   wszystkie (382)