aktualności

Zmiana organizacji pracy w ZSE-M w dniach: 17-28 maja 2021r.

17. maja 2021

Zgodnie z zasadami przedstawionymi przez MEiN od 17 maja br. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50%/50%).

Harmonogram zajęć:

17-21. maja 2021r.

klasy 1fg, 1i, 1m, 1p, 1t, 2e4, 2i4, 2j4, 2m4, 2p4, 2t4, 3e, 3t
WSZYSTKIE zajęcia dydaktyczne w trybie stacjonarnym

klasy 2e5, 2i5, 2j5, 2m5, 2p5, 2t5, 2b, 3a, 3f, 3g, 3i, 3j, 3m
WSZYSTKIE zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym

24-28. maja 2021r.

klasy 1fg, 1i, 1m, 1p, 1t, 2e4, 2i4, 2j4, 2m4, 2p4, 2t4, 3e, 3t
WSZYSTKIE zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym

klasy 2e5, 2i5, 2j5, 2m5, 2p5, 2t5, 2b, 3a, 3f, 3g, 3i, 3j, 3m
WSZYSTKIE zajęcia dydaktyczne w trybie stacjonarnym

Prosimy zapoznać się z obowiązującym od 17. maja planem lekcji
i stosować się do wytycznych MEiN, MZ i GIS.
Gratulacje dla uczniów – z Urzędu Marszałkowskiego, projekt Młodzi Małopolanie UE

14. maja 2021

Gratulacje dla uczniów klasy 3gTE Łukasza Janusa i Mateusza Szczerby za bardzo aktywny udział w konsultacjach online i realizację zadań w projekcie Młodzi Małopolanie UE, zdobyte punkty w quizie o Unii Europejskiej oraz intersujący film o Funduszach Europejskich.

A także podziękowania dla grupy „Ekoturystów” z klasy 2i TE5 za przygotowanie filmu o inwestycjach UE na Nowosądecczyźnie oraz plakatów dotyczących Funduszy UE.

Kamila Drożdż
Gabriela Osada
Jan Nicpoński
Patryk Nowacki
Artur Mrówka
Piotr Janas

Linki do filmów:

Film 1

Film 2

Więcej na stornie Ekoturystyka ZSEM - Anna Chronowska
„Pilecki. Życie wypełnione Polską” - niezwykły koncert z okazji 120. rocznicy urodzin Rotmistrza

13. maja 2021

Oglądaj

To muzyczna opowieść przetykana wspomnieniami i fragmentami listów Pileckiego. / MEiN/

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu w Rosji, dokąd jego rodzina została zesłana w wyniku represji za udział w powstaniu styczniowym. Jako 17-latek Witold Pilecki walczył w samoobronie wileńskiej, dowodząc placówką w Ostrej Bramie w 1918 roku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej 1920 roku. W 1939 roku był szefem sztabu organizacji Tajna Armia Polski. Później walczył w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.

W 1940 roku dobrowolnie został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, aby organizować tam ruch oporu i prowadzić działalność wywiadowczą. Był autorem pierwszych na świecie doniesień o Holokauście, tzw. Raportów Pileckiego. Gdy jego życie oraz misja znalazły się w niebezpieczeństwie, uciekł z obozu. Następnie brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji dostał się do niewoli, a następnie dołączył do 2 Korpusu generała Władysława Andersa.
Po powrocie do kraju Pilecki prowadził działalność wywiadowczą, zbierając informacje o represjonowaniu żołnierzy AK przez NKWD. Aresztowany 8 maja 1947 roku, po procesie został skazany na śmierć. Do dziś nie odnaleziono miejsca jego pochówku. Brytyjski historyk profesor Michael Foot zaliczył Witolda Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej.
Harmongoram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2021

11. maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminów zawodowych w sesji letniej 2021, znajdującym się w zakładce EGZAMINY.

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty, gdyż w każdej chwili terminy egzaminów mogą ulec zmianie.
Przekazanie Sztandaru

7. maja 2021

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”
- Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński

Dumą naszą jest sztandar szkolny - symbol Polski - Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła. Jest symbolem jej historii i tradycji, łączy tych, którzy opuszczają progi szkoły, jak i obecnych oraz przyszłych jej uczniów.

Tegoroczni Absolwenci przekazali Sztandar – swoim młodszym kolegom.

To niezwykłe wyróżnienie, zaszczyt i przywilej dla tych, którzy wchodzą w skład pocztu sztandarowego.

Krzysztof Furtak
Jakub Machowski
Matusz Migacz
Szymon Porębski
Dawid Sołtys
Krzysztof Szczurek
Karol Wąsik

Dziękujemy za reprezentowanie szkoły ze sztandarem w czasie uroczystości szkolnych i lokalnych, za wzorową postawę moralną, za patriotyzm, za wielką odpowiedzialność. Dziękujemy, że sztandar szkoły - symbol patriotyzmu i tradycji, nosiliście z dumą i honorem.

Nowy Poczet Sztandarowy:

Łukasz Bomba
Dawid Babiarz
Sebastian Pawlik
Patrycja Majchrzak
Natalia Gawron

Oglądaj
Praca dla nauczyciela przedmiotów informatycznych

ZSEM zatrudni od 1. września 2021 osobę na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych w branży informatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowani podjęciem pracy w naszej szkole proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły.
MAJ - PATRIOTYCZNIE

30. kwietnia 2021

"Za ojców groby,
Za Trzeci Maj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj..."


youtube

W życiu każdego narodu są takie chwile, które zmuszają do zatrzymania się, zastanowienia, do odnalezienia w sobie tych pokładów uczuć, które zbliżają wszystkich Polaków i czynią z nas jeden naród. Jeżeli uważamy się za patriotów to okażmy szacunek wobec tradycji i kultury, bo patriotyzm jest naturalnym uczuciem każdego obywatela. Patriotyzm to miłość do wolności, ojczyzny, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez symbole - godło, hymn a tym najważniejszym jest narodowa flaga.

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Ustanowienie dnia 2 maja świętem miało swoje uzasadnienie w historii. 2 maja był dniem w Rzeczypospolitej Ludowej obowiązkowego zdejmowania flagi po Święcie Pracy, z uwagi na zakaz obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ponadto Dzień 3 maja od 1920 roku stał się oficjalnie ogólnopolskim świętem religijnym, gdyż Kościół Katolicki obchodzi w tym dniu uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W ten sposób od 2004 roku w Polsce - dzień zdejmowania flagi stał się dniem jej uhonorowania. W tym dniu przypada też rocznica z okresu II Wojny Światowej, gdy w 1945r. została przez polskich żołnierzy zawieszona w Berlinie flaga biało – czerwona, symbolicznie kończąc epokę okupacji nazistowskiej. Święto flagi obchodzimy czynnie wyrażając nasz szacunek do symbolu narodowego. Flagi powiewają na naszych domach, blokach.

Biała od Orła bieli
czerwona od ran niewoli
tyś krwotok mąk powstrzymała
i opór naszych wrogów złamała
Teraz rozkładasz skrzydła dumnie
dbasz o nasz Dom zaradnie
w Bogu pokładasz nadzieję
z Honorem zapisujesz narodową epopeję
Polska to moja Ojczyzna


#Polska #Świętoflagi #niepodległa

Święto Narodowe Trzeciego Maja

230. Rocznica uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji, do którego doszło 3. maja 1791r. na Zamku Królewskim w Warszawie i uroczystość NMP Królowej Polski nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza 1956 - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej to jedne z najważniejszych świąt dla Polaków.

"...Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu……Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają..."

Tak rozpoczyna się uchwalona 3. maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie uchwała rządowa - Konstytucja - przełomowa jak na owe czasy, druga w świecie i pierwsza w Europie, była nadzieją na zreformowanie Rzeczypospolitej, m.in. wprowadzając trójpodział władzy i znosząc wolną elekcję.

Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód,
Nasz pępek świata, nasz biedny raj.
Jest takie miejsce, taki kraj.

Nad pastwiskami ciągnący dym,
Wierzby jak mary w welonach mgły,
Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj.
Jest takie miejsce, taki kraj.

Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić,
Załamać ręce, płakać i pić,
Ten święte prawo ma bez dwóch zdań.
Jest takie miejsce, taki kraj.

Nadziei uczą, ci co na stos
Umieli rzucić swój życia los,
Za ojców groby, za Trzeci Maj!
Jest takie miejsce, taki kraj.

Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi
Zwycięskiej chwały nadejdą dni,
Dopomóż Boże i wytrwać daj
Tu nasze miejsce, to nasz kraj!


230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Historia flagi ( prezentacja pptx )

Konstytucja 3 Maja ( prezentacja pptx )
Olimpiada OLIMPUS z j. niemieckiego - wyniki

30. kwietnia 2021

Dn. 11.02.2021 odbyła się (online) sesja zimowa Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Niemieckiego.

Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Kamil Matyszkiewicz z kl. 2e5 - 4. miejsce w kraju.

Gratulujemy!
Pożegnanie Absolwentów

29. kwietnia 2021

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro..." /Jan Paweł II/

Różnie splatają się ludzkie losy, życie po raz kolejny - napisało własny scenariusz...

Nikt nie spodziewał się, że również, w tym roku będziemy żegnać maturzystów w ciszy szkolnego korytarza, zasłonięci maseczkami.

Kolejny rok, niezwykły, nie tylko ze względu na pandemię, ale również dlatego, że żegnamy wielu wspaniałych wyróżnionych absolwentów.

Uczniowie klas czwartych, brali udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach, chętnie angażowali się w życie szkoły, reprezentowali ją w poczcie sztandarowym, samorządzie szkolnym, zawodach sportowych czy wolontariacie.

Dziś składamy wszystkim Absolwentom gratulacje z powodu ukończenia szkoły średniej.

„Wasze sukcesy są naszymi sukcesami, zaś Wasze porażki - naszą troską”.

Naszym tegorocznym Abiturientom, życzymy „połamania piór”, czyli samych „łatwych pytań” i, mimo nadzwyczajnych warunków, dużo optymizmu, pozytywnej energii i wiary w lepsze jutro zgodnie ze słowami:

Wyzwania, które stawia Ci życie, nie mają Cię paraliżować. One mają pomóc Ci odkryć, kim jesteś...

Maturzyści! Przed Wami gorący czas, jednak jesteśmy pewni, że wiedza zdobyta w szkole, pozwoli Wam na zdanie tego egzaminu dojrzałości i umożliwi wejście w dorosłe życie.

Powodzenia!

Drodzy Rodzice, żegnając się z Wami, pragniemy podziękować za życzliwość, każde dobre słowo i współpracę.

„A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój...”

Życzymy Wam wszystkim, żebyście żyli w dobrych i spokojnych czasach.

Najlepsi Sportowcy Elektryka

Pożegnanie Maturzystów
Sprawozdanie z działalności wolontariatu

29. kwietnia 2021

Rok szkolny 2020/2021 nie należał do łatwych. Pomimo wielu trudności staraliśmy się podejmować różnego rodzaju zbiórki charytatywne. W ostatnich miesiącach powstał również pomysły by zorganizować akcje, które sprawiłyby rozrywkę dla innych uczniów. Cieszymy się, że pomimo częstego przesiadywania w domu znalazły się osoby chętne do wzięcia udziału w różnych przedsięwzięciach.

W tym kończącym się dla maturzystów roku szkolnym wielkie podziękowania należą się uczniom klasy 4j, którzy byli zaangażowani w pomoc i wsparcie wolontariatu. Na wyróżnienie zasługują przede wszystkim:
 • Śmigowska Ewa
 • Sekuła Magdalena
 • Kulig Dominik
 • Bednarek Tomasz
Nie zapominamy również o młodszych uczniach, którzy będę mieli okazję jeszcze wykazać się w następnych latach. Dzięki Waszej pomocy organizacja zbiórek przedświątecznych stawała się łatwiejsza. Życzymy Wam sukcesów i samych udanych akcji. Mamy nadzieję, że uda się Wam zorganizować jeszcze więcej akcji.

W tym roku szkolnym udało się nam zorganizować m.in.:
 • Zbiórkę pieniężną dla kolegi z klasy maturalnej (16.10.2020r.) - dzięki, której udało się zebrać 3689,11 zł i 2 euro - więcej info
 • Zbiórkę dla Hospicjum oraz schroniska dla psów (w dniach 14-18.12.2020r.) - więcej info
 • Charytatywną zbiórkę wielkanocną dla Caritas-u działającego przy kościele Kolejowym (w dniach 22-26.03.21r.) - więcej info
 • Konkurs Fotograficzny „Aktywne szukanie Wiosny” dla uczniów ZSEM - więcej info
 • Konkurs kalamburów dla uczniów ZSEM - więcej info
Wielkie podziękowania należą się również Wam, drodzy Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice oraz Uczniowie. Bez Waszej pomocy nic nie miało by prawa bytu. Dzięki Waszej pomocy udało się wesprzeć wiele osób. Dziękujemy za wielkie serducho i za wyrazy uznania z waszej strony.

Przewodnicząca wolontariatu
Śmigowska Ewa

„Młodzi Małopolanie.EU”

27. kwietnia 2021

Nasza szkoła została zarekomendowana do udziału w projekcie „Młodzi Małopolanie.EU” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zakres projektu dotyczy - postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce, efektów ich wdrażania, a przede wszystkim oczekiwań młodzieży wobec proponowanych obszarów wsparcia oraz wypracowaniu wniosków.

W naszej szkole projekt MłodziMałopolanie.EU realizuje klasa 3g TE z wychowawczynią Anną Chronowską, głównymi przedstawicieli projektu zostali Łukasz Janus i Mateusz Szczerba.
Konkurs na plakat

22. kwietnia 2021

Umiesz rysować, projektować !! ten konkurs jest dla Ciebie.

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje skierowany do dzieci i młodzieży konkurs na plakat. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o konkursie na Państwa stronie internetowej, w social mediach (Facebook, LinkedIn itp.) oraz rozpowszechnienie jej wśród nauczycieli i zachęcenie uczniów do udziału.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a dla zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody, m.in. tablet, aparaty instax, słuchawki bezprzewodowe oraz zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Na prace czekamy do 18 czerwca 2021 roku. Szczegóły w regulaminie.

Zachęcamy również do polubienia naszego fanpage’a MEDIACJA na facebook’u, na którym opublikujemy galerię z pracami uczestników.
Światowy Dzień Ziemi 2021

20. kwietnia 22021

Światowy Dzień Ziemi w 2021 roku przypada na czwartek 22. kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.
Dzień Ziemi 2021 jest okazją do promowania postaw ekologicznych.
Dzień Ziemi uznany został za święto globalne w 1990 roku, kiedy to zmobilizował 200 milionów ludzi w 141 państwach i otworzył  drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do dziś obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw, ale też uświadamiania o problemach, które wiążą się ze zmianą klimatu.

"Lekcje z klimatem"

7 RZECZY, KTÓRE MOŻESZ ZROBIĆ DLA ZIEMI
Ekstremalne temperatury i gwałtowne zjawiska pogodowe, wymieranie kolejnych gatunków zwierząt i roślin, stopniowy zanik źródeł wody pitnej, śmierć setek tysięcy ludzi w wyniku zanieczyszczeń powietrza - oto smutna rzeczywistość naszej planety w XXI wieku. Na szczęście każdy/a z nas ma na to wpływ, a nasze codzienne wybory mogą uratować Ziemię.

1. Ogranicz zużycie plastiku
Czy wiesz, że w ciągu roku w morzach i oceanach ląduje ponad 8 milionów ton plastiku? Każdy mieszkaniec Europy generuje rocznie blisko 31 kg plastikowych śmieci. Tymczasem wystarczy niewielka zmiana nawyków, by zmniejszyć tę liczbę. Zrezygnuj ze słomek i jednorazowych sztućców. Napoje na wynos pij we własnym kubku termicznym. Nie proś w sklepie o torebki foliowe - na zakupy zabieraj plecak lub torbę. Jeśli to możliwe sięgaj po produkty w ekologicznych opakowaniach. A zamiast wody butelkowanej, wybieraj kranówkę - możesz pić ją bez obaw w większości polskich miast.

2. Oszczędzaj wodę
Słodka woda jest niezwykle cennym zasobem, którego z roku na rok ubywa. Zdaniem byłego sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-moona do 2030 roku blisko połowa mieszkańców Ziemi może mieć ograniczony dostęp do wody pitnej. Z tego powodu grożą nam masowe migracje ludności i kryzysy humanitarne. Dlatego im szybciej przestawimy się na racjonalne zużycie wody, tym lepiej. Zwróć uwagę, ile wody marnujesz każdego dnia, np. z powodu cieknącego kranu, zbyt długich kąpieli czy nieodpowiedniego zraszania ogródka.

3. Zamień samochód na rower
Spaliny samochodowe są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w miastach. Toksyczne substancje uwalniane w wyniku spalania paliw czy ścierania opon i klocków hamulcowych zatruwają środowisko i szkodzą organizmom żywym. Dlatego, kiedy tylko zrobi się cieplej, przesiądź się z samochodu na rower. Europejska Federacja Cyklistów (ECF) wyliczyła, że jazda rowerem jest 13 razy mniej szkodliwa dla środowiska naturalnego od jazdy samochodem osobowym.

4. Ogranicz spożycie mięsa
Czy wiesz, że produkcja mięsa generuje więcej CO2 niż cały sektor transportu a do wyprodukowania 1 kg wołowiny potrzeba aż 15,415 litrów wody? Sektor hodowlany jest obecnie największym użytkownikiem zasobów gruntów na świecie. Jeśli nie chcesz lub nie możesz całkowicie zrezygnować z mięsa, spróbuj przynajmniej ograniczyć jego spożycie. Możesz zacząć np. od bezmięsnych weekendów. W internecie znajdziesz mnóstwo przepisów na smaczne i pożywne dania wegetariańskie. To również dobry sposób na urozmaicenie i wzbogacenie diety.

5. Kupuj z głową
Masowa konsumpcja napędza gospodarkę, ale jednocześnie przyczynia się bezpośrednio do degradacji środowiska naturalnego. Kupujemy za dużo i za często, nie zwracając uwagi na koszt, który ponosi nasza planeta. Tymczasem np. przemysł odzieżowy zajmuje drugie miejsce wśród branż najbardziej zanieczyszczających środowisko (zaraz po petrochemii). Idąc na zakupy, zastanów się czy na pewno twoje dziecko potrzebuje kolejnej plastikowej zabawki, a ty musisz mieć nową parę sportowych butów. Naucz się czytać etykiety - pomogą ci w tym wygodne aplikacje - i zrezygnuj z kupowania żywności, kosmetyków czy artykułów szkodliwych dla planety (np. tych z olejem palmowym lub chemicznymi filtrami). A w weekend, zamiast na rajd po sklepach, wybierz się na spacer - z korzyścią dla swojego zdrowia i środowiska.

6. Nie marnuj żywności
Jak pokazują badania, każdego roku marnujemy w Polsce ok. 235 kg żywności na osobę. Jest to nie tylko nieetyczne, ale również szkodliwe dla środowiska. Produkcja oraz transport żywności generują ogromne ilości zanieczyszczeń, a rozkładające się resztki organiczne wydzielają metan, który jest bardziej szkodliwy dla atmosfery niż dwutlenek węgla. Tymczasem wystarczy niewielka zmiana przyzwyczajeń, by zapobiec marnowaniu żywności. Nie rób zakupów „na zapas”, kupuj produkty z długim terminem ważności (i pamiętaj, że często żywność „po terminie” wciąż nadaje się do spożycia), naucz się wykorzystywać resztki z obiadu, zamrażaj żywność, zamiast ją wyrzucać, a odpady organiczne wrzucaj do odpowiednich pojemników.

7. Zaangażuj się
22. kwietnia na całym świecie będzie obchodzony kolejny Dzień Ziemi. To dobra okazja, by aktywnie włączyć się w działania proekologiczne. Sprawdź, jakie wydarzenia będą organizowane z tej okazji w twoim mieście. Nie lubisz masowych akcji? Skrzyknij grupę znajomych i wybierzcie się na spacer do pobliskiego lasu lub nad jezioro, połączony ze zbieraniem śmieci. Wspieraj działalność organizacji proekologicznych - podpisuj petycje, dziel się linkami w mediach społecznościowych, przekaż 1% podatku. A jeśli masz dzieci, ucz je od wczesnych lat dbałości o środowisko naturalne. W przeciwnym razie ich dzieci czystą planetę zobaczą tylko na zdjęciach...
SPOTKANIE Z RODZICAMI

12. kwietnia 2021

20 kwietnia 2021r. (wtorek) odbędą się spotkania online Wychowawców z Rodzicami Uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, które zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Godzina spotkania zostanie ustalona i przekazana Rodzicom indywidualnie przez każdego Wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny.
Szkolne Kalambury - wyniki

16. kwietnia 2021

Szkolny Wolontariat zorganizował rozgrywkę dla uczniów. Dnia 16 kwietnia 2021r. (piątek) odbył się finał turnieju w kalamburach na kurnik.pl.
Zawzięta walka trwała aż do końca i wyłoniła trzech zwycięzców.

I miejsce: Adrian Malawski 1i
II miejsce: Kamil Kwiatkowski 1m
III miejsce: Kacper Mazur 3g

Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom za wzięcie udziału w rozgrywce.

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców ZSEM i zostaną wręczone zwycięzcom.

Relacja video
Zapraszamy na Wirtualny Dzień Otwarty w WIMiR AGH

12. kweitnia 2021

Dzień Dobry Państwu,

Chciałbym Państwu przekazać informację, że Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Wydział inżynierii Mechanicznej i Robotyki organizuje wirtualny Dzień Otwarty. Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć jak studiuje się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, w ramach którego przygotowaliśmy dla Was realizowany na żywo pokaz laboratoriów oraz kół naukowych i zespołów studenckich. Prezentację rozpoczynamy 16 kwietnia o godzinie 13:30 jako relację on-line Bardzo proszę o przesłanie tej wiadomości do Państwa uczniów, którzy stoją przed życiowym wyborem, gdzie dalej będą kontynuować swoją naukę.

WIMir.AGH na Facebook'u
WIMiR.AGH na Youtube

Z wyrazami szacunku
Dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH
Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ds. Współpracy i Projektów
Kierownik Katedry Projektowania i Eksploatacji Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
My, Polacy, pamiętamy i nie zapomnimy!

10. kwietnia 2021

10 kwietnia 2010 r. godz. 8:41 czasu polskiego - tragedia smoleńska.

11 lat temu wydarzyła się największa tragedia w najnowszej historii Polski. Samolot prezydencki, z polską inteligencją na pokładzie, rozbił się pod Smoleńskiem.

Dziś, po 11 latach, od tej wielkiej tragedii, wspominamy ofiary. W katastrofie smoleńskiej zginęli, m.in.: para prezydencka, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz najwyżsi rangą dowódcy Wojska Polskiego.
Szkolne Kalambury !!!

8. kwietnia 2021

Drodzy uczniowie! Szkolny wolontariat organizuje w dniach 15-16 kwietnia 2021r. międzyklasowy turniej w kalambury. Każda chętna do udziału w konkursie klasa zobowiązana jest wybrać jednego reprezentanta, który weźmie udział w czwartkowych eliminacjach pomiędzy klasami danego rocznika. Z rozgrywek tych zostanie wyłonione 5 osób (po 1 z każdego rocznika), które zmierzą się w piątek w finałowej rundzie. Turniej organizowany jest za pomocą strony kurnik.pl. Osoby chętne mogą zgłosić się do rozgrywek poprzez wiadomość do Ewy Śmigowskiej lub Magdy Sekuły do 13. kwietnia 2021r.

Data: 15 kwietnia - pierwszy turniej, 16 kwietnia – finał

Liczba osób: 1 osoba z jednej klasy

Zasady: 5 turniejów pomiędzy klasami (osobno każdy rocznik); potem finał - po 1 zwycięzcy z każdego turnieju

Przebieg: 15 kwietnia przeprowadzonych zostanie 5 turniejów (osobno każdy rocznik), gdzie będzie jedna główna osoba kontrolująca wyniki (łącznie 5 osób kontrolujących grę). Z turnieju zostanie wybrany 1 zwycięzca, po czym w finale 16 kwietnia będzie grać 5 osób. Gra zostanie przeprowadzona na kurnik.pl

Kontakt: Uczestnicy zostaną zaproszeni na specjalnie utworzony serwer na discordzie, gdzie podawane będą wszelkie informacje
Życzenia świąteczne

31. marca 2021

"Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość".


Kolejna Wielkanoc znów będzie inna, niż wszystkie wcześniejsze.
Tęsknimy do tradycyjnych świąt spędzonych z rodziną i do odwiedzin u bliskich przez świąteczne dni.

Drodzy, przyjmijcie życzenia spokoju o jutro.
Wspierajcie się w rodzinach i dbajcie o przyjaciół, nawet jeśli tylko zdalnie.
Życzymy, by nasze kontakty wkrótce znów mogły realizować się w prawdziwym świecie.
Ciepłych, pogodnych
świąt Wielkanocnych
pełnych nadziei i miłości,
obfitujących we wzajemną życzliwość,
a także radosnych spotkań
w gronie najbliższych
przy Wielkanocnym stole.


Aby te Święta Wielkiej Nocy mimo wszystko były zdrowe, piękne, pełne miłości i radości.

Życzenia łączymy w tym roku z podziękowaniami:
za Waszą wytrwałość, zaangażowanie, zapał,
nieustanne radzenie sobie z nowymi wyzwaniami.
W tym niełatwym czasie życzymy Wam chwil wytchnienia,
realizacji planów i marzeń w świecie,
który oby jak najszybciej na to wszystko pozwolił.
Podziękowania od parafialnego zespołu CARITAS

31. marca 2021

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych
ul.B.Limanowskiego 4
33-300 Nowy Sącz
ELEKTRYCZNI WOLONTARIUSZE


"Dzielenie się z ubogimi pozwala nam zrozumieć Ewangelię w jej najgłębszej prawdzie". Papież Franciszek

W imieniu Caritas Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz naszych podopiecznych składamy najserdeczniejsze podziękowania za przekazaną finansową darowiznę. "Elektryczni Wolontariusze", należycie do osób, którym dobro drugiego człowieka nie jest obojętne. Ten czas próby, przez który przechodzimy, kiedy wszyscy musimy się mierzyć z wyzwaniem, jakie niesie niepewność jutra, jest też czasem poznania prawdziwych przyjaciół i pozwala ugruntować wiarę w drugiego człowieka. Darowizna została przekazana rodzinie z dwójką niepełnosprawnych synów, jako dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w Darłówku. Wyrażając swoją wdzięczność, życzymy wielu sukcesów oraz powodzenia w realizacji życiowych i zawodowych planów. Dziękujemy za współpracę i zapewniamy o szczerej pamięci w modlitwie. Niech Bóg wynagrodzi Wam wszelkie wyświadczone dobro!

Życzymy, zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości!

Parafialny Zespół CARITAS wraz z Ojcem Proboszczem
OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 2021r.

29. marca 2021

W dniu 29.03.2021r. w naszej szkole odbył się finał okręgowy XLVI Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok B - Wynalazczość. Uczestnicy olimpiady prezentowali wiedzę z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków oraz rozwiązywali zadania praktyczne, stosując w praktyce przepisy prawa własności przemysłowej.

W tych trudnych zmaganiach II etapu Olimpiady naszą szkołę reprezentowali: Piotr Janas 2i5, Norbert Olszowski 2i5, Piotr Kątniak 2p5.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach oraz życzymy dalszych sukcesów. Szczególne wyrazy uznania dla uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego Olimpiady - Piotra Janasa oraz Norberta Olszowskiego!
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI NA STAŻE ZAWODOWE 2021

29. marca 2021

Informujemy zainteresowanych uczniów, iż zakończona została rekrutacja na staże zawodowe 2021 w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym".
Lista zakwalifikowanych uczniów znajduje się na tablicy ogłoszeń w punkcie rekrutacyjnym ZSEM, jest także dostępna w Biurze projektu nowosądeckiego Inkubatora.
Ze względu na obecną sytuację, o wyniki rekrutacji można także zapytać mailowo lub telefonicznie.
ZSEM - telefon: 18/443-71-15
Email - elektryk@edu.nowysacz.pl
Biuro projektu - telefon: 18/442-35-68 wew. 24, 25
Charytatywna zbiórka Wielkanocna

27. marca 2021

W dniach 22-26 marca 2021r. Elektryczni Wolonatriusze zoorganizowali zbiórkę wielkanocną na rzecz potrzebujących.
Drodzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, dzięki Waszej pomocy udało się zebrać 564,76 zł oraz trochę żywności!!! Dziękujemy za wszelką pomoc, okazane serce i życzymy Wesołych Świąt.
Zebrane rzeczy zostały przekazane dnia 26 marca 2021r. Caritasowi działającemu przy kościele Kolejowym w Nowym Sączu.

"Szczęście, to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli" (Albert Schweitzer)
"Stowarzyszenie dla uczniów, uczniowie dla Stowarzyszenia"

22. marca 2021

Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Elektryk kilkunastu uczniów i uczennica ZSEM przygotowali materiały w postaci stron oraz filmów, które prezentują ośmioletnią działalność stowarzyszenia. Poniżej linki do materiałów:

sadecki-elektryk.herokuapp.com

stowarzyszeniezsem.cf

rafcio24sto.wixsite.com/mojawitryna

stowarzyszenie-zsem.rf.gd

www.youtube.com

przyjacieleelektryka.netlify.app

strona-stowarzyszenie.netlify.app

sadeckielektryk.000webhostapp.com

https://youtu.be/PZ1eeR7D7Wk

Zapraszamy do oglądania przygotowanych przez naszą młodzież materiałów. Z działalnością stowarzyszenia można zapoznać się też na stronie stowarzyszenia oraz na profilu na FB.

Serdecznie pozdrawiam - Marek Ryglewicz
Konkurs Fotograficzny "Aktywne szukanie Wiosny"

21. marca 2021

Z wielką radością chcemy ogłosić wyniki konkursu fotograficznego "Aktywne szukanie wiosny" organizowanego przez Elektrycznych Wolontariuszy.

Nagrodzeni zostali:
I miejsce: Mateusz Słowik - 3e
II miejsce: Dawid Głąb - 1m
III miejsce: Martyna Huza - 2p
Wyróżnienie: Jakub Tokarczyk - 2i

Gratulujemy zwycięzcom, ale również wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Bardzo spodobała nam się wasza pomysłowość i czas, jaki poświęciliście na nadanie świetnego efektu swoim pracom.
Życzymy wszystkim coraz lepszych prac i coraz większych sukcesów.
video

Ze względu na sytuację i obostrzenia zwycięzców zapraszamy indywidualnie po odbiór nagród i dyplomów w szkole (szczegóły podamy w informacji prywatnej).
Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla zwycięzców. ❤️❤️❤️❤️

Zobaczcie nagrodzone zdjęcia
Charytatywna zbiórka Wielkanocna

19. marca 2021

W dniach od 22. do 26. marca wolontariat szkolny organizuje zbiórkę charytatywną na rzecz potrzebujących.
Zbierane będą rzeczy typu kosmetyki, żywność długoterminowa itp. oraz pieniądze.
Zapraszamy i zachęcamy do pomocy.
Panie Dyrektorze, serdecznie gratulujemy !!!

12. marca 2021

Walenty Szarek po raz czwarty wygrał konkurs na dyrektora sądeckiego „Elektryka”.
Cała społeczność ZSEM serdecznie gratuluje !!!

Więcej...
Olimpiada AGH

10. marca 2021

Drugi etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej AGH odbędzie się w dniu 12 marca br. (piątek) o godzinie 10:00 w sali nr 38 Zakwalifikowani do zawodów uczniowie winni zgłosić się do szkoły na godzinę 9:30. Zawody odbywać się będą w trybie zdalnym w pełnym reżimie sanitarnym.
Dzień Kobiet w Elektryku

9. marca 2021

Niestety w tym roku nie udało się wyruszyć Elektrycznym Dziewczynom na Nordic Walking jak to już weszło w tradycję świętowania Dnia Kobiet.
W tym roku było świętowanie wirtualne zorganizowane przez nauczycielki wf - Laurę Wontorczyk, Ewę Bereś i Jolantę Michałowską.
Było trochę historii, było o znanych kobietach, polskich kobietach sportowcach. Pojawiły się przepisy na „maseczki”, ćwiczenia, pomysły na zdrowe odżywianie i aktywnie spędzanie czau wolnego - oj nasze dziewczyny są aktywne !!!
Jak było zobaczcie sami :)
KONKURS FOTOGRAFICZNY - AKTYWNE POSZUKIWANIE WIOSNY

9. marca 2021

Wolontariat Elektryka serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym AKTYWNE SZUKANIE WIOSNY ☀️
Konkurs ma na celu pokazanie, jak aktywnie szukacie wiosny. Potrwa do 19 marca 2021 r. do godziny 23:59. Już w pierwszy dzień wiosny poznamy zwycięzców.

Nagrody już na Was czekają!!!
POKAŻ, ŻE JESTEŚ AKTYWNY

Prace przesyłacie na mail: elektryczniwolontariusze@gmail.com
Pokaż, że potrafisz być aktywny - poszukaj oznak wiosny
EUROELEKTRA - Pilny komunikat !!!

8. marca 2021

Informuję wszystkich uczestników zawodów II stopnia Olimpiady, iż Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA wyraził zgodę na przeprowadzenie zawodów w dniu 11 marca 2021 r. w pomieszczeniach Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Przypominam, iż zawody odbędą się o godzinie 12:00 - grupa teleinformatyczna w świetlicy szkolnej, pozostałe grupy w sali gimnastycznej. Obowiązuje pełen reżim sanitarny.

Dyrektor szkoły
Dzień Kobiet, niech każdy się dowie...

8. marca 2021

Dzień kobiet! Dzień kobiet!
Niech każdy się dowie,
Że dzisiaj święto dziewczynek!
Uśmiechy są dla nich
Zabawa i taniec
Piosenka z radia popłynie

Najpiękniejsze są polskie dziewczyny

Dzisiaj Dzień Kobiet, więc drogie Panie wszystkim Wam składamy szczere życzenia, my pamiętamy o Was na co dzień i nie mówimy na rok do widzenia.

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak,
aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i namiętności.
Żyj najpiękniej, jak umiesz.
Po swojemu. Spełniaj się.
Zdrowia !!!
Wszystkiego najlepszego !!!!


8 marca, ten dzień należy do Kobiet... wszystkie kobiety bez wyjątku mogą pozwolić sobie na więcej.

Dla wszystkich Kobiet

Moja Droga!
Piszę do Ciebie...

Jak się dzisiaj masz? Jak się czujesz? Czy miałaś dzisiaj chwilę dla siebie?

Każda z nas ma swoją historię. Z każdej można wyciągnąć coś dla siebie, każda kryje w sobie coś wyjątkowego. Często jednak towarzyszy im żal i smutek, często także niezrozumienie.

Każda z nas codziennie odgrywa swoje życie.

Wyobrażam sobie kobietę, która wstaje rano, ogarnia się i wychodzi do pracy. W zależności od zawodu i osobistych preferencji, szykuje się odpowiednio, być może robi makijaż, wciska się w sukienkę, albo może tylko wypija w biegu kawę, wskakuje w luźne spodnie i biegiem rusza na autobus, który ucieka jej sprzed nosa. Wyobrażam sobie ją w roli pracownicy czy dyrektorki, która daje z siebie wszystko, oddaje się pracy, spełnia się, osiąga sukcesy, albo odlicza czas, by w końcu wyjść i wrócić do domu.

Wyobrażam sobie nas kobiety w różnych sytuacjach, w różnych momentach życia. W szpilkach, w adidasach, w spodniach, w eleganckich sukienkach, na rowerze, na rolkach, w biegu, za kierownicą, z siatami zakupów, z torebką wizytową. Zmęczoną, szczęśliwą, uśmiechniętą, styraną, zabieganą, złą, spokojną, smutną.

Wyobrażam sobie też siebie czy Ciebie, na spotkaniu, w roli przyjaciółki. Przy lampce wina, albo w barze przy piwie, na pizzy, w restauracji, u kosmetyczki czy na spacerze. Na zajęciach jogi ze świeżo wyciskanym sokiem. Wyobrażam sobie nas, kobiety śmiejące się głośno, płaczące, zwierzające się, pocieszające. W luźnych rozmowach, czy trudnych wyznaniach.

I jestem w stanie wymieniać w nieskończoność, w jakich rolach mogę nas sobie wyobrazić. Jako córki dbające o schorowanych rodziców, jako siostry – chcące utrzymać relacje rodzeństwa w ryzach, ogarniające rodzinne przyjęcia lub siostry uciekające od spojrzeń przepełnionych współczuciem, ustatkowanych braci i sióstr. Jako kuzynki, wnuczki, babcie, ciocie.

I można by powiedzieć, że każda z nas żyje inaczej, że każda z nas podąża swoją drogą a drogi te są szalenie różne. A jednak jest tak wiele rzeczy, które nas łączą. Które nie dają nam spokoju, które docierają do nas w postaci utartych schematów.

Czy kiedykolwiek usiadłaś sama ze sobą i zapytałaś siebie, jak się czujesz? A może znalazłaś w tym wszystkim czas na uświadomienie sobie, że poza rolami jakie przyjmujesz, jesteś przede wszystkim sobą? Jak Ci na imię? Co lubisz? Jak odpoczywasz? Co robisz dla siebie? Potrafisz traktować siebie jak przyjaciela? W jakim miejscu i jakiej sytuacji czujesz się zaopiekowana i bezpieczna?

Czy wiesz ,że Twoja wartość nie jest od tego wszystkiego uzależniona, bo sama w sobie Jestem Wartościowa!!!
Napoleon Bonaparte

Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta – sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga – skarbem.

Marie Curie-Skłodowska – Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent...
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2021

26. lutego 2021

CZY OFIARY NASZE NIE PÓJDĄ NA MARNE, CZY NIESPEŁNIONE SNY POWSTANĄ Z MOGIŁ...

1 marca obchodzimy wyjątkowe święto, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia i niepodległościowego ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich – ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej.

Pamiętamy, o miejscach naznaczonych krwią Polaków, naszych Bohaterów, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę, ogarnia nas smutek, ale i postanowienie podtrzymywania pamięci o tych, którzy zostali tak okrutnie potraktowani za to, że byli Polakami, że kochali swój kraj.

"Nil", "Zapora", "Inka", "Łupaszka", "Ogień", "Lalek" - żołnierze i działacze podziemia antykomunistycznego. Walczyli o wolną Polskę. Władza ludowa potraktowała ich jak zdrajców.


Posłuchaj: Wykład przygotowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Tekst - Marcin Chorązki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, #GrupaPGE przygotowała specjalną animację do utworu „Jedna chwila” w wykonaniu Kasi Malejonek i Maleo Reggae Rockers z projektu #PannyWyklęte. W ten sposób #PGE uhonorowała Kobiety Niezłomne – często anonimowe, polskie bohaterki, które walczyły o niepodległość. #Inka #Marcysia #Lala #Sarenka #ŻołnierzeWyklęci #pamięć

Czytaj więcej na Facebook'u

"Naród, który traci pamięć -traci sumienie"
- Zbigniew HERBERT
Rekrutacja na staże zawodowe

25. lutego 2021

Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję staży zawodowych, realizowanych u wskazanego przez siebie pracodawcy, w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” w roku 2021.
Dokumentacja rekrutacyjna jest do pobrania na stronie internetowej szkoły. Dokumenty należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, składana dokumentacja musi być kompletna – dokumenty zawierające formalne braki nie będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu na staże. Uczniowie, którzy po raz pierwszy uczestniczą w obecnej edycji projektu (od czerwca 2020 nie uczestniczyli w żadnej formie) wypełniają formularz rekrutacyjny 1Z, natomiast jeśli ktoś w zeszłe wakacje brał już udział w stażu lub od czerwca 2020 uczestniczył w jakimkolwiek kursie, zajęciach wyrównawczych, doradztwie zawodowym, bądź pobiera stypendium za wyniki w kształceniu zawodowym - wypełnia formularz 5Z.
Kompletne dokumenty rekrutacyjne na staże należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 12 marca 2021.
Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z zasadami zawartymi w §4 Regulaminu uczestnictwa ucznia w projekcie.
W przypadku ilości chętnych przekraczającej limit przyznanych szkole miejsc, decydującym kryterium (zgodnie z regulaminem) będzie ocena zachowania oraz średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana w ostatnim roku szkolnym (2019/2020), a dla uczniów klas pierwszych za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego.

Regulamin uczestnictwa (PDF)
Regulamin staży CKZ (pdf)
Dokumenty dla ucznia przystępującego po raz pierwszy
Dokumenty dla ucznia przystępującego po raz kolejny
Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki!

18. lutego 2021

Nasza szkoła włączyła się w kampanię edukacyjno-charytatywną, której celem jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek - tzw. kartridży. Zachęcamy uczniów do przyniesienia z domu zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do przygotowanych w szkole kartonów. Zebrane w ten sposób odpady przekażemy do recyklingu i zakupimy karmę dla zwierzaków ze schronisk. Im więcej tuszów zbierzemy, tym więcej karmy trafi do ich misek.

WAŻNE! Tusze muszą pochodzić z drukarek atramentowych i być oryginalne, czyli nigdy wcześniej nienapełniane.

Na Was zawsze można liczyć !!!!

Dołącz do akcji TUSZ DO PAKI i razem z nami dokarmiaj zwierzaki: tuszdopaki.pl

Oglądaj: Youtu.be
Komunikat - Olimpiada EUROELEKTRA

Zajęcia przygotowujące do 2 etapu Olimpiady Euroelektra w grupie elektrycznej z Panem A. Kościółkiem od dnia 15-go lutego 2021 odbywać się będą wyłącznie w środy o godzinie 11:20 w sali nr 14.
Pilny komunikat - Olimpiada EUROELEKTRA

5. lutego 2021

Uczniowie zakwalifikowani do 2 etapu Olimpiady Euroelektra w grupie elektrycznej będą mieć zajęcia przygotowujące z Panem A. Kościólkiem od najbliższego tygodnia według poniższego harmonogramu:

Środa, godz. 11:20, sala nr 14 – uczniowie klasy 3mT, 4gT, 2mT, 4eT, 3gT i 3eT
Czwartek, godz. 7:30, Sala nr 14 – uczniowie klasy 4mT, 4fT, 2eT i 4gT

Uczniowie zakwalifikowani do dalszego etapu w grupie elektronicznej i teleinformatycznej zajęcia przygotowawcze odbywają według indywidualnych ustaleń z prowadzącymi, tj. z Panem K. Stopką i Panem J. Pomietło
Komunikat

4. lutego 2021

Wszyscy uczniowie, którzy chcą przedstawić swoją pracę na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości proszeni są o kontakt z P. Tomaszem Librem (w szkole lub poprzez dziennik elektroniczny).

Więcej informacji o Olimpiadzie oraz regulamin
AKTUALNE FORMULARZE NA KURSY Z PROJEKTU UE

1. lutego 2021W szkole trwa rekrutacja na kursy realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”.

Wykaz kursów zaplanowanych do realizacji w roku 2021, a także wszelkie informacje organizacyjne, można otrzymać u Pani Pedagog.

Poniżej do pobrania Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz obowiązująca dokumentacja rekrutacyjna.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Dokumentacja rekrutacyjna.

Załączniki nr 1,3,4,6 dla uczniów, którzy pierwszy raz uczestniczą w kursie, załącznik nr 5 dla tych, którzy biorą udział w kursach po raz kolejny.
Ranking Perspektyw: II Technikum w Polsce! Brawo My!

27. stycznia 2021

W tym wyjątkowo trudnym roku
Byli i obecni uczniowie, pokazali na co ich stać...
II najlepsze Technikum w Polsce
Teraz już wiemy, że to jest możliwe,
Wiemy, na co jest Nas wszystkich stać,
Jak miło widzieć twarze szczęśliwe,
Trzeba z siebie tylko wszystko dać.
a póki co... cieszymy się!!!

Był to rok wyjątkowy. Jeszcze kilka miesięcy, tygodni temu, nikt nie wyobrażał sobie, w jaką edukacyjną podróż wspólnie wyruszymy.

Los postawił Nas wobec wielkiego wyzwania , którym musieli sprostać zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele, Pracownicy szkoły oraz Rodzice. Sytuacja wymusiła na nas zmianę dotychczasowego sposobu uczenia i wychowywania. W dodatku stało się to niemal z dnia na dzień - trudne czasy gdzie musicie #zostanwdomu #nośmaseczke - towarzyszy nam do dziś

TYM BARDZIEJ CIESZY II MIEJSCE w Rankingu Najlepszych Techników w Polsce

Serdecznie dziękujemy Wam ubiegłorocznym maturzystom, wszystkim finalistom i laureatom Olimpiad Przedmiotowych, wszystkim uczniom – za wyniki w nauce, wyniki maturalne - sukcesy !!!!!

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim Nauczycielom, Dyrekcji za wielki trud i współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji, za wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów, otwartość na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań. Dzięki pasji, zaangażowaniu i wytężonej pracy Wszystkich mamy II miejsce w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie wszystkim Pracownikom Szkoły a także Wam Rodzice, którzy wspieraliście uczniów i nas nauczycieli

Gratulujemy Wszystkim kolejnego sukcesu !!!!

"Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać"
- Ignacy Jan Paderewski

"Jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie”
Vernon Howard


Dyplom dla Technikum nr 7 w ZSEM za I Miejsce w Małopolsce
Dyplom dla Technikum nr 7 w ZSEM za II Miejsce w Polsce

Czytaj o oglądaj więcej:

Releacja video

Ranking najlepszych liceów i techników 2021

Sądeczanin.info

DTS24.pl
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

22. stycznia 2021

25. stycznia o godzinie 10:00 odbędzie się (on-line) szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Osoby, które chcą wziąć udział w olimpiadzie, proszone są o kontakt z Edytą Nowak (poprzez e-dziennik) do 24. stycznia.
Pilny komunikat

19. stycznia 2021

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej będą mieć spotkanie organizacyjno-szkoleniowe w dniu 25. stycznia (poniedziałek) według identycznego klucza, jak odbywały się zajęcia przygotowujące w grudniu, grupa 1 o godzinie 7:30, grupa 2 o godzinie 10:00. Spotkania odbędą się w sali nr 14.

Uwaga: ponieważ tegoroczna edycja olimpiady ma wyjątkową formułę, warunkiem uczestnictwa w etapie okręgowym i wyjeździe w dniu 1. lutego do Tarnowa będzie obecność na w/w spotkaniu.

Uczniowie, którzy mają w tym czasie zajęcia dydaktyczne (także w CKZ), będą z nich zwolnieni.
Bezpieczne ferie 2021

7. stycznia 2021

Trwają ferie zimowe - w okresie pandemii – 4–17 stycznia 2021.
Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami. Jednak zawsze dbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmujcie działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Odpocznijcie, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki.
Podczas ferii 2021 amatorzy sportów zimowych będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż stoki narciarskie będą zamknięte.

Nie zapominajmy w tym czasie o zachowaniu dystansu społecznego, zakrywaniu ust i nosa oraz stosowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Bawmy się, ale rozsądnie
 • Zawsze informuj rodziców lub opiekunów dokąd i z kim idziesz oraz o której godzinie wrócisz do domu!
 • Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
 • Do zabaw na świeżym powietrzu wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni
 • Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp.
 • Przez ulicę w porze zimowej przechodź ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego;
 • Zabawa na śniegu, zjazdy z górki na sankach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!
 • Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn;
 • Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz
 • Zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo
 • Pamiętaj o podstawowych zasadach poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone.
 • każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.
 • Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze.
 • Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.
Bezpieczeństwo w sieci
Warto zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu w czasie wolnym oraz podczas ferii.
 • korzystając z Internetu kieruj się zasadą ograniczonego zaufania;
 • chroń swoje dane, strzeż ich, nie ujawniaj danych poufnych (tj. hasło, login)
 • zabezpiecz swój komputer, zainstaluj dobry program antywirusowy;
 • nigdy nie podawaj danych teleadresowych nowo poznanym przez Internet osobom;
 • zawsze należy czytać regulaminy serwisów, z których korzystamy;
 • "Internet nie zapomina", co raz w nim umieścisz pozostaje w sieci - zastanów się jakie treści umieszczasz w sieci;
 • surfując po sieci pamiętaj o ustawieniu prywatności w programach, z których korzystasz (np. w przeglądarce internetowej);
 • nie zapisuj ważnych haseł w plikach dostępnych na komputerze,
 • nie używaj linków rozsyłanych przez nieznanych nadawców, bądź przez komunikatory;
 • nie przesyłaj osobom obcym prywatnych zdjęć;
 • nie umawiaj się z osobą nieznajomą, pamiętaj nigdy nie wiesz kto jest po drugiej stronie monitora;
 • nie pobieraj plików z nieznanych stron internetowych.
W SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ NIEZWŁOCZNEGO UDZIELENIA POMOCY

numer alarmowy – 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

PREZENTACJA
"Piękna jest radość w te Święta, Ciepłe są myśli o bliskich, Niech zdrowie, miłość i szczęście otoczy dzisiaj nas wszystkich"

Za nami trudny rok - pełen ograniczeń. Niech czas Bożego Narodzenia przyniesie trochę wytchnienia.

Papież Franciszek, opisując stan ludzkości w czasie pandemii na pustym Placu Świętego Piotra powiedział: „Ciemności ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką” (Papież Franciszek, 27.03.2020)

Przychodzący Jezus, sprawia, że cisza nie ogłusza, lecz koi, ciemność rozświetla się nadzieją, a pustka wypełnia się Bożą obecnością.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia - Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom, Rodzicom i Przyjaciołom Szkoły, życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery.

Życzymy przede wszystkim zdrowia, optymizmu, pogody ducha i nadziei na lepszy czas. Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie wszystkim wiele radosnych chwil, spełnienie planów i marzeń. Niech spełnią się wszystkie świąteczne życzenia, te duże i te małe, te łatwe i te trudne do spełnienia. Niech ludzka odpowiedzialność, życzliwość i zrozumienie towarzyszą Wam, każdego dnia i pozwalają przezwyciężać wszelkie trudności!!!

Miłości. Ciepła. Bliskości. A w tych dziwnych czasach dobrego słowa :)

W tym trudnym roku koronawirusa,

krąży w rodzinie do spotkań pokusa.

Oby święta były czasem jedności,

nawet jeśli ktoś bliski - online zagości.


Na wsi czy w mieście miech każdy się dowie,

zwłaszcza w tym roku najważniejsze z jest zdrowie.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy radości,

uśmiechu, dostatku, szczęścia i miłości.

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Bożeny Bieniek - wieloletniej, emerytowanej nauczycielki matematyki, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, naszej Koleżanki.

Msza Św. Żałobna zostanie odprawiona 31.XII o godz. 8:00 w Kościele pw. MBN w N.Sączu.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 31.XII o godz. 11:30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w N.Sączu (przy ul.Śniadeckich).
Tam też o godz. 11:00 odmówiony zostanie Różaniec w intencji Zmarłej.

Odszedł wspaniały Człowiek i Nauczyciel przez kilkadziesiąt lat związany z naszą Szkołą.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim pragną złożyć:
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz cała społeczność Elektryka.
„Szczęście to jedyna rzecz, którą się mnoży, jeśli się ją dzieli”

22. grudnia 2020

(autorem powyższych słów jest Albert Schweitzer)

Składamy podziękowania wszystkim, którzy wspomogli zbiórkę charytatywną prowadzoną w dniach od 14 do 18 grudnia 2020r. dla Hospicjum i Schroniska dla psów.

Wiemy, że nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich, dlatego też dziękujemy, za każde poświęcenie i wsparcie tej akcji.
Za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć czynienia dobra.

Zdrowych i Wesołych Świąt !!!!

Elektryczni Wolontariusze

Akcja MEN "Razem na Święta"
44. Olimpiada Języka Niemieckiego

18. grudnia 2020

Do etapu okręgowego 44. Olimpiady Języka Niemieckiego
zakwalifikowała się uczennica ZSE-M Paulina Kania z klasy 2j.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie.

Szkolny koordynator: Monika Wójcik
45 Olimpiada Języka angielskiego

Informujemy, że do etapu okręgowego 45 Olimpiady Języka angielskiego
zakwalifikowali się dwaj uczniowie ZSEM:
Miłosz Stypuła z klasy 3i oraz Filip Mysior z klasy 4j.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Opiekun: Halina Małysa-Legutko
I miejsce w konkursie Nowy Sącz Nowe Technologie

17. grudnia 2020

Uczeń naszej szkoły Jakub Korek zdobył pierwsze miejsce w konkursie Nowy Sącz Nowe Technologie.

Przedstawił stworzoną przez siebie aplikację treningową dla pływaków o nazwie SwimGy.
Istotna była innowacyjność projektu i wyczucie potrzeb użytkowników.

Więcej informacji na stronie Sądeczanin.info.
Klasa 1fg pomaga „Szlachetnej Paczce”

16. grudnia 2020

Mimo wyjątkowo trudnego czasu wolontariusze Szlachetnej Paczki po raz kolejny dotarli do tysięcy potrzebujących rodzin, którym zabrakło szczęścia. Klasa 1fg ZSE-M w Nowym Sączu wraz z wychowawczynią, dołączyła do tego zacnego grona! Praca i przygotowania były ograniczone i w większości prowadzone zdalnie, ale „chcieć, to móc”. Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości walczą o zmianę swojej sytuacji, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – ubodzy seniorzy czy niepełnosprawni. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Pod koniec listopada wychowawczyni zaproponowała swoim podopiecznym udział w akcji „Szlachetnej Paczki”. Młodzież bez wahania wyraziła chęć zaangażowania się w to działanie. Pierwszym etapem był wybór rodziny, której należało udzielić wsparcia. Z pośród wielu potrzebujących wybrano kilka, a po wspólnym głosowaniu zapadła decyzja, że pomożemy „Pani Paulinie i jej Rodzinie”. W kolejnym etapie wszyscy uczniowie skupili się na poszukiwaniu w Internecie potrzebnych sprzętów i rzeczy dla wybranej rodziny. Artykułem pierwszej potrzeby była jednoosobowa sofa, kolejnymi: kołdra, poduszka i plecak do szkoły dla 8 – letniej dziewczynki. W dniu 8 grudnia wybrani uczniowie klasy 1fg, którzy wraz z rodzicami zadeklarowali dodatkową pomoc w postaci produktów żywnościowych, chemicznych, szkolnych i odzieżowych, pomagali w pakowaniu, zachowując wszelkie zasady zgodne z reżimem sanitarnym i procedurami bezpieczeństwa dot. COVID-19 . W weekend cudów 11 grudnia zebrane dary "Szlachetnej Paczki" zostały przewiezione przez rodzica jednego z uczniów, wychowawczynię oraz delegację klasy do magazynu (Krynica Zdrój/Czarny Potok), a następnie przekazane wybranej rodzinie.

Co roku do Szlachetnej Paczki dołączają znani sportowcy, aktorzy, piosenkarze, ludzie znani z pierwszych stron gazet jak np.: Iga Świątek, Robert Lewandowski, Ewa Chodakowska, Grażyna Wolszczak, Julia Kamińska, Joanna Jabłczyńska, Urszula Dudziak, Kayah i wielu innych. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy dołączyć do, tak zaszczytnego grona. Dzięki szlachetnym sercom darczyńców w tym roku, mimo pandemii, udało się pomóc 14 016 rodzinom! My również otwierając swoje serca dołączyliśmy do Wielkiej rodziny Szlachetnej Paczki.

Wychowawca klasy Magdalena Czaja składa serdeczne podziękowania uczniom i rodzicom klasy 1fg, oraz wszystkim bliskim i przyjaciołom, bez których akcja „Szlachetnej Paczki” nie była by możliwa.
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA - WYNIKI

16. grudnia 2020

W ostatni poniedziałek 14. grudnia 2020 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.
Dzięki Waszym głosom reprezentanren z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych został Patryk Pieniążek 3j. GRATULUJEMY!
Każdy uczeń na dzienniku elektronicznym otrzyma szczegolowe wyniki głosowania.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie.
WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

W najbliższy poniedziałek 14. grudnia 2020 roku
w godzinach 8:00 do 18:00 odbędą się wybory
do Młodzieżowej Rady Miasta.

Kandydatami z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych są:
1. Basta Maksymilian 2j
2. Chruślicki Wiktor 2e5
3. Heilman Wiktor 2i
4. Krawczyk Michał 3m
5. Pieniążek Patryk 3j
6. Rodak Radosław 1i

Każdy uczeń na dzienniku elektronicznym otrzyma link do głosowania.
Głos ważny, to głos oddany na jednego kandydata.
Olimpiada OLIMPUS z j. niemieckiego – wyniki

11. grudnia 2020

Dn. 05.11.2020 odbyła się (online) jesienna sesja Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Niemieckiego.

Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Kamil Matyszkiewicz z kl. 2e5.

Gratulujemy!
DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SĄDECKIEGO ELEKTRYKA!!!

10. grudnia 2020

Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w akcji charytatywnej organizowanej przez Elektrycznych Wolontariuszy.
W dniach od 14 do 18 grudnia 2020r. (od poniedziałku do piątku) na świetlicy szkolnej organizujemy dwie zbiórki.

Rzeczy można przekazywać w podanych godzinach:
• poniedziałek: 9 – 14
• wtorek: 11 – 16
• środa: 9 - 14
• czwartek: 11 – 16
• piątek: 9 – 14

Gdyby lekcje przeszkodziły wam w pomocy, rzeczy możecie zostawić w dyżurce, przy wejściu do szkoły.

Zbiórka dla Sądeckiego Hospicjum:
• żywność długoterminowa
• środki pielęgnacyjne
• kosmetyki
• pampersy
• itp.

Zbiórka na schroniska dla zwierząt:
• koce
• zabawki
• karma
• itp.

ZAPRASZAMY
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

9. grudnia 2020

Jesteś kreatywny - chcesz coś zmienić -dla młodzieży - to dla Ciebie!!
Zgłoś swoją KANDYDATURĘ DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA !!!!
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza 14 grudnia 2020r. odbędą się w ZSE-M wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.
Osoby chętne do reprezentowania naszej społeczności szkolnej zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury.
Zgłoszenia kandydatów do 10 grudnia. Dokumenty do pobrania, jak również wszelkie informacje dostępne u p. wicedyrektor E. Dziedzic oraz opiekuna SU p. Tadeusza Zawiślana.
Kontakt mailowy, telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny.
Konkurs MULTITEST 2020 z j. niemieckiego - wyniki

4. grudnia 2020

Dn. 22.10.2020 odbył się (online) ogólnopolski konkurs przedmiotowy MULTITEST z języka niemieckiego. Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Kamil Matyszkiewicz z kl. 2e5 - 3. miejsce w kraju!. Gratulujemy! :)
ZOSTAŃ DYPLOMOWANYM MIKOŁAJEM

1. grudnia 2020

Trwa akcja „Zostań Dyplomowanym Mikołajem” i jak co roku chcemy przyłączyć się działań Stowarzyszenia Sursum Corda.
W poprzednich latach wiele klas naszej szkoły, wraz z wychowawcami, miało frajdę spełniać dziecięce marzenia z listów pisanych nieporadną rączką do Mikołaja. Dla autorów tych listów jest to wielka sprawa, na którą czekają z niecierpliwością.
W tym roku będzie pewnie trudniej się zorganizować w klasach, ale nie jest to niemożliwe - wystarczy chcieć. Na stronie mikolaj.sc.org.pl znajdują się listy dzieci, jest też instrukcja/linki pomocne w realizacji zadania.
Ponieważ listy ”idą jak woda”, zachęcamy do szybkich decyzji - klasowych lub indywidualnych.
Wybrane rzeczy zanosimy bezpośrednio do Sursum Corda, adres na stronie stowarzyszenia.
Dyplomy otrzymane od Sursum Corda po akcji, opublikujemy na naszej szkolnej stronie.
Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia 2020

Światowy Dzień AIDS (zwany także Światowym Dniem Walki z AIDS) obchodzimy od 1988 roku, dzięki inicjatywie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Wydaje nam się, że pokonaliśmy AIDS. Media coraz rzadziej poruszają temat zakażeń wirusem HIV, właściwie jedynie przy okazji 1 grudnia. Zespół nabytego niedoboru odporności to nadal groźna choroba – zwłaszcza w naszym regionie, Europie Wschodniej, gdzie liczba zakażeń wciąż rośnie.

Symbolem tego dnia jest czerwona wstążka. Politycy, osoby publiczne i każdy, kto solidaryzuje się z zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, noszą ją tego dnia na ubraniu.

Jednak polscy eksperci coraz częściej mówią, że naszym największym problemem jest niska wykrywalność, a więc zbyt mała liczba osób, które poddają się testom na obecność wirusa HIV. Leki, które ułatwiają chorym na AIDS codzienne funkcjonowanie, już istnieją. Choroba ta nie jest już wyrokiem. Pod warunkiem, że chory odpowiednio wcześnie dowie się o zakażeniu. Dlatego wykonywanie testów jest kluczowe nie tylko w grupach podwyższonego ryzyka, ale w całej populacji.


Więcej info na stronie aids.gov.pl.
Zmiana terminów praktyk zawodowych

27. listopada 2020

W związku z przesunięciem terminu ferii zimowych na pierwszą połowę stycznia 2021,
zmianie ulegają również terminy praktyk zawodowych klas: 3a, 3g i 3j: 18.I - 12.II.
Prosimy uczniów tych klas o zapoznanie się z nowymi terminami swoich praktyk.
KOMUNIKAT

26. listopada 2020

W najbliższy poniedziałek (30. listopada) ruszają zajęcia przygotowujące do olimpiad
prowadzone przez Pana A.Kościółka, według poniższego harmonogramu:

7:00 - 8:30 - klasy 4m, 4f, 3m, 2m4, 3g
8:40 - 10:15 - klasy: 4e, 4g, 3e, 2e4

Zajęcia odbywać się będą w sali nr 14.
Harmongoram egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2021

25. listopada 2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2021, znajdującym się w zakładce EGZAMINY.

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty, gdyż w każdej chwili terminy egzaminów mogą ulec zmianie.
SPOTKANIA Z RODZICAMI

Ze względu na sytuację epidemiologiczną
spotkania wychowawców z rodzicami uczniów
odbędą się online według następującego harmonogramu:

24. listopada (wtorek) godz. 16.30 - klasy 1 i 2

25. listopada (środa) godz. 16.30 - klasy 3 i 4
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

17. listopada 2020

SIGG to świetne przygotowanie do zarządzania własnym portfelem oraz inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości.

Stwórz zespół liczący od dwóch do czterech osób i weź udział w 19 edycji SIGG. Szczegóły znajdziesz pod adresem: sigg.gpw.pl.

Zgłoszenia przyjmuje P. G. Kantor
Ekonomiczny Konkurs "Manager Roku"

16. listopada 2020

Ruszył ekonomiczny konkurs Manager Roku. Naszą szkołę reprezentują dwa trzyosobowe zespoły pod opieką pani M. Matląg. Uczniowie naszej szkoły założyli własne wirtualne firmy i będą konkurować z 32 innymi firmami, podejmując niełatwe decyzje co do produkcji, zatrudnienia, inwestycji, marketingu, finansów swojej firmy. Celem tych decyzji jest uzyskanie jak najlepszych wskaźników ekonomicznych a tym samym pozostanie najlepszą firmą roku.

Finał konkursu już w grudniu. Trzymamy kciuki za naszych managerów!

http://manager-roku.pl
DYPLOM UZNANIA dla Technikum nr 7 w Nowym Sączu

11. listopada 2020

...za niezwykły sukces egzaminu maturalnego 2020 Pani Natalii Piękoś tegorocznej absolwentki ZSEM, jednej z 24 najlepszych polskich maturzystów spośród 259 272 zdających egzamin, laureatki VII edycji Ogólnopolskiego Projektu "Matura na 100 procent".

To z pewnością najpiękniejsza nagroda dla naszej Szkoły za włożony wysiłek i zaangażowanie Nauczycieli w twórczy rozwój zainteresowań i pasji młodzieży.
Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości

10. listopada 2020

Z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania Niepodległości zapraszamy do udziału w ogólnopolskim dyktandzie, którego ideą jest pokazanie dobrej znajomości języka polskiego, a co więcej, zbiórka środków na cel charytatywny lub społeczny. Zapisanie się i rozwiązanie dyktanda to jedna złotówka przekazana przez organizatora na wybrany cel.

Im większa liczba osób dołączy do akcji, czyli rozwiąże Dyktando w dniu 11. listopada 2020 r., tym większa pomoc trafi w ręce potrzebujących.

Pokażmy ducha patriotyzmu i pomóżmy potrzebującym.

Więcej szczegółów
Akcja "Szkoła do hymnu"

9. listopada 2020

We wtorek 10. listopada po raz kolejny przystąpimy do akcji:
"Szkoła do hymnu", w ramach której w każdej klasie o godzinie 11:11
wszyscy zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy, łącząc się online.


Poniżej znajduje się link do hymnu w wersji karaoke
w wygodnej do śpiewania przez młodzież tonacji C-Dur:

zsem.edu.pl/hymn
Narodowe Święto Niepodległości

9. listopada 2020

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość. Zaborcy - trzy mocarstwa: Austria, Prusy (późniejsze Niemcy), Rosja - w 1795 roku podzielili między siebie polską ziemię i wymazali z mapy Europy nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia.

Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska - wykreślona z mapy Europy - istniała. Każde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich powstaniach narodowych, które jednak kończyły się klęską. Aż nadszedł długo oczekiwany dzień.

Marzenia Polaków o odzyskaniu niepodległości zaczęło się spełniać na początku XX wieku - w 1914 roku, kiedy po raz pierwszy w historii trzech zaborców stanęło przeciwko sobie w I wojnie światowej.

Marzenia Polaków o wolnej ojczyźnie zaczynają się urzeczywistniać. Józef Piłsudski tworzy I Kompanię Kadrową, a następnie staje jako komendant na czele I Brygady Legionów Polskich. Pierwsza wojna światowa (1914-1918) osłabiła państwa zaborcze, dzięki czemu możliwa stała się odbudowa niepodległego państwa. Po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania, w końcu 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Dążenia pokoleń stały się rzeczywistością. Niepodległa Polska odrodziła się w ciągu zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie.


Gra o Niepodległość
„EUROELEKTRA” - Instrukcja dla Uczestnika olimpiady

4. listopada 2020

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii uczestnicy olimpiady przystępują do zawodów, polegających na rozwiązaniu testu poza szkołą, w miejscu zamieszkania. Zawody I stopnia Olimpiady odbędą się w piątek 6 listopada 2020 r.

Platforma z zadaniami pod adresem olimpiada.euroelektra.edu.pl będzie czynna w godzinach od 9:00 do 12:00. Po tym czasie nie będzie możliwości przystąpienia do zawodów.

Od godziny 9:00 do 9:59 należy zalogować się wpisując swój adres e-mailowy , hasło użyte podczas rejestracji oraz KOD otrzymany od nauczyciela.

Zasady obowiązujące podczas zawodów:
- uczestnicy wybierają właściwy dla swojej specjalizacji test: z elektrotechniki, elektroniki lub teleinformatyki;
- na rozwiązania zadań Uczestnik ma 120 minut,
- zawody polegają na rozwiązaniu 16 zadań zamkniętych,
- do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
- należy wybrać i zaznaczyć poprawną odpowiedź.

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 16 punktów.

Życzymy powodzenia!
Euroelektra - zawody I stopnia - rejestracja

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA
Zawody I stopnia
6 listopada 2020 r.


Zbliża się termin zawodów I stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.
Zawody odbędą się w piątek 6 listopada 2020 r. na platformie internetowej.
Na stronie internetowej Olimpiady euroelektra.edu.pl został uaktywniony przycisk rejestracja, którego uruchomienie pozwala uczniom na zarejestrowanie się na platformę.

Rejestracja uczestników dostępna będzie do czwartku 5 listopada do godz. 16:00.
Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów.
ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ - W TEN CZAS ZADUMY, REFLEKSJI I WSPOMNIEŃ...

31. października 2020

Listopad - to czas refleksji, zadumy i wspomnień - Wszystkich Świętych, Zaduszki.

W tych szczególnych dniach udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając znicze, wierząc, że już cieszą się oni chwałą „gdzieś tam wysoko”.

Zanim jednak udamy się na groby bliskich, zatrzymajmy się w tym naszym codziennym pędzie choć na chwilę, wyciszmy i pomyślmy, pokontemplujmy nad każdym z poniższych cytatów... Być może łatwiej będzie nam zrozumieć sens „tego wszystkiego”.

„”Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
(Albert Einstein)

Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
(ks. Jan Twardowski)

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
(Wisława Szymborska)

Bóg widzi śmieć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”
(Walter Flex)

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”
(Paulo Coelho)

„Nasi zmarli są prawdziwie obecni wśród nas w sposób duchowy. Są niewidoczni, lecz żyjący” (...) „Życie jest krótkie, tym krótsze, im więcej tracimy czasu na kłótnie i walki”
(Andrzej Majewski)

„Non omnis moriar”
(Horacy)

„Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą”
(ks. Jan Twardowski)
Olimpiada Języka Niemieckiego

28. października 2020

Eliminacje szkolne odbędą się w piątek 6. listopada br., o godz. 10:00
i będą trwały 2 godziny lekcyjne. Olimpiada zostanie przeprowadzona zdalnie za pomocą narzędzia MS Teams.

Szczegółowych informacji udziela P. Monika Wójcik
KOMUNIKAT INTERNATU

27. października 2020

Drodzy Mieszkańcy Internatu ZSE-M.
Nasza placówka funkcjonuje bez zmian.
Przypominamy, że oferujemy dobrej jakości internet, który ma istotne znaczenie w procesie zdalnego nauczania.
KOMUNIKAT PEDAGOGA

27. października 2020

Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców codziennie w szkole
w godzinach od 8:00 - 10:30 w sprawach koniecznych bezpośredniego kontaktu,
zaś do godziny 12:00 zdalnie poprzez dostępne środki komunikacyjne.
KURSY MATURALNE 2020/2021 Z MATEMATYKI

Czeka Cię matura z matematyki?
Chcesz się dobrze przygotować, sprawdzić, nadrobić zaległości?
Weź udział w bezpłatnych intensywnych kursach maturalnych (poziom podstawowy i rozszerzony) organizowanych przez WSB-NLU w ramach programu "Szkoła partnerska".

Więcej szczegółów
Komunikat biblioteki szkolnej

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 23. października 2020r. zmianie ulegają godziny pracy biblioteki szkolnej.

Od 26. października do 8. listopada biblioteka szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach od 9:00 - 13:00, natomiast w pozostałym czasie od 13 - 17 przechodzimy na pracę zdalną.
Komunikat pedagoga szkolnego

20. października 2020

Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców codziennie w godzinach od 8:00 - 12:00.
Komunikat biblioteki szkolnej

20. października 2020

Informujemy, że pomimo pracy zdalnej, biblioteka szkolna jest otwarta!!
Pracujemy w takich godzinach jak dotychczas 7:00 - 17:00.

Pamiętamy o naszych czytelnikach. Na czas pracy zdalnej poprowadzimy pogotowie czytelnicze. Pozostajemy w kontakcie z nauczycielami i służymy pomocą w zakresie doboru tekstów i sposobu wykorzystania materiałów na lekcji. Będziemy udostępniać linki do wolnych lektur, podawać strony, gdzie można obejrzeć ekranizacje szkolnych lektur. Przedstawimy zaktualizowany wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków oraz audiobooków.

Informacje o naszych działaniach, będą pojawiały się na Facebooku biblioteki szkolnej.
OLIMPIADA OWT - KOMUNIKAT

20. października 2020

W związku z ograniczeniami epidemicznymi jakie zostały nałożone na placówki szkolne, po przeprowadzonej analizie możliwości technicznych, prawnych i organizacyjnych, podjęta została decyzja o umożliwieniu uczniom przystąpienia do zawodów I stopnia XLVII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej poza terenem szkoły.

Proces po zmianie będzie wyglądał następująco:
 • uczestnik rejestruje się samodzielnie na platformie konkursowej (przypominamy, że na stronie owt.enot.pl jest odnośnik do platformy konkursowej - przycisk zlokalizowany na środku ekranu "PLATFORMA KONKURSOWA" i tam należy dokonywać rejestracji)
 • rejestracja uczestników kończy się w dniu 22.10.2020 o godzinie 16:00 (system automatycznie nie pozwoli na rejestrację po przekroczeniu tego terminu)
 • przed zawodami zarejestrowani uczestnicy otrzymają kody dostępu uprawniające do rozpoczęcia rozwiązywania testów i  zadań. Kody będą przesyłane za pomocą szkolnego systemu komunikacji elektronicznej lub na prywatny adres email uczestników
 • w dniu Olimpiady  (23.10.2020 r - piątek) od godziny 10:00 do godziny 10:29 uczniowie będą zobowiązani do podłączenia się do platformy konkursowej i rozpoczęcia zawodów
 

OD GODZINY 10:30 NIE BĘDZIE MOŻNA JUŻ ROZPOCZĄĆ ZAWODÓW I STOPNIA OWT

 Uczniowie rozwiązują zadania przez 90 minut (start pomiędzy godz. 10:00 a 10:29, a zakończenie pomiędzy 11:29 a 11:59), a następnie zatwierdzają swoje wyniki i kończą w ten sposób udział w zawodach I stopnia OWT.
OLIMPIADA OWT

19. października 2020

Uczniowie ZSEM biorący udział w etapie szkolnym olimpiady, który odbędzie się 23.10.2020r. muszą samodzielnie zarejestrować się na stronie: owt.enot.pl.

Uczestnik zawodów I stopnia, rejestrując się na tej stronie musi wpisać swoje dane oraz hasło. Hasło będzie konieczne do zalogowania się na stronie w dniu zawodów. Przypominamy o konieczności zapamiętania loginu (własnego adresu e-mail) i samodzielnie wymyślonego hasła. Uczestnik podczas rejestracji do zawodów I stopnia Olimpiady Wiedzy Technicznej na Platformie sam określa grupę tematyczną, w której chciałby startować po ewentualnym zakwalifikowaniu się do zawodów II stopnia.

Proszę śledzić dalsze komunikaty dotyczące olimpiady!
Dziękujemy

17. października 2020

Za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Za bezinteresowną chęć czynienia dobra.
Za pomoc i życzliwość.
- DZIĘKUJEMY!

Kwota, jaką dzięki Waszej pomocy uzbieraliśmy w dniu wczorajszym, wynosi: 3689,11 zł i 2 euro!

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli akcję na każdy możliwy sposób oraz osobom odpowiedzialnym za jej organizację,
w szczególności: Ewie Śmigowskiej, Magdzie Sekuła, Tomkowi Bednarkowi, Dominikowi Kuligowi oraz P. Ewie Bereś.

Każdy, kto wspomógł akcję i chciałby otrzymać grę, jako podziękowanie za okazane serce, może ją pobrać tutaj (skompresowany folder należy pobrać, rozpakować oraz uruchomić plik bee_rush.exe) „Szczęście, to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer)
Dzień Edukacji Narodowej

14. października 2020

„Z rąk do rąk podajemy, skromnej mądrości dar zwyczajny”
Czesław Miłosz

Nauczycielom i wszystkim Pracownikom z okazji Dnia Edukacji Narodowej najserdeczniejsze życzenia, aby Wasza praca i oddanie, wobec młodzieży przynosiły dobre owoce w życiu wychowanków, a dla Was były nieustannym źródłem radości i satysfakcji z dobrze spełnianego powołania - pięknego i o wielkiej doniosłości. Aby radość bycia nauczycielem towarzyszyła Wam każdego dnia. Niech Wam nie zabraknie nigdy zdrowia i odporności.

Nauczanie innych to wielka sprawa.
Wielka odpowiedzialność.
Wielka praca.
Wielka cierpliwość.
Wielka wytrwałość
Wielka wiedza.
Wielka ...satysfakcja!

Ale taka największa radość jest wtedy, kiedy uczniowie nie tylko mają odpowiedni poziom wiedzy, nie tylko potrafią przełożyć swoją naukę na praktykę i prawdziwe życie, ale też mają poczucie...

- że mogą zawsze zadać pytanie i nauczyciel nie pozostawi go bez odpowiedzi.
- że mogą spróbować inaczej, a gdy nawet popełnią błąd, to może być on okazją do nauki, a nie symbolem przegranej.
- że są ważni dla swojego nauczyciela, nie ze względu na swoje oceny czy zachowanie, ale dla tego że są sobą.
- I... że nawet, gdy opuszczą szkolne mury, to taki nauczyciel zostanie z nimi.
Nie w szkole.
Nie w klasie.
A w sercu.
DZIĘKUJEMY, że jesteście.

„Piękne (…) i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnieniu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania” (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 5).Tego wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę. Tego życzę polskiej szkole i społeczeństwu: całej Ojczyźnie. - św. Jan Paweł II

Dzień Edukacji Narodowej ,zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy - Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
Dobro wraca - pomagamy !!!

13. października 2020

Szkolny Wolontariat - będzie prowadził zbiórkę pieniędzy 16. października - piątek !!!

!!! Liczymy na Was !!!

Nasz kolega - uczeń klasy maturalnej zmaga się z ciężką chorobą. Chcielibyśmy okazać wsparcie Jemu i jego rodzinie. Nie uda nam się to jednak bez waszej pomocy. Na piątek zaplanowaliśmy zbiórkę do puszek. Każdy kto wpłaci dowoloną kwotę na maila otrzyma link do gry współtwórcą był nasz kolega. Gra powstała podczas zeszłorocznego konkursu Coding Night.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” - Jan Paweł II
Nowa dokumentacja na kursy 2020

10. października 2020

Oto nowa dokumentacja (ZIP) do pobrania dla uczniów chcących brać udział w projekcie (kursy,staże)
„Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

8. października 2020

Zachęcamy do udziału w konkursie mającym na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa zwłaszcza wśród seniorów – osób najbardziej narażonych na bezwzględną działalność oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

Więcej informacji na stronie Kuratorum w Krakowie
Wolontariat Elektryka zaprasza do współpracy!

6. pażdziernika 2020

Szukamy osób, które chętnie chciałaby zaangażować się we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych.

Chętnych prosimy o dołączenie do tej grupy albo o kontakt:

Ewa Śmigowska albo Magda Sekuła z 4j.

Zapraszamy :-)
UWAGA

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do olimpiad technicznych w branży elektryczno-elektronicznej
rozpoczynają się w bieżącym tygodniu wg harmonogramu:

Czwartek – godz. 14:55 – 16:30, sala nr 13 - klasy czwarte
Piątek – godz. 7:50 – 9:25, sala nr 11 - klasy: 2m, 2t, 3g, 3f, 3e, 3m

Zajęcia dla obydwu grup prowadzi Pan A. Kościółek
Informacja od Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

21. września 2020

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk serdecznie zaprasza młodych programistów do udziału w projekcie Coding Night w Elektryku.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczynamy realizację dwóch kolejnych projektów:

1. "W Elektryku uczymy zasad właściwego kompostowania" będącego fragmentem dużego projektu "szkolne ogrody edukacyjne" z miejscem dla rekreacji i wypoczynku.

2. "Nie, bo nie mam czasu" dla młodzieży z Internatu

Wszystkie trzy projekty są realizowane przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia oraz na profilu stowarzyszenia na FB.
Pamiętamy!!!

17. września 2020

17. września 1939 r. Związek Sowiecki przystąpił do wojny po stronie Niemiec hitlerowskich i bez wypowiedzenia wojny dokonał agresji na Polskę, toczącą od 1 września heroiczny bój z nacierającymi jednostkami niemieckim. Około godz. 4.20 oddziały Batalionu KOP „Skałat” ppłk. Stanisława Janusza, w rejonie Podwołoczysk na Podolu (35 km na wschód od Zbaraża) w woj. tarnopolskim, podjęły jako pierwsze walkę z jednostkami Armii Czerwonej.

video
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" (Mt 1,1-18)

17. września 2020

Dziś obchodzimy 81. rocznicę śmierci gen. Józefa Kustronia – naszego Patrona, bohaterskiego dowódcy, dla którego prawo, godność i żołnierski honor były wartościami najwyższymi.

Generał brygady Józef Kustroń urodził się w Stryju w 1892 r, ale związany jest też z naszym miastem. To tutaj przeniosła się jego rodzina. W Nowym Sączu spędził swoją młodość. Jego życie to przykład losu patrioty, który najpierw musiał walczyć o niepodległość, a potem jej bronić. Członek Związku Strzeleckiego, żołnierz Legionów, uczestnik I Wojny Światowej i kampanii przeciwko bolszewikom, a w końcu dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej w Bielsku-Białej. Próbując wyprowadzić swoją jednostkę z okrążenia, poległ 16 września 1939 roku pod Ułazowem na Lubelszczyźnie. W chwili śmierci miał na piersi Srebrny Krzyż Virtuti Militari, otrzymany za wojnę 1919 - 1920 roku.

W tym roku, jakże innym i trudnym, właśnie tak zmuszeni jesteśmy obchodzić Święto Szkoły.

Ale Tobie Patronie, Generale Józefie Kustroniu – przyrzekamy pracą i życiem całym nieść idee patriotyzmu, przyjaźni i uczciwości – iść drogą ludzką, jaką Ty podążałeś!!!

Na grobie gen. Józefa Kustronia kwiaty złożyła Pani Magdalena Majka – zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pan Marcin Poręba – Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury oraz Dyrekcja Szkoły i uczniowie.
br> Pod Pomnikiem Generała przed budynkiem szkoły – odśpiewany został Hymn Polski.

"... od 1974 roku obchodzimy Święto Szkoły – ale dziś jakże inaczej, w trudnym okresie pandemii, ale nasz Patron zawsze był jest i będzie wzorem dla uczniów sądeckiego elektryka. Jesteśmy dumni z ze swojego patrona, który jest wzorem do naśladowania dla każdego naszego ucznia..." - powiedział Dyrektor Walenty Szarek.

"... Bardzo Wam dziękuję, za to że chociaż w warunkach takich jak wiadomo pandemii to ta uroczystość , niezmiennie co roku się odbywa. Postać generała Kustronia, osoby niezłomnej w pewien sposób rzutuje w bardzo pozytywny sposób na charakter Waszej szkoły, na to że jesteście znani, jako jedna z najlepszych szkół, często najlepsza jeżeli mówimy o rankingach, ale też jako szkoła do, której nikt nie ma wątpliwości jaką postawę reprezentuje ... Myślę, że zawdzięczacie to swojemu Patronowi, ale także że umiecie uczcić jego pamięć... za to ogromne podziękowania dla pana Dyrektora i całego Grona Pedagogicznego, ale także dla Was, bo patrząc na Was którzy zostaliście zaproszeni na dzisiejszą uroczystość, że pamiętaliście, żeby włożyć białe koszule, to ważne – bardzo się z tego cieszę ... Pamiętajcie, nawet gdy opuścicie mury szkoły, kto był waszym Patronem..." – powiedziała do zebranych Pani Magdalena Majka.

Pod pomnikiem kwiaty złożyli : Pani Magdalena Majka ,Pan Marcin Poręba, Dyrektor Szkoły i uczniowie.

"Wszelkie wspomnienie jest teraźniejszością" – Novalis

Słowa powyższe skłaniają do refleksji na temat czasu. Mówią o przeszłości i o dniu dzisiejszym. Dają też perspektywę przyszłości naznaczonej symbolicznie osobą gen. Józefa Kustronia. Prawo , godność i żołnierski honor to ponadczasowe, niezmienne wartości, które łączą naszą szkolną społeczność.

"Generał Kustroń, Człowiek wielkiej chwały, Oddany ojczyźnie, Sercem oraz czynem, Był wielkim patriotą, którego nam dały, Czasy tak burzliwe, niech w pamięci słynie..."

Fotorelacja

Videorelacja
Nasz Patron - 81. rocznica śmierci gen. Józefa Kustronia

14. września 2020

"Wszelkie wspomnienie jest teraźniejszością" – Novalis

Słowa powyższe skłaniają do refleksji na temat czasu. Mówią o przeszłości i o dniu dzisiejszym.

"Generał Kustroń, Człowiek wielkiej chwały, Oddany ojczyźnie, Sercem oraz czynem, Był wielkim patriotą, którego nam dały, Czasy tak burzliwe, niech w pamięci słynie..."

16 września mija 81. rocznica bohaterskiej śmierci gen. Józefa Kustronia - naszego Patrona.

W tym roku, jakże innym i trudnym, uczcimy pamięć o naszym Patronie
składając wiązanki kwiatów z udziałem Prezydenta Miasta Nowego Sącza:
o godz. 10:00 na grobie Generała na Cmentarzu Komunalnym,
o godz. 10:30 – pod Pomnikiem Generała przed budynkiem szkoły.

"Honor i patriotyzm
W życiu prezentował,
Syn Sądeckiej Ziemi
Tutaj wychowany,
Od wczesnej młodości
Wierności dochował
Dla swojej ojczyzny,
Której był oddany..."


Prezentacja (PPTX)
UWAGA !!! Zajęcia przygotowujące do olimpiad technicznych

9. września 2020

Uczniowie, którzy zamierzają w bieżącym roku szkolnym brać udział w zajęciach przygotowujących do udziału w olimpiadach technicznych branży elektryczno-elektronicznej, są proszeni o jak najszybsze zgłoszenie się do nauczycieli:

- Pan Andrzej Kościółek
- Pan Krzysztof Jaworski
Dokumenty do pobrania

... dla uczniów zakwalifikowanych do stypendium za wybitne osiągnięcia w kształceniu zawodowym. Pobrane załączniki należy czytelnie i uważnie wypełnić (bez dat!) i dostarczyć do pedagoga szkolnego do końca bieżącego tygodnia.

stypendium.zip
MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

1. września 2020

Logo Małopolska

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ogłasza rekrutację na zajęcia on-line realizowane w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” przez Miasto Nowy Sącz, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Do pobrania:
- regulamin rekrutacji
- informacja o realizowanym projekcie
- dokumentacja rekrutacyjna uczestnika.
KOMUNIKAT

Informuję, iż na terenie ZSEM (poza pomieszczeniami dydaktycznymi) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Powyższy nakaz obowiązuje także podczas przemieszczania się uczniów pomiędzy budynkami, w których te zajęcia się odbywają: budynek szkolny, internat, pracownie CKZ, salka katechetyczna.

Dyrektor szkoły

"Noc jest najczarniejsza tuż przed świtem"

1. września 2020

Pamiętamy, 81 lat temu o 4:35 wojska niemieckie bombardują Wieluń o 4:45... bohatersko broni się Westerplatte... przez wybuch II wojny światowej marsz do szkoły ówczesnej młodzieży... został przerwany...

Nie szkolny dzwonek – kościelny dzwon
na wieży, na alarm uderzył!
Ogień szedł lasem i płonął dom,
Biegła tyraliera żołnierzy.

Żegnali ojców, co szli na front.
O, jakże często na zawsze...
Dudniła ziemia od ciężkich bomb
w Ojczyźnie od maków krwawszej.

Nie było lekcji.
Z pustych klas wionęło śmiercią, grozą,
lecz został wolny polski las
wbrew Oświęcimiom, obozom.

W niejednej szkole – pamiętam dziś –
polowy stanął szpital.
to z tamtej walki, z tamtej krwi –
dzisiejsza Rzeczpospolita.

Przypomnij, wnuku, tamte dni,
kiedy w pogodny dzień wesoły,
będziecie wszyscy razem szli
do białej, jasnej szkoły.


"Wrzesień" - Tadeusz Kubiak


Dziś My rozpoczynamy w reżimie sanitarnym - bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych!
Terminarz praktyk zawodowych w r.szk. 2020/21

20. sierpnia 2020

TerminKlasa
01 09 2020 – 25 09 20203i
3f
3m
28 09 2020 – 23 10 20202p
26 10 2020 – 20 11 20202m
2t
23 11 2020 – 18 12 20202e
18 01 2021 – 12 02 20213a
3g
3j
01 03 2021 – 26 03 20212i
31 05 2021 – 25 06 20212j
3t
3e
Bitwa Warszawska

14. sierpnia 2020

100 lat temu na przedmieściach Warszawy ważyły się losy nie tylko Polski, ale i Europy, a nawet świata!
"Cud nad Wisłą" „1920 - POLSKIE ZWYCIĘSTWO DLA WOLNOŚCI EUROPY”


Czas Chwały - Bitwa Warszawska 1920 r. - 18. decydująca w dziejach świata”.


Bitwa Warszawska, nazywana także Cudem nad Wisłą to starcie zbrojne stoczone w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku pomiędzy Rosją Radziecką i Polską - była to decydująca bitwą wojny polsko - bolszewickiej.

Dziś, sto lat po tamtych wydarzeniach pamiętamy o bohaterach tych walk. Pamiętajmy o najwyższych dowódcach, szeregowych żołnierzach, kapelanach, ochotnikach i ochotniczkach...

Znajdujące się w krytycznej sytuacji oddziały Wojska Polskiego, które od czasu zakończenia ofensywy na Kijów pozostawała w odwrocie, zdołały odepchnąć i pokonać nacierającą Armię Czerwoną. Zwycięstwo strony polskiej w bitwie pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania międzynarodowej rewolucji. Zdaniem brytyjskiego polityka i dyplomaty Edgara D’Abernon bitwa warszawska była jedną z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata.

Bitwa Warszawska stworzyła Polakom szansę doprowadzenia wojny do zwycięskiego końca i ocaliła niepodległy byt Rzeczypospolitej. Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką, niezależnie od korzyści politycznych i terytorialnych, miało dla Polski ogromne znaczenie moralne. Było to pierwsze od zmierzchu I Rzeczypospolitej wielkie zwycięstwo odniesione samodzielnie przez Wojsko Polsko nad siłami zbrojnymi potężnego do niedawna zaborcy, który krwawo stłumił trzy powstania narodowe. Umożliwiło ono II Rzeczypospolitej prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej i zagranicznej niezależnej od interesów obcych mocarstw. Pozwoliło wychować młode pokolenie Polaków w polskiej tradycji i polskim patriotyzmie.

Wielka czerwona ofensywa

Spot pt. „1920 – POLSKIE ZWYCIĘSTWO DLA WOLNOŚCI EUROPY”

Przesłanie spotu podkreślają jego słowa: „Po stu latach przypominamy Europie i Światu o polskim wkładzie w obronę najwyższych wartości: wolności, godności ludzkiej, i prawie narodów do samostanowienia. Świat jaki znamy, zawdzięczamy bohaterom Bitwy Warszawskiej”.

100. rocznica Bitwy Warszawskiej - film animowany na podstawie komiksu „Bitwa Warszawska 1920”
W „Elektryku” matura na 100 procent

12. sierpnia 2020

Mimo ekstremalnie trudnego roku szkolnego tegoroczni absolwenci w 100% zdali egzamin maturalny. Wielkie gratulacje dla wszystkich !!! W szczególności dziękuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom tegorocznych klas maturalnych za pozostanie z naszymi maturzystami aż do samego egzaminu.

Dyrektor szkoły

"Polegli - niepokonani" 76. rocznica Powstania Warszawskiego

30. lipca 2020

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 2020

Data 1. sierpnia 1944 roku to bardzo ważna data w historii naszego kraju. O godzinie 17.00 w całej Polsce rozbrzmiewają syreny, które symbolizują początek powstania warszawskiego. Godzina „W” poderwała do walki wielu młodych ludzi, którzy dzielnie walczyli i oddali życie za wolność Ojczyzny. Corocznie o tej godzinie Polska zamiera, oddając minutą ciszy hołd bohaterom. Powstanie Warszawskie trwało 63 dni, w czasie których słabo uzbrojone oddziały powstańcze praktycznie samotnie walczyły z większością sił niemieckich. Walka została zakończona kapitulacją 3. października 1944 roku. W wyniku starć, zginęło i zaginęło około 16 tys. żołnierzy, rannych zostało 20 tys., a 15 tys. żołnierzy wzięto do niewoli. W czasie nalotów, walki, ostrzałów artyleryjskich, masowych zabójstw i bardzo ciężkich warunków życia zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców Warszawy. Powstanie warszawskie było jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i zostało okupione ciężką walką, cierpieniem, krwią i życiem żołnierzy oraz cywilów w każdym wieku. To wydarzenie, które wciąż budzi wiele pytań, kontrowersji, ale niewątpliwie stało się przykładem bezgranicznego patriotyzmu.

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego to dla wszystkich Polaków dzień refleksji, przemyśleń na temat naszych przodków, którzy oddali życie za naszą wolność.

Spot przygotowało Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 76. rocznicy powstania warszawskiego. Kilkadziesiąt osób - m.in. dzieci, harcerze, powstańcy - wykonuje hymn harcerskiego Batalionu "Parasol". Z powodu epidemii koronawirusa każda z tych osób śpiewa w innym miejscu, łączą się jedynie online. "Nawet wirtualnie, potrafimy stanąć ramię w ramię i Jednym Głosem oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego"

Tegoroczne obchody Rocznicy Powstania Warszawskiego możecie oglądać na:

fb.com/1944pl,
bohateron.pl.

PAMIĘTAMY
BEZPIECZNE WAKACJE 2020

24. czerwca 2020

Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, bo wszyscy musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić w sobie nawyki, które pomogą nam chronić się przed korona wirusem. Pamiętajcie o bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministra Zdrowia.

Safety first - mawiają amerykanie - Po pierwsze bezpieczeństwo i nie możemy o tym zapominać. Zasady przebywania w miejscach publicznych obowiązują również w wakacje! Myjmy często dłonie, korzystajmy z żelów antybakteryjnych, zachowujmy odpowiednie odległości i nie zapominajmy o maseczkach.

Dobiegł końca kolejny rok, wytężonej pracy, kolejny rok biegu po wiedzę i nowe umiejętności.

Nareszcie długo oczekiwane wakacje, czas zasłużonego odpoczynku uczniów i nauczycieli. Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Zwracajcie uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia.

Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były spokojne, pełne niezapomnianych i bezpiecznych wrażeń.

Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas wakacji!!! Poczytaj w załączonych prezentacjach tu i tu o bezpieczeństwie nad wodą i w górach :) bądź bezpiecznie aktywny, dbaj o zdrowie swoje i innych, odpocznij - miłych, fajnych, ciekawych aktywnych WAKACJI !!!!!!
Staże wakacyjne - listy

18. czerwca 2020

Uczniowie z listy rezerwowej będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego ucznia, rezygnacji pracodawcy lub wykluczenia ucznia z powodu nieobecności na spotkaniu organizacyjnym w dniu 26. czerwca.

lista zakwalifikowanych na staże 2020 (pdf)

lista rezerwowa (pdf)
Staże wakacyjne !!!

9. czerwca 2020

W związku z nową realizacją projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, do 17. czerwca (środa) do godziny 12:00 uczniowie tegorocznych klas 1, 2 i 3 naszej szkoły mogą składać dokumenty na wakacyjne staże. Na etapie rekrutacji uczeń składa wypełniony FORMULARZ REKRUTACYJNY oraz dokument pod nazwą: INFORMACJE O PRACODAWCY UCZNIA (obowiązkiem ucznia jest znalezienie sobie pracodawcy).

Nasza szkoła na tegoroczne staże dysponuje 69 miejscami. Podstawowym kryterium zakwalifikowania się na staż - w przypadku większej liczby uczniów - jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów oraz ocena zachowania, uzyskane za poprzedni rok szkolny (uczniowie klas pierwszych wpisują dane z pierwszego półrocza). Lista zakwalifikowanych na staże opublikowana będzie 18. czerwca w godzinach południowych. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub drogą mailową (skany dokumentów) na adres szkoły: elektryk@edu.nowysacz.pl. Uczniowie wysyłający skany zobowiązani są do przyniesienia ze sobą 26. czerwca oryginałów zeskanowanych dokumentów.
Olimpiada on-line OLIMPUS z j. niemieckiego - wyniki

5. czerwca 2020

19.05.2020 odbyła się ogólnopolska olimpiada on-line OLIMPUS z języka niemieckiego (sesja wiosenna). Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Kamil Matyszkiewicz z kl.Ie5 – 5. miejsce w kraju. Gratulujemy! :-)
Komunikat Dyrekcji ZSEM

3. czerwca 2020

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej:

zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych
zostaje przedłużone do 26. czerwca b.r.


Oceny końcoworoczne wystawione zostaną zdalnie.

Wszystkie komunikaty do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli zamieszczane są w e-dzienniku.

Dyrekcja Szkoły

Biblioteka w ZSEM już otwarta!

3. czerwca 2020

Informacja
Rekrutacja do internatu

1. czerwca 2020

Podania o przyjęcie do Internatu ZSE-M na rok szkolny 2020/2021 można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych lub przesyłać pocztą na adres: Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, 33-300 Nowy Sącz, ul.Limanowskiego 4.

Druki podań i regulamin rekrutacji znajdują się na tej stronie.
Uwaga dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

26. maja 2020

Prosimy śledzić wykaz zdających, ponieważ mogą być wprowadzane zmiany w harmonogramie.
Komunikat Dyrekcji ZSEM

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej:

zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych
zostaje przedłużone do 7. czerwca b.r.


Wszystkie komunikaty do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli zamieszczane są w e-dzienniku.

Dyrekcja Szkoły

Pamięć, która nie przemija...
100. rocznica urodzin Jana Pawła II

16. maja 2020

„To Wy jesteście ludźmi jutra.
Przyszłość jest w waszych sercach i rękach”

Jan Paweł II - ŚDM, Toronto 2002

Czytaj dalej... (pdf)
IV edycja konkursu „Deutsch in der Hauptrolle” - wyniki

8. maja 2020

Z radością informujemy, iż uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienie za film oraz wyróżnienie Goethe Institut w kategorii szkół ponadpodstawowych w IV edycji Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu na Film lub Prezentację Multimedialną w Języku Niemieckim „Deutsch in der Hauptrolle”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

Wyróżnienie Goethe Institut: Michał Barnaś z kl. III a - opiekun p. Alicja Baran

Wyróżnienie za film: Mikołaj Pajor, Marcin Pikuła i Arkadiusz Piwowar z kl. III i - opiekun p. Magdalena Tutka

Gratulujemy!!
Weekend Patriotycznie

2. i 3. maja 2020

Dziś...

Biała od Orła bieli
czerwona od ran niewoli
tyś krwotok mąk powstrzymała
i opór naszych wrogów złamała

Teraz rozkładasz skrzydła dumnie
dbasz o nasz Dom zaradnie
w Bogu pokładasz nadzieję
z Honorem zapisujesz narodową epopeję

Polska to moja Ojczyzna

#Polska #Świętoflagi #niepodległa

Tęsknimy za Wami!

Jutro...

229. Rocznica uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji, do którego doszło 3. maja 1791r. na Zamku Królewskim w Warszawie i uroczystość NMP Królowej Polski nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza 1956 - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej to jedne z najważniejszych świąt dla Polaków.

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.
Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.


Tak rozpoczyna się uchwalona 3. maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie uchwała rządowa. Przełomowa jak na owe czasy, druga w świecie i pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja, była nadzieją na zreformowanie Rzeczypospolitej, m.in. wprowadzając trójpodział władzy i znosząc wolną elekcję.

"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna" - Jan Paweł II.

Dziś w obliczu pandemii jakże inne ich świętowanie! Dziś dzień wywiesić flagę - 2. dzień maja to dla Polaków Dzień Flagi.
Może warto obejrzeć film o historii naszego kraju!
Harmonogram odbioru świadectw i dokumentacji szkolnej

29. kwietnia 2020

4m - 30. kwietnia (czwartek)
4i - 4. maja (poniedziałek)
4j - 5. maja (wtorek)
4g - 6. maja (środa)
4f - 7. maja (czwartek)
4t - 8. maja (piątek)
4e - 11. maja (poniedziałek)

Zasady zachowania bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego oraz szczegółowe przedziały godzinowe przekazują bezpośrednio wychowawcy klas.
Komunikat Dyrekcji ZSEM

24. kwietnia 2020

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej:

zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych
zostaje przedłużone do 24. maja b.r.


Egzaminy maturalne rozpoczną się od 8. czerwca b.r. bez egzaminów ustnych!!!

Wszystkie komunikaty do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli zamieszczane są w e-dzienniku.

Dyrekcja Szkoły

Komunikat Dyrekcji ZSEM

9. kwietnia 2020

Zgodnie z komunikatem Premiera Rady Ministrów:

zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych
zostaje przedłużone do 26. kwietnia b.r.


Egzaminy maturalne nie odbędą się wcześniej, niż w czerwcu.
O ich dokładnych terminach zakomunikujemy co najmniej trzy tygodnie wcześniej.

Wszystkie komunikaty do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli zamieszczane są w e-dzienniku.

Dyrekcja Szkoły

Życzenia świąteczne

9. kwietnia 2020

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.


Wszystkim:
Na te Wielkanocne Święta, chociaż tak inne
- spokoju i otwartego serca.
Wytrwałość i nadzieja niech Was nie opuszcza,
w zdrowiu i ufności wyglądajcie jutra.
Życzmy sobie zdrowia w ten świąteczny czas.
Wiara w zmartwychwstanie niech da siłę nam.

Wesołych, zdrowych, ciepłych, rodzinnych, pełnych miłości, nadziei i optymizmu Świąt Wielkiej Nocy
Komunikat Dyrekcji ZSEM

23. marca 2020

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP w Polsce stanu epidemii, zgodnie z komunikatem Premiera i Ministra Edukacji Narodowej: zawieszenie zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych zostaje przedłużone do Świąt Wielkanocnych.

Wszystkie komunikaty do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli zamieszczane będą w e-dzienniku.

Dyrekcja Szkoły

Komunikat Dyrekcji ZSEM

11. marca 2020

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Nowego Sącza zajęcia w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych zostają zawieszone w dniach od 12. do 25. marca 2020 roku.

Dyrektor Szkoły

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12. marca

11. marca 2020

Bardzo prosimy rodziców, uczniów i nauczycieli o śledzenie na bieżąco informacji na stronie szkoły i na stronie Sportowej Mocy Elektryka na Facebook'u.

Uczniu,

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu,
- unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe),
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki,
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole,
- przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje,
- skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela,
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Rodzicu,

- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.,
- w przedszkolach i szkołach podstawowych 12. i 13. marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze,
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny,
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS,
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny,
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz,
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Zachęcamy do wpisania się na newsletter, aby nie przeoczyć żadnego ważnego komunikatu.

Komunikat MEN
Koronawirus - zasady higieny - rekomendacje MEN

27. lutego 2020

Jeśli zaobserwujesz u siebie lub kogoś z Twojego otoczenia objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu pod numerem telefonu: 692 238 655.

Przestrzegaj także podstawowych zasad higieny, w tym: częstego mycia rąk wodą z mydłem.

Czytaj więcej na: www.gov.pl
XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

10. marca 2020

Zachęcajmy do udziału w tym wyjątkowym Konkursie, którego celem jest poznanie i przyjęcie Bożego Słowa.
Zapraszamy uczniów wszystkich wyznań chrześcijańskich.
Eliminacje szkolne OKWB odbędą się 12. marca 2020, godz 12:10 sala nr 16.
Uczestników prosimy o kontakt z katechetami.
Konkurs "Elektronika - by żyło się łatwiej" (Edycja 2020)

6. marca 2020

Nasi uczniowie Piotr Sokołowski 4i i Krzysztof Borek 2G znaleźli się w gronie 10 najlepszych twórców projektów technicznych z całej polski. Za swój projekt - SmartHive - zdobyli wyróżnienie 1 stopnia i cenne nagrody w postaci oscyloskopu, zestawu ewaluacyjnego z mikrokontrolerem STM32, zestawu do budowy drona oraz sterownika programowalnego S7-1200. Jury wybrało z pośród 70 projektów z całej polski 10 finałowych projektów. Więcej o konkursie można zobaczyć tutaj.
„Dumni z Ewangelii i z Polski”

4. marca 2020

04 marca br. w Tarnowie odbył się diecezjalny etap Olimpiady Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski”- Przemyśl 2020. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów: Przemek Kowalik z 3fT oraz Rafał Kiełbasa z 2jT. W olimpiadzie wzięło udział ok. 70 uczniów z całej naszej diecezji. Przemek Kowalik uplasował się w środku stawki, natomiast Rafał Kiełbasa zajął wysokie 5 miejsce.

Gratulujemy i dziękujemy im za trud przygotowania!

Z naszych chłopaków zawsze możemy być dumni

Jerzy Talar

Szkolny Wolontariat ogłasza

3. marca 2020

Nasza szkoła bierze udział w akcji "Wielkanocna Pomoc Polakom na Litwie w Solecznikach".
Do 20. marca 2020r. będą zbierane artykuły i przybory szkolne, żywność długoterminowa, nie zniszczone zabawki, rowery, książki oraz artykuły chemiczne i elektronarzędzia. Zbiórka ta ma na celu pomoc Polakom na Litwie. Prosimy o składanie datków w internacie szkoły.
AKCJA PROFILAKTYCZNA „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”

2. marca 2020

... a konkretnie z zaprzyjaźnionym psem wilczurem ze Straży Granicznej, przeszkolonym do wykrywania narkotyków. Przy okazji odbyła się również prelekcja dla uczniów, oczywiście o szkodliwości niedozwolonych dla zdrowia substancji.

Dziękujemy przedstawicielom Straży Granicznej i czekamy na kolejną wizytę.
Stowarzyszenie Sądecki Elektryk ma szczęście do wybitnych programistów

Najpierw Dawid Szulc z klasy IV informatycznej przez kolejne miesiące prowadził zajęcia dla adeptów programowania, a teraz zgłaszają się kolejni chętni, by uczyć młodszych kolegów trudnej sztuki programowania. Piotr Piwowar i Paweł Śmiałek są uczniami klasy IV teleinformatycznej, laureatami wielu olimpiad. Oni nie muszą martwić się o egzaminy zawodowe, maturę czy indeks na najlepsze uczelnie techniczne, więc na koniec, aby zostawić w szkole jak najlepsze wspomnienia postanowili stać się wolontariuszami. Piotr i Paweł są skłonni pomagać nie tylko z programowania, ale również z matematyki i przedmiotów zawodowych w zakresie technik teleinformatyk. Zachęcamy szczególnie młodzież klas pierwszych i drugich i to nie koniecznie informatyków do skorzystania z tej możliwości. Przypominamy, że już w październiku odbędzie się II Maraton Programistyczny, gdzie można zabłysnąć ze swoimi umiejętnościami. Na marginesie dodam, że Piotr i Paweł startując razem w zespole w I Maratonie zajęli pierwsze miejsce. Podaję kontakt do obu kolegów:
Piotr - piotrek.piwowar2001@gmail.com
Paweł - p2vvel@gmail.com
Proszę nie zwlekać z nawiązaniem kontaktu.
Szkolny Wolontariat

22. lutego 2020

SZKOLNY WOLONTARIAT POSZUKUJE WOLONTARIUSZY !!!

Potrzebujemy osób, które chętnie będą chciały pomóc przy różnego typu akcjach charytatywnych. Nie jest to nic trudnego. Wystarczy, że będziecie chcieli poświęcić trochę swojego czasu. Chętnych prosimy o dołączenie do grupy Elekryczni Wolontariusze - ZSEM Nowy Sącz albo o kontakt:

Ewa Śmigowska lub Magda Sekuła z klasy 3j.

!!! Zapraszamy !!!
KONKURS LINGWISTYCZNY DUET - II ETAP

20. lutego 2020

II etap konkursu - część pisemna - odbędzie się dnia 25. lutego 2020 roku (wtorek) od godz. 9:00 do 11:00 w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 44.

Rejestracja uczestników w godz. 8:00 - 8:45.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Wyjście uczniów na konkurs z P. M.Wójcik o godz. 7:40.
Zbiórka przed internatem.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu:

1. Kamil Matyszkiewicz 1e5
2. Artur Mikulski 1e5
3. Łukasz Deja 1p5
4. Kacper Filip 1p5
5. Igor Święs 1p5
6. Jakub Janór 1m
7. Łukasz Sosnowski 1i
8. Aleksandra Karkowska 2m
9. Agata Łęczycka 2m
10. Paweł Krok 2m
11. Mateusz Porębski 2i
12. Przemysław Plata 2i
13. Miłosz Stypuła 2i
14. Szymon Zygmunt 2i
15. Szymon Żuchowicz 2i
16. Oskar Basiaga 2i
17. Hubert Ptak 2j
18. Dariusz Cebula 2j
19. Dawid Mika 2j
20. Wiktor Zwoliński 2f
21. Jagoda Apola 2e
22. Wiktor Jarek 3e
23. Jakub Smulski 3m
24. Krzysztof Furtak 3m
25. Kacper Bryła 3i
26. Bartłomiej Jasica 3i
27. Mykyta Shemechko 3i
Mistrzostwa Nowego Sącza w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

18. lutego 2020

Narty:
III - m-ce Daniel Nawalany 4m - awans na zawody wojewódzkie
IV - m-ce Patryk Gonet 1i - awans na zawody wojewódzkie

Snowboard:
III m-ce Kołbon Mikołaj 3f awans na zawody wojewódzkie
V m-ce Ewa Śmigowska 3j awans na zawody wojewódzkie

Na nartach startowali też zajmując dobre lokaty:
Pajdzik Paweł 1m5
Pyzik Michał 4e
Jurek Marcin 2t
Gonet Kacper 1j5
Maślanka Mateusz 1i5
Śliwa Kacper 2t
Ryba Dawid 2t

Dziewczyny:
Bańkowska Monika 1e
Chenczke Aleksandra 3j
Śmigowska Ewa 3j
Sekuła Magda 3j
Ciesielka Gabriela 1i5

Brawo Wy !!!

Snowboard:
Magda Sekuła 3j
Polański Tymoteusz 3t
Siedlarz Damian 3t
Pulit Mikołaj 3t

Brawo Wy !!!

Fotorelacja
II miejsce w Mistrzostwach Nowego Sącza chłopców w koszykówce

18. lutego 2020

12. lutego 2020 w finałach w pierwszym meczu Nasi uczniowie przegrali z mocnym I Liceum Ogólnokształcącym i pokonali II Liceum Ogólnokształcące 27:16.

Oto skład drużyny:
1. Krawczyk Michał – kapitan – II M
2. Chowaniec Wiktor – II F
3. Salamon Tomasz – II F
4. Mamala Tomasz – IV J
5. Polański Tymoteusz – III T
6. Przemysław Berdysz – III T
7. Zając Piotr – III M
8. Machowski Jakub – III E
9. Kropiwnicki Kacper - II T
10. Rola Mikołaj - I i
11. Dyrek Kamil – I P
12. Bogucki Michał - II E
Opiekun: Rafał Gruca
Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza

18. lutego 2020

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza Jakub Belski
zaprasza zainteresowane osoby do udziału
w konkursie na logo Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.

Regulamin konkursu (pdf).

Wszelkie pytania, wątpliwości, sugestie prosimy kierować na adres e-mail Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza tj.: mrm.nowysacz@gmail.com
Konkurs fizyczny "Lwiątko"

17. lutego 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie fizycznym "Lwiątko".

Chęć udziału można zgłaszać do 24. lutego u P. Jakuba Wąsowicza.

Konkurs odbędzie się 30. marca 2020r. (poniedziałek) na terenie szkoły.
Opłata konkursowa wynosi 10 zł od uczestnika.
Zbiórka odzieży używanej

14. lutego 2020

Przy parkingu ZSEM został ustawiony pojemnik do zbiórki odzieży używanej.
Polski Czerwony Krzyż
prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników. Środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych.
Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów, pluszaków, itp. Projekt wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach.
Większość odzieży, która trafia do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych.
PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe.
Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy!

Twój dar wykorzystamy na poprawę warunków życia najbiedniejszych rodzin!
Olimpiada AGHowska

14. lutego 2020

Wyjazd uczestników OOWEE
w najbliższy piątek (14. lutego)
o godzinie 7:30
spod internatu szkolnego.

Wyniki konkursu języka angielskiego Jersz „English High Flier”

13. lutego 2020

W dniu 12. grudnia 2019 roku odbył się konkurs języka angielskiego Jersz „English High Flier” w dwóch kategoriach wiekowych.

Wśród klas pierwszych najlepsze wyniki zdobyli:

Jakub Korek kl. 1p4 – 19 miejsce w województwie, 182 punkty
Kacper Juda kl. 1p4 – 21 miejsce w województwie,181 punktów

Są to również najwyższe wyniki w szkole.

Z klas drugich i trzecich najlepsi okazali się:

Patryk Kurzeja 2f – 32 miejsce w województwie, 160 punktów
Wiktor Zwoliński 2f – 37 miejsce w województwie, 157 punktów

Wyniki pozostałych uczestników są dostępne w Gabinecie Języków Obcych w internacie. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

Wszystkim gratulujemy!!
1% dla Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

11. lutego 2020

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
zawarło umowę o współpracy z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.

Zgodnie z §1 umowy:
 1. Fundacja Salvatti.pl oświadcza, iż w okresie do 30 kwietnia każdego roku następującego po dacie podpisania niniejszego porozumienia będzie pozyskiwała dla Sądeckiego Elektryka środki finansowe pochodzące z odpisów 1% dokonywanych przez podatników w deklaracjach podatkowych za dany rok poprzedzający bezpośrednio każdy rok, o którym mowa wyżej w ust. 1.
 2. W wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 Fundacja Salvatti.pl umożliwi wpisywanie we właściwym formularzu PIT, w rubryce cel szczegółowy informacji: Sądecki Elektryk.
 3. Fundacja Salvatti.pl wyraża zgodę na używanie przez Sądecki Elektryk jego pełnej nazwy oraz numeru KRS w działaniach promocyjnych związanych pozyskiwaniem środków, w zakresie objętym niniejszą umową.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk zwraca się z prośbą do wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia, by przy wypełnianiu deklaracji podatkowej wnioskować o przekazanie 1% podatku na rzecz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl KRS 0000309499 ze wskazaniem w rubryce cel szczegółowy informacji: Sądecki Elektryk.

Celem łatwiejszego wypełnienia deklaracji podatkowej można skorzystać
z aplikacji e-pity dostępnej na stronie Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”

Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem informujemy o śmierci ŚP. Adama Leśniaka wieloletniego vice-dyrektora, wychowawcy i nauczyciela Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, nauczycieli, pracowników, wdzięcznych uczniów i rodziców.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5. lutego 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Śniadeckich 19 w Nowym Sączu o godz. 12:30. Msza św. żałobna odprawiona została o godz. 11:00 w Kościele Matki Bożej Niepokalanej.

Pogrążeni w głębokim smutku - dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, absolwenci i uczniowie.
Gratulacje od Prezydenta Miasta

24. stycznia 2020

W miniony piątek Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel przyjął w ratuszu delegację z „Elektryka”. Pan Prezydent pogratulował szkole kolejnego ogromnego sukcesu, jakim jest zajęcie drugiego miejsca w kraju w tegorocznym Rankingu Perspektyw 2020, wręczając Dyrektorowi szkoły okolicznościowy list gratulacyjny. Podczas bardzo miłej, sympatycznej rozmowy poruszono tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem szkolnictwa zawodowego, obserwowanymi dużymi zmianami na rynku pracy, a także najnowszymi trendami technologicznymi w teleinformatyce.
Wyniki konkursu językowego „DUET”

24. stycznia 2020

W dniu 14. stycznia 2020 68 uczniów ZSE-M wzięło udział w I etapie Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego „DUET”, organizowanego przez PWSZ IJO w Nowym Sączu. 27 uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się 25.02.2020 r. w siedzibie Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu.

Najwyższą liczbę punktów w sumie z dwóch języków uzyskali:
 1. Aleksandra Karkowska kl. 2m
 2. Mykyta Shemechko kl. 3i
 3. Mateusz Porębski kl. 2i
 4. Kamil Matyszkiewicz kl.1e5
 5. Jakub Janór kl. 1m
Gratulujemy wszystkim uczniom oraz życzymy powodzenia w drugim etapie. Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu znajduje się w gabinecie języków obcych.
Bezpiecznie na ferie !!!

24. stycznia 2020

Spotkanie z GOPR - Marcin i Tomek - goprowcy opowiedzieli, jak bezpiecznie zachować się w górach, jak się ubrać - jak chronić się przed wyziębieniem. Zapoznali uczniów z Dekalogiem Narciarskim. Uczniowie otrzymali mini poradnik ABC - Bezpieczeństwa w górach.

Wszystkim życzymy udanych bezpiecznych i aktywnych ferii zimowych!!!Kodeks FIS jest zbiorem reguł obowiązujących na stokach całego świata, zapoznaj się z nim zanim wyruszysz na trasy.
1. Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.

Komentarz FIS: Narciarz odpowiedzialny jest także za złe działanie sprzętu, który używa. W szczególności dotyczy to nowinek technicznych ( płyty karwingowe lub do wyczynu).

2. Panowanie nad szybkością
Narciarz musi zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.

Komentarz FIS: Kolizje na stoku najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości, niezapanowania nad nartami lub niezauważenia innego uczestnika ruchu. Narciarz obowiązany jest porusza się tak aby w razie konieczności móc zatrzymać się lub skręcić w ramach umiejętności jakie posiada. Narciarz obowiązany jest poruszać się wolno w miejscach zatłoczonych, w okolicach wyciągów, na zakończeniu trasy, lub zmniejszenia widoczności z powodu warunków pogodowych lub załamania stoku.

3. Wybór kierunku jazdy
Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.

Komentarz FIS: Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu przy przyjęciu zasady, że każdy uczestnik stosuje się do reguł uprawiania tych sportów. Na stokach rządzi zasada, że pierwszeństwo przysługuje temu kto znajduje się „przed” lub „niżej”. Każdy znajdujący się powyżej musi pamiętać, że jego zachowania nie mogą wpłynąć na zachowania tych przed lub poniżej.

4. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.

Komentarz FIS: Wyprzedzający narciarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki manewru wyprzedzania do chwili jego ukończenia. Ta zasada odnosi się też do omijania stojących na stoku.

5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy
Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.

Komentarze FIS: Doświadczenie dowodzi, że ogromna część wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się w ruch nowego uczestnika. Jest podstawowym nakazem bezpieczeństwa pełne sprawdzenie czy włączenie się narciarza nie spowoduje utrudnienia dla któregokolwiek z będących w ruchu. Dopiero po płynnym włączeniu się w ruch korzysta się z pierwszeństwa przyznanego 3 reguł FIS. Wprowadzenie snowboardów i nart głęboko taliowanych (karwingowych) umożliwia ich użytkownikom wykonywanie skrętów i ruch w kierunku przeciwnym do głównego nurtu ruchu– w dół stoku. Ten kto wykonuje manewr „w poprzek lub pod prąd” nurtu ruchu musi tak się zachować, aby osoby poruszające się w dół stoku nie były zagrożone.

6. Zatrzymanie się
Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.

Komentarz FIS: Z wyjątkiem szerokich stokowych zatrzymywanie się powinno następowana skraju trasy. Nikt nie może się zatrzymywać w miejscach niewidocznych dla jadących z góry lub zza zakrętu.

7. Podchodzenie
Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy którzy pieszo schodzą w dół.

Komentarz FIS: Trasy narciarskie są z założenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego – w dół. Pojawienie się osoby poruszającej się w przeciwnym kierunku stwarza zagrożenie dla poruszających się w dół. Ślady _butów wyciśnięte w śniegu pogarszają warunki bezpieczeństwa jazdy i odpowiada za nie ten kto je pozostawił.

8. Stosowanie się do znaków narciarskich
Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.

Komentarz FIS: Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia ich trudności kolorami ( od najłatwiejszych do najtrudniejszych): ZIELONYM, NIEBIESKIM, CZERWONYM I CZARNYM. Każdy uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy. Na trasach ponadto umieszczone są znaki informujące o utrudnieniach lub niebezpieczeństwach np. o lawinach, czy zamknięciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek obserwować znaki i stosować się _ do nich. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie sprawę, że znaki umieszczono dla jego własnego dobra i bezpieczeństwa.

9. Wypadki
W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.

Komentarz FIS: Jest oczywistą zasadą etyczną, że uprawiający sport ma obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu niezależnie od istnienia prawnego obowiązku. W szczególności pomoc powinna polega na udzieleniu tzw. Pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właściwych służb oraz natychmiastowym zabezpieczeniu ( oznakowaniu) miejsca wypadku tak aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu. FIS wyraża nadzieję, że zachowanie polegające na uderzeniu w innego uczestnika ruchu i ucieczce z miejsca zdarzenia będzie przez właściwe ustawodawstwa karne wszystkich państw traktowane jak identyczne wykroczenie drogowe oraz że państwa, które tego jeszcze nie uregulowały wprowadzą właściwe postanowienia do swych ustaw.

10. Stwierdzenie tożsamości
Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

Komentarz FIS: Świadkowie i opis zdarzenia mają kardynalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności i w związku z tym każdy, kto był świadkiem musi czuć się zobowiązanym do uczestniczenia w procedurach wyjaśniających. Raporty właściwych służb oraz zdjęcia stanowić będą _dowody we wszelkich postępowaniach mających na celu ustalenie winnych.

Relacja na FB
Kolędnicy w sądeckim szpitalu

22. stycznia 2020

W dniu 22. stycznia 2020 uczniowie klasy 2g – Filip Cepiga, Dominik Gorczowski, Kacper Kruczek i Mikołaj Orzeł razem z pomysłodawczynią akcji, Urszulą Dara przekazali do Oddziału Radioterapii Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu książki zakupione z pieniędzy uzyskanych podczas charytatywnej akcji kolędowania. Miała ona miejsce w grudniu 2019.
Dzięki zebranym funduszom udało się zakupić blisko osiemdziesiąt woluminów – także nowości wydawniczych. Wśród nich znalazły się książki przygodowe, historyczne, biografie, romanse i powieści obyczajowe.
Mamy nadzieję, że zorganizowana akcja pomoże pacjentom oddziału przetrwać trudy pobytu na oddziale, a lektura stanie się źródłem rozrywki i przyjemności.
Słodkości i świętowanie II-go miejsca w rankingu Perspektyw

21. stycznia 2020

Dziękujemy Rodzicom za słodkości.

Gratulacje Absolwentom, Uczniom, Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły i Rodzicom.

Fot: Jakub Ignatowicz

Relacja na FB
Wyniki konkursu „DEUTSCHFREUND”

20. stycznia 2020

13.11.2019 odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „DEUTSCHFREUND”.

Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali:

kl. I - Paulina Kania Ij4 - 2. miejsce w województwie
       - Jakub Janór Im4 - 9. miejsce w województwie


kl. II - Szymon Jacak IIi

Gratulujemy!
,,Popraw jakość swojego życia”

17. stycznia 2020

piramida zdrowia22.01.2020r. (środa) o godzinie 12:10 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie młodzieży z lekarzem diabetologiem Wioletą Szczęsną-Ćwik. Spotkanie będzie dotyczyło edukacji młodzieży: brak ruchu, niewłaściwa dieta prostą drogą do zachorowania! Uczniów zaproszonych zachęcamy do wzięcia udziału w prelekcji.

pokarm
"Dobre zdrowie jest lepsze niż największe bogactwo"

Org.: H.Golińska, L.Wontorczyk

Rekrutacja na staże zawodowe

15. stycznia

Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję staży zawodowych, realizowanych w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” w roku 2020.
Dokumentacja rekrutacyjna jest do pobrania na stronie internetowej szkoły. Dokumenty należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami – w przypadku problemów z ich odczytaniem będą odrzucane. Kompletne dokumenty należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 17. stycznia - dotyczy chętnych do odbycia stażu w ferie.
Dla uczniów klas maturalnych rekomendowanym terminem odbycia stażu jest maj, czerwiec - z zastrzeżeniem, że umowa z pracodawcą o odbycie stażu musi zostać podpisana przed 24. kwietnia (w momencie rozpoczęcia stażu stażysta musi posiadać status ucznia !)
Zadeklarowanie udziału w którejkolwiek formie wsparcia w ramach projektu (np. w stażu), a następnie rezygnacja z niej wyklucza ucznia z dalszego udziału w projekcie !!
W przypadku liczby chętnych przekraczającej limit przyznanych szkole miejsc, decydującym kryterium (zgodnie z regulaminem) będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego.

Załączniki
"TURBOLANDESKUNDE" - wyniki

13. stycznia 2020

Dnia 06.12.2019 odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE - WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

W tym roku pytania dotyczyły Szwajcarii. Po raz kolejny konkurs cieszył się w naszej szkole dużym zainteresowaniem.
Wzięło w nim udział 102 uczniów (34 trzyosobowe drużyny - o 9 więcej niż w roku ubiegłym).

Najlepszy wynik uzyskała drużyna z kl. III e w składzie: Mikołaj Stach, Grzegorz Szabla i Piotr Świebocki.

Przechodzi ona do II (regionalnego) etapu konkursu, który odbędzie 06.03.2020 w Tarnowie.

Opiekunem zwycięskiej drużyny jest p. Alicja Baran.

Gratulujemy! :-)
Wojewódzki konkurs lingwistyczny DUET

12. stycznia 2020

Etap szkolny konkursu odbędzie się w dniu 14.01.2020 (wtorek) od godz. 11:00 do 12:30.
Prosimy uczniów o zgłoszenie się o godzinie 10:50 w następujących salach:

sala 12 – klasy: 1e5, 1p5, 1i, 1j, 1m, 1p
sala 16 – klasy: 2a, 2e, 2f, 2g, 2i, 2j, 2t
sala 43 – klasy: 2m, 3e, 3g, 3i, 3j, 3m

Szkolny koordynator konkursu: P. Monika Wójcik
Wizyta w przedszkolu - „Cała Polska czyta dzieciom”

10. stycznia 2020

Dnia 3.01.2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczennice klasy 2m: Aleksandra Karkowska i Agnieszka Wróblewska, a także Gabriela Osada z 1i5 oraz uczeń klasy 1t Szymon Warcholak udali się wraz z Panią Karoliną Lupą do Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu, żeby poczytać maluchom świąteczne opowiadania. Była to również okazja do zapoznania dzieci z bożonarodzeniowymi zwyczajami w Wielkiej Brytanii i nauki kilku słów po angielsku. Przedszkolaki spróbowały prawdziwego brytyjskiego deseru świątecznego Christmas Pudding a na koniec obejrzały występ naszego iluzjonisty. Nie obyło się też bez wspólnego kolędowania.
Mistrzostwa Nowego Sącza w pływaniu

10. stycznia 2020

II m-ce Hajduga Martyna - grzbiet
III m-ce Chenczke Aleksandra - klasyk
Bańkowska Monika - 7 - dowolny
Sekuła Magda - 6 - klasyk
Brawo !!!
43. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

10. stycznia 2020

Etap okręgowy olimpiady odbędzie się w naszej szkole

10.01.2020 od godziny 10:00 do 11:30 w sali nr 51.
Elektryk znowu na podium rankingu PERSPEKTYW

9. stycznia 2020

Gratulacje Absolwentom, Uczniom, Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły i Rodzicom.

Więcej...
Wyjazd na OWT

8. stycznia 2020

Wyjazd do Tarnowa na okręgowe zawody Olimpiady Wiedzy Technicznej
o godzinie 8:00 w środę 8. stycznia spod budynku internatu ZSEM.

Koniecznie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem !!!
Euroelektra !

7. stycznia 2020

Uczestnicy etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” winni zgłosić się przed wejściem do Auli Głównej Instytutu Technicznego PWSZ we wtorek, 7. stycznia 2020 r. o godzinie 11:30.
Komunikat OWT

Dodatkowe zajęcia z optymalizacji dla uczniów przygotowujących się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej odbędą się w dniu 3. stycznia (piątek) w sali nr 7 o godzinie 8:40.

Prowadzący: P. Łukasz Jurczak
Dodatkowe zajęcia dla olimpijczyków

30. grudnia 2019

z A.Kościółkiem odbędą się 30. grudnia 2019 (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali nr 14.
Komunikat PCK

30. grudnia 2019

Wkrótce na terenie obiektów naszej szkoły, na prośbę Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie zostanie postawiony pojemnik do zbiórki odzieży używanej.
PCK prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie 16 województw. Gromadzone są w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów itp. Projekt wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach.
Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników nie może być - ze względu na swój stan - przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych.
PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe.
Ponieważ Polski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów, każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Co ważne, dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy.
Więcej informacji wkrótce i na stronie PCK.pl.
Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

20. grudnia 2019

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy rok.

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha - w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków, pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku.

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

"Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, każdy dom i każdego z nas, niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta niosą wszystkim betlejemski blask"
Kolędujemy

19. grudnia 2019

Dziś świąteczny czas pięknych kolęd i pastorałek rozbrzmiewał w szkole dzięki Gruby Band pod kierownictwem księdza Wojciecha.

Grali: Piotr - trąbka, Kamil - perkusja, Kamil - Gitara elektryczna, Kamil - Skrzypce, Michał - gitara akustyczna, Paweł - gitara basowa, Eryk - akordeon, Albert - wokal.

Na ludowo grał Zespół: Agusia, Martyna, Ula, Jakub, Mateusz, Mateusz, Kacper, Mikołaj, Krzyś, Filip, Krystian, Bartosz, Kamil, Dominik i Tomek pod kierunkiem pani Uli.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, płynące z serca życzenia radosnych, rodzinnych spokojnych świąt oraz pomyślności w Nowym Roku całej społeczności szkolnej złożyła Pani Dyrektor Ewa Dziedzic.

Chcecie posłuchać jeszcze raz?
Możecie na Sportowej Mocy Elektryka.
Gala Technik - Absolwent 2019

19. grudnia 2019

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie zorganizowało XIII EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent w roku szkolnym 2018/2019.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Konkurs był adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i pomaturalnych o kierunku mechanicznym i kierunkach pokrewnych.

13. grudnia 2019 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta gala podsumowująca wyniki konkursu. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody, statuetki i dyplomy dla laureatów I miejsc konkursu.

Laureatem I miejsca w Polsce w zawodzie technik teleinformatyk został tegoroczny absolwent naszej szkoły Paweł Bałuszyński.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Mamy srebro !!!

19. grudnia 2019

Mistrzostwa Nowego Sącza w piłce ręcznej chłopców:

Srebro wywalczyli:
Cepiga Filip 2g
Salamon Tomasz 2f
Bryniak Mateusz 1m
Wójcik Mateusz 1m
Gabryś Grzegorz 2m
Jacak Szymon 2i
Kuś Karol 2i
Kokosza Filip 2i
Gruca Pawel 2i
Hruby Jakub 2i
Majoch Jakub 2i
Peciak Jakub 2i
Wańczyk Kamil 2i
Konstanty Sebastian 1t

W finale pokonali ZSS i Ekonom w meczu o I miejsce po zaciętej walce przegraliśmy z IV LO.

Opiekun Mirosław Lorek
!! Zajęcia dla „olimpijczyków” !!

19. grudnia (czwartek) w godz. 9:30 - 12:00 w sali nr 14 odbędą się zajęcia grupy „olimpijskiej”, na które zapraszamy uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego EUROELEKTRY (grupa elektryczna) oraz uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego OWT (bez klas elektronicznych!). Zajęcia poprowadzi P. Andrzej Kościółek.
Kolędowanie w „Elektryku”

17. i 18. grudnia 2019

W dniach 17. i 18. grudnia szkolne sale i korytarze opanowała grupa kolędnicza. Uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych pod opieką nauczycielki języka polskiego, Urszuli Dary ruszyli, aby śpiewając kolędy i pastorałki zebrać fundusze na zakup książek dla Oddziału Radioterapii Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. W kolędniczym orszaku oprócz znakomitych muzykantów znalazły się tradycyjne postaci diabła, aniołków, króla Heroda, śmierci oraz turonia. I chociaż tradycyjne kolędowanie było zawsze domeną mężczyzn, to dziewczyny z „Elektryka” spisały się na medal!
Dzięki hojności darczyńców udało się zebrać, 2 249 PLN, 4 euro, 37 hrywien i jeden opornik za co serdecznie dziękujemy!

Wszystkim, którzy wsparli naszą kolędniczą grupę składamy jeszcze raz gorące podziękowania!

Skład grupy kolędniczej:
Martyna Majerska 1t4, Ula Chlipała 1e4
Agnieszka Wróblewska, Krzysztof Leśnik i Mateusz Włodarczyk - 2m,
Dominik Gorczowski, Mikołaj Orzeł, Jakub Lachor, Filip Cepiga, Kacper Kruczek, Szymon Mikusz, Mateusz Błaż - wszyscy z klasy 2g technikum.
Kamil Maślikiewicz i Krystian Bajerski - klasa 2j
Bartosz Ogurek i Kacper Śliwa - klasa 2t
Michał Witek - klasa 2i
Tomasz Gromala - Jezuickie Centrum Edukacji, klasa 2b LO.
„Zostań św. Mikołajem”

Kolejny raz klasa 3j uczestniczyła w akcji „Zostań św. Mikołajem” organizowanej przez Sursum Corda. Za zebrane w klasie pieniądze można było spełnić marzenia wybranej rodziny.
UCZNIOWIE ELEKTRYKA DOCENIENI I WYRÓŻNIENI

12. grudnia 2019r. w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie przez panią Barbarę Nowak, Małopolską Kurator Oświaty, dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej za wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach. Wśród wyróżnionych nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły. Natalia Piękoś z klasy IV i została stypendystką Prezesa Rady Ministrów, natomiast uczniowie klasy IV t Piotr Piwowar i Paweł Śmiałek otrzymali stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Pani Kurator gratulowała młodzieży wybitnych osiągnięć, podziękowała za trud i ciężką pracę oraz życzyła dalszych sukcesów.

My również dołączamy się do tych życzeń i serdecznie GRATULUJEMY!!!!!

Stan wojenny w Polsce

13. grudnia 2019

13. XII 1981 - 22. VII 1983, 38 LAT TEMU, 13. grudnia 1981 o godz. 6:00 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

PAMIĘTAMY

Poczet Sztandarowy uczestniczył w uroczystościach pod Pomnikiem Solidarności i we Mszy św.
Uczniowie oddali hołd zapalając znicze pod pomnikiem.
Kiermasz dla Gabrysi

12. grudnia 2019

Czasem wdzięczność trudno ubrać w słowa...
wtedy proste DZIĘKUJĘ zawiera wszystko, co chcemy wyrazić

2697,01 zł !!!

Taką kwotę zebrały dziewczyny podczas kiermaszu, jako pomoc dla Gabrysi.
Wszystkim, którzy spróbowali wszystkich pyszności i tym, którzy wrzucili pieniążki, z całego serca WIELKIE DZIĘKUJĘ.
Dzięki wszystkim dziewczynom i chłopakom, którzy przynieśli słodkości, dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie !!
Dzięki dziewczynom, które dziś prowadziły kiermasz. Jesteście Wielkie!
Wielkie dzięki Ewie Śmigowskiej - koordynatorce akcji, dzięki Magdzie Sekuła - prawej ręce Ewy, dzięki Gabrysi Osada - pomysłodawczyni akcji /kiermaszu/, dzięki Dominikowi Kuligowi - współautorowi plakatu, ulotek i zakładek do książek, które są rozdawane w Bibliotece Publicznej razem z wypożyczanymi książkami.

Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny - świat okaże się kochający, przyjacielski i pomocny dla Ciebie. Świat jest tym, kim Ty jesteś.

- Thomas Dreier

Nasza choinka na sądeckim rynku

12. grudnia 2019

Dziś uczniowie naszej szkoły klasy 1e5 wraz z Wychowawczynią Agatą Wójs wzięli udział w akcji strojenia choinek na sądeckim rynku zorganizowanej przez Prezydenta Ludomira Handzla. Uczniowie sami przygotowali ozdoby, które zawiesili na choinkach - efekt zobaczcie sami.
PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO

11. grudnia 2019 w Ratuszu odbyło się podsumowanie roku sportowego 2018/2019.
W kategorii chłopców nasi uczniowie zajęli II miejsce,
a dziewczyny tuż za nagrodzoną szóstką :).
Pani Dyrektor Ewa Dziedzic odebrała statuetkę wraz z uczniami.
Dziękujemy wszystkim startującym dziewczętom i chłopcom naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom:
Laura Wontorczyk
Jolanta Michałowska
Ewa Bereś
Marek Grzegorczyk
Łukasz Budnik
Łukasz Kucharski
Rafał Gruca
Marcin Bochniarz
Grzegorz Durałek
Mirosław Lorek

Wyróżnienia i statuetki za prace na rzecz sportu dzieci młodzieży dostały: Laura Wontorczyk i Ewa Bereś.
Ewa Bereś otrzymała podziękowanie za pracę w rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży od Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów.
Nauka programowania w praktyce - III edycja

11. grudnia 2019

To ostatni projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w roku 2019. Rozpoczęliśmy go we wrześniu 15 godzinnymi zajęciami z programowania, które prowadzili studenci należący do Koła Naukowego Informatyków. Następnie dwa miesiące na pracę własną uczniów i 11 grudnia spotkaliśmy się, żeby ocenić przygotowane projekty programistyczne. Ocena prac oraz podsumowanie projektu odbyło się w salach Instytutu Technicznego PWSZ o godzinie 10-tej. Uczestniczyli w nim beneficjenci projektu oraz uczniowie klasy programistycznej I pP. Komisja konkursowa składała się z trzech wykładowców Instytutu Technicznego po przewodnictwem dr Grzegorza Litawy. Ostatecznie swoje prace programistyczne zaprezentowało 10 uczestników.

W grupie aplikacji mobilnych komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagród:
I miejsce 400 zł dla Martyny Huza z klasy I p
II miejsce 300 zł dla Michałą Szymbary z klasy II i
III miejsce 200 zł dla Stanisława Mazurskiego z klasy I e

W grupie programów konsolowych komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagród:
I miejsce 400 zł dla Magdaleny Sekuła z klasy III j
II miejsce 300 zł dla Dawida Kruka z klasy II i
III miejsce 200 zł dla Pawła Poręby z kalsy III j

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu.
W trakcie spotkania uczestnicy korzystali z kateringu.
Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Zapraszamy do oglądania zdjęć.
Debaty Naukowe w Elektryku - II edycja

10. grudnia 2019

to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

10. grudnia 2019 w świetlicy ZSEM odbyła się ostatnia w ramach projektu debata, tym razem szkolna, która była ostatnim elementem projektu. Do tej debaty zgłosiły się dwie klasy informatyczne: 3j oraz 2i. Obie klasy wystawiły do debaty trzy 3-osobowe grupy, z których każda debatowała na inny temat. Poniżej zestawienie obszarów tematycznych i tematów:

Obszar tematyczny: postęp techniczny; eksperci Adam Niemczak, Tomasz Liber

Temat
: Gry komputerowe – rozwijają czy szkodzą?

Rozwijają: Paweł Drzyzga, Dawid Ormanty, Paweł Poręba (klasa 3j)

Szkodzą: Marcel Piekarz, Szymon Jacak, Oskar Basiaga (klasa 2i)

Obszar tematyczny: ochrona środowiska, ekologia; eksperci Edyta Nowak, Anna Chronowska

Temat
: Planeta albo plastik – czy mamy jeszcze szansę?

Za plastikiem: Dawid Kruk, Kacper Lelito, Jakub Hruby ( klasa 2i)

Przeciw plastikowi: Magdalena Sekuła, Dominik Kulig, Tomasz Bednarek (klasa 3j)

Obszar tematyczny: społeczeństwo obywatelskie; eksperci: Maria Siciarz, Dorota Kulig

Temat
: Unia Europejska – brexit czy sojusz ?

Za brexitem: Łukasz Świgut, Ewa Śmigowska, Mikołaj Hila (klasa 3j)

Za Unią Europejską: Miłosz Stypuła, Michał Szymbara, Dawid Ciastoń (klasa 2i)

W komisji konkursowej zasiedli:

Przewodnicząca Jury Pani Katarzyna Tokarczyk, dziennikarka z Gazety Krakowskiej, która pełniła rolę moderatora debaty,

Wicedyrektorka ZSEM Pani Ewa Dziedzic,

Prezes Stowarzyszenia Sądecki Elektryk Pan Marek Ryglewicz,

Wychowawczyni klasy III j Pani Małgorzata Matląg,

Wychowawca klasy 2j - Pan Piotr Szczypuła.

W roli obserwatorów wystąpili pozostali uczniowie obu klas.

Młodzież obu klas doskonale przygotowała się we wszystkich tematach, wykazała się ogromną wiedzą, którą umiejętnie wykorzystywali zbijając argumenty strony przeciwnej, powołując się na wyniki najnowszych badań, cytując światowej klasy ekspertów. Po blisko dwugodzinnej dyskusji, komisja konkursowa zdecydowała się przyznać I miejsce klasie 2i, która otrzymała nagrodę w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki szkolnej. Klasa 3j otrzymała nagrodę w wysokości 300 zł. Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć.
Akcja charytatywna naszych dziewczyn
dla Gabrysi w walce z anoreksją

9. grudnia 2019

12. grudnia 2019r. od godz. 9:00 rozpocznie się kiermasz świąteczno-mikołajkowy, którego celem jest zebranie pieniędzy na leczenie dziewczyny chorej na anoreksję. W tym dniu będą sprzedawane ciasta, ciasteczka i kanapeczki na holu głównym naszej szkoły. Będzie również odbywała się zbiórka do puszki. Razem możemy więcej. Serdecznie zapraszamy. Organizatorami akcji są dziewczyny naszej szkoły.

Coś o anoreksji:
Anoreksja jest chorobą psychiczną polegającą na lęku przed przybraniem na wadze. Osoba chora głodzi się. Jest to choroba ducha, nie ciała, więc w jej leczeniu stosuje się głównie psychoterapię. Informacje o losach dziewczyny możecie zdobyć tutaj.
Konkurs literacko-teatralny

9. grudnia 2019

28.11.2019r. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu odbył się konkurs literacko-teatralny. Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności, zdobyte podczas warsztatów poetyckich i teatralnych, realizowanych w ramach projektu „Spotkania z kulturą w Elektryku”. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Sądecki Elektryk przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

Konkurs składał się z dwóch części:
– literackiej - młodzież prezentowała swoje wiersze,
- teatralnej - krótkie formy teatralne.

W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu i II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu:
- Katarzyna Opoka - II LO,
- Emilia Cięciwa - II LO,
- Miłosz Kłębczyk - ZSEM,
- Albert Bobakowski - ZSEM,
- Szymon Sobczyk - ZSEM,
- Sebastian Łatka - ZSEM,
- Kacper Gromala - ZSEM.

Jury w składzie:
- Ewa Dziedzic,
- Teresa Stasiak,
- Bernadeta Górska
wyłoniło zwycięzców, zwracając uwagę na dojrzałość utworów, poruszane tematy oraz najlepszą grę aktorską.

W konkursie literackim nagrodzeni zostali:
- Kacper Gromala - I miejsce,
- Emilia Cięciwa - II miejsce,
- Katarzyna Opoka - III miejsce.

W konkursie teatralnym nagrodzeni zostali:
- Szymon Sobczyk - I miejsce,
- Albert Bobakowski - II miejsce,
- Miłosz Kłębczyk - III miejsce.

Koordynatorem projektu była Renata Kruk.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy !!!
IX Piknik Naukowy w Elektryku

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja na:
IX Piknik Naukowy w Elektryku.

Więcej informacji na stronie piknik.zsem.edu.pl.

Rejestracja zostanie zakończona 31. grudnia 2019.
1. grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

1. grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony corocznie od 1988. roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery, takie jak strach i wynikająca z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia podaje, że każdego roku wykrywa się ponad 5000 nowych przypadków HIV.
Tylko w 2017. roku z powodu AIDS zmarło ponad milion pacjentów. Więcej informacji na stronie szkoły w zakładce NATURA ZSEM...
UNIHOKEJ CHŁOPCÓW - II MIEJSCE W FINALE WOJEWÓDZKIM

6. grudnia br. w Nowym Targu odbył się Finał Wojewódzki
w Unihokeju Chłopców, w którym reprezentacja naszej szkoły wywalczyła II miejsce !!!
Olimpiada Wiedzy Technicznej

6. grudnia 2019

Zajęcia z optymalizacji w ramach przygotowań do Olimpiady Wiedzy Technicznej odbędą się
we wtorek (10. grudnia) w godzinach: 8:40 - 10:15 w sali nr 7.

Prowadzący: P. Ł.Jurczak

Uczniowie „Elektryka” na evencie „Szlachetnej Paczki”

5. grudnia 2019

Dn. 23.11.2019 w Galerii Trzy Korony odbył się event promujący projekt „Szlachetna Paczka” w rejonie Nowy Sącz. Wśród wielu wykonawców byli również uczniowie naszej szkoły. Szymon Warcholak z kl. I t4 zaprezentował pokaz iluzjonistyczny, a na zakończenie wystąpił zespół, w skład którego weszli m.in. uczniowie z kl. IV g: Albert Bobakowski (wokal) i Kamil Podobiński (gitara elektryczna).

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!!
Konkurs „TURBOLANDESKUNDE”

5. grudnia 2019

Etap szkolny konkursu „TURBOLANDESKUNDE-DIE SCHWEIZ” rozpocznie się 06.12.2019 (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 16 (świetlica szkolna) oraz w sali nr 46.
ZOSTAŃ DYPLOMOWANYM ŚW.MIKOŁAJEM

5. grudnia 2019

Wystartowała najbardziej wyczekiwana akcja tej zimy, którą organizuje Sursum Corda, a ZSEM co roku się do niej przyłącza. Świętym Mikołajem może zostać każdy, wystarczy odrobina chęci i ogroooomne serce :)
Ta wiara dodaje sił w walce z chorobą i niepełnosprawnością. Nasza mikołajkowa akcja ma już 7-letnią tradycję.
Zapraszamy Was do magicznego świata Mikołaja, gdzie radość wybucha w sercu dziecka i każdego Mikołaja.
Przekonaj się sam! :-)Są dzieci, które bardzo potrzebują spełnionych marzeń i wiary w Mikołaja. Ta wiara dodaje sił w walce z chorobą i niepełnosprawnością.
MIKOŁAJE... DO DZIEŁA!!! Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń i u Pedagoga.
SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW
Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

4. grudnia 2019

Dnia 4. grudnia 2019r. (środa) o godz. 16:00
odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych.

klasawychowawcasala
4eE. Bereś44
4fA. Kościółek45
4gE. Kajder46
4iJ. Michałowska47
4jM. Roman48
4mM. Bochniarz51
4tK. Stopka52
„Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”

3. grudnia

Osoby zainteresowane udziałem VIII edycji projektu proszone są o pilny kontakt z p. Małgorzatą Matląg.

Szczegóły i rejestracja
Warsztaty dla nauczycieli j. niemieckiego

29. listopada 2019

Goethe-Institut w Krakowie oraz Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na warsztaty: „NIEMIECKI PORUSZA! - MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY FIT IN DEUTSCH 1 I GOETHE-ZERTFIKAT A2”, które odbędą się 11.01.2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Goethe-Institut w Krakowie:
wersja polska, wersja niemiecka
KIERMASZ CHARYTATYWNY W INTERNACIE

29. listopada 2019

4. grudnia (środa) w godzinach 9:00-13:00, w holu Internatu, zostanie zorganizowany słodki kiermasz z wypiekami wykonanymi w dużej mierze własnoręcznie przez wychowanków. Cały dochód ze sprzedaży słodkości będzie przeznaczony na spełnianie marzeń podopiecznych programu „Na Ratunek” w ramach akcji „Zostań Dyplomowanym Mikołajem”, organizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Mamy złoto w Mistrzostwach Nowego Sącza w Unihokeju chłopców !!!

28. listopada 2019

28.11.2019r. odbyły się Mistrzostwa Nowego Sącza w unihokeju chłopców.
W rozgrywkach uczestniczyło 9 drużyn. Uczniowie naszej szkoły wywalczyli 1. MIEJSCE wygrywając wszystkie mecze, dzięki czemu awansowali do zawodów wojewódzkich, które odbędą się w Nowym Targu w dniu 06.12.2019r.
SPOTKANIE Z POLICJĄ

28. listopada 2019

21. listopada 2019r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nastolatków.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Podczas spotkania panie policjantki wyjaśniły, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiły konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, pobicie, posiadanie i handel narkotykami, przemoc w sieci. Przypomniały młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego także podlegają postępowaniu przed sądem. Poruszone zostały również kwestie związane z bezpieczeństwem w szkole i poza nią. Panie policjantki zwróciły także uwagę młodych ludzi na to, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, chronić swoją prywatność i dane. Na zakończenie omówione zostały możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym.

Spotkanie uświadomiło zebranym, że za wszelkie czyny zabronione będą musieli ponieść konsekwencje, mimo iż nie są pełnoletni, a błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.
Konkurs wiedzowo-plastyczny o gen. Józefie Kustroniu

26. listopada 2019

25. listopada odbył się w naszej szkole konkurs wiedzowo-plastyczny o gen. Józefie Kustroniu. Konkurs, przygotowany przez bibliotekę oraz Panią Dorotę Kulig, miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat życia i działalności patrona szkoły. Przystąpiły do niego wszystkie klasy pierwsze, które były reprezentowane przez dwuosobowe drużyny. Konkurs składał się z trzech etapów: plastycznego (młodzież miała do wyboru portret lub przedstawienie szlaku bojowego generała), pisemnego i ustnego. Ponadto uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu o życiu i działalności generała, który wygłosił dr Łukasz Połomski, gość specjalny i jednocześnie członek jury. Wszystkim serdecznie gratulujemy ogromnego zaangażowania i wiedzy na temat patrona.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Klasa Im (4-letnia)
II miejsce – Klasa Ij (5-letnia)
III miejsce – Klasa Ii (4-letnia)
IV miejsce – Klasa Ip (5-letnia)
V miejsce – Klasa Ie (4-letnia)
Wojewódzki Konkurs Historyczny

26. listopada 2019

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji konkursu historycznego:

„MÓJ REGION – MOJA DUMA, MOJE MIASTO – MOJA DUMA”.

Szczegółowych informacji udziela p. Teresa Stasiak - opiekun naukowy konkursu.
Wojewódzki Konkurs Historyczny
Piknik Naukowy w Elektryku

25. listopada 2019

Informujemy, że kolejna edycja Pikniku Naukowego w Elektryku odbędzie się w styczniu 2020 roku.

W grudniu zostanie uruchomiona platforma do rejestracji na Piknik
(w tym roku rejestracja będzie się odbywać w trybie online).
Wyniki I etapu
43. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego

Z radością informujemy, iż uczennica kl. 1j4 Paulina Kania
zakwalifikowała się do etapu okręgowego olimpiady, który odbędzie się 10. stycznia 2020.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Szkolny koordynator: p. Monika Wójcik

Komunikat dot. OWT i Euroelektry

W najbliższy czwartek - 21.XI 2019 w sali nr 13 w godzinach od 10:30 do 12:05
odbędą się konsultacje grupy uczniów przygotowujących się
do II-go etapu olimpiad OWT i Euroelektra.

Nauczyciel prowadzący: Andrzej Kościółek

Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny „DUET”

19. listopada 2010

W imieniu Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu
zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Lingwistycznym „DUET”.
I etap konkursu odbędzie się 14.01.2020 w godz. 11:00 - 12:30.
Szczegółowe informacje i zapisy (do 19.12.2019)
u szkolnego koordynatora konkursu P. Moniki Wójcik.
"Otwarty wtorek"
- konsultacje dla Rodziców

19. listopada 2019r.
godz. 16:00 - 18:00

Wyniki konkursu „VERSTEHEN”

18. listopada 2019

Dnia 07.11.2019 odbyła się IV edycja interaktywnego konkursu „VERSTEHEN”,
który polegał na słuchaniu treści w języku niemieckim i udzielaniu odpowiedzi.

Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali:
kl. IPaulina Kania I j41. miejsce w województwie i 2. miejsce w kraju
kl. IIWiktor Zwoliński II f1. miejsce w województwie i 4. miejsce w kraju
kl. IIIFilip Mysior III j1. miejsce w województwie
kl. IVMichał Kubik IV e1. miejsce w województwie

Gratulujemy!!! :-)
"Nasza krew - nasza ojczyzna"

15. listopada 2019

Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Saczu serdecznie zaprasa chętnych do wzięcia udziału w akcji oddania krwi w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Saczu przy ul. A. Grottgera 50 w dniu 3.XII 2019r. w godzinach: 8:00 - 12:30. Akcja ta jest przeprowadzana pod hasłem: "Nasza krew - nasza ojczyzna". Oddana krew będzie przekazana na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu. Serdecznie zapraszamy !!!
„Młoda Krew Ratuje Życie”

14. listopada 2019

Kochani krwiodawcy - uczniowie jesteście Wielcy - wiecie że oddawanie krwi to nic nie kosztuje a daje tak wiele.
Dlatego bardzo miło że dziś przedstawiciele Was - Wojciech Maciuszek, Maciej Bodziony, Jakub Machowski odebrali w Ratusz podczas gali z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża - Puchar za I miejsce w XVI edycji konkursu „Młoda krew ratuje życie”.
Frekwencja - październik 2019

14. listopada 2019

KlasaFr. %
1e498,16
1i495
1j498,97
1m497,88
1p498,72
1t497,52
KlasaFr. %
1e598,15
1i598,68
1j597,4
1m599,23
1p595,85
1t595,02
1b95,91
KlasaFr. %
2a94,52
2e96,07
2m96,12
2i92,93
2j96,48
2f90,24
2g97,65
2t95,4
KlasaFr. %
3a92,59
3e95,23
3f92,69
3g95,55
3i92,9
3j92,97
3m93,11
3t96
KlasaFr. %
4e96,3
4f93,12
4g93,92
4i95,62
4j92,64
4m94,15
4t93,63


Klasa 1m5 uzyskała w miesiącu październiku najwyższą frekwencję 99,23 % i ma w związku z tym prawo do dnia wolnego od pytania oraz niezapowiedzianych prac pisemnych. Przewodniczący przekaże informację o tym dniu dyrekcji i nauczycielom uczącym.
Konkurs „TURBOLANDESKUNDE - DIE SCHWEIZ”

13. listopada 2019

Zapraszamy do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE - WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. W bieżącym roku szkolnym pytania będą dotyczyły Szwajcarii.

I etap (szkolny) konkursu odbędzie się 06.12.2019.

Szczegółowe informacje i zapisy (do 28.11.2019) u szkolnego koordynatora konkursu – p. Alicji Baran.
ZAJĘCIA Z RATOWNIKAMI MALTAŃSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ

13. listopada 2019

Dnia 13.11.2019 w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne z ratownikami Maltańskiej Służby Medycznej. W szkoleniu uczestniczyło 13 klas pierwszych i obejmowało między innymi: kontrole funkcji życiowych, resuscytacje krążeniowo-oddechową, defibrylator AED, zadławienie, zachowanie przy krwotokach i złamaniach. Stowarzyszenie Maltańczycy Służba Medyczna swoje działanie opiera o podstawy wiary katolickiej i wzoruje się na tradycji Zakonu Maltańskiego. W 1990 roku. 1 stycznia 2010 roku Maltańczycy Służba Medyczna została wpisana przez Wojewodę Małopolskiego do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, jako społeczna organizacja, która zobowiązuje się do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W swojej działalności prowadzi:
 • Zabezpieczenia medyczne różnego typu - zarówno imprezy kulturalne, religijne, jak i sportowe
 • Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych bądź firm/instytucji, zgodnych z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC)
 • Pokazy pierwszej pomocy
Stowarzyszenie Maltańczycy Służba Medyczna zrzesza grupę osób pragnących bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym. Członkami Stowarzyszenia są wolontariusze przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy, a także czynni zawodowo: ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze. Komendantem oddziału jest ks. Andrzej Faron, który prowadził i komentował całe szkolenie, wraz z siódemką wspaniałych wolontariuszy dziewcząt i chłopców, wśród których są absolwenci i uczniowie naszej szkoły. Ks. Faron porywa młodzież do służby drugiemu. Sam poświęcając swój prywatny czas pokazuje młodym, iż warto, wbrew temu co obecnie propaguje świat, dać innym coś z siebie. Dziękujemy za poświęcony czas, przekazanie cennej wiedzy, która ratuje ludzkie życie. Życzymy wszystkim ratownikom samych udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia.

Organizator zajęć: Magdalena Czaja
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „DEUTSCHFREUND”

12. listopada 2019

Uczniowie biorący udział w Konkursie Języka Niemieckiego „DEUTSCHFREUND” proszeni są o zgłoszenie się dn. 13.11.2019 (środa) o godz. 13:00 w sali nr 46 oraz o przyniesienie ze sobą długopisu z czarnym wkładem do wypełnienia karty odpowiedzi.

Szkolny koordynator konkursu: p. Alicja Baran.
Wolność kocham i rozumiem

8. listopada 2019

727. rocznica lokacji Nowego Sącza

8. listopada 2019

Poczet Sztandarowy i przedstawiciele uczniów uczestniczyli w obchodach 727. rocznicy lokacji Królewskiego Miasta Nowego Sącza - uroczysta msza święta.

727 lat temu, 8. listopada 1292 roku, książę Wacław II Czeski wydał przywilej lokacyjny miasta Nowego Sącza.

#czasnanowysacz
ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA
OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

6. listopada 2019

Olimpiada odbędzie się dnia 08.11.2019 (piątek) o godz. 9:30 w sali nr 5.
Proszę o zgłoszenie się 10 min. przed rozpoczęciem olimpiady.
Interaktywny konkurs z języka niemieckiego „VERSTEHEN”

4. listopada 2019

Konkurs odbędzie się 07.11.2019 (czwartek) w pracowni UTK nr 6.
Rozpoczęcie konkursu: godz. 12:10.
Uczniowie biorący udział w konkursie muszą mieć ze sobą słuchawki.
Szkolny koordynator konkursu: p. Alicja Baran.
KONCERT I NIECODZIENNA LEKCJA WYCHOWAWCZA

4. listopada 2019

29. października 2019r. w ramach działań profilaktycznych w naszej szkole miała miejsce nietypowa lekcja wychowawcza. Gościliśmy p. Piotra „Lupiego” Lubertowicza – muzyka, gitarzystę, autora tekstów i kompozytora, który świadectwem swojego życia przestrzegał młodych ludzi przed zgubnym działaniem narkotyków, alkoholu i innych używek. Zwrócił również uwagę na inne zagrożenia współczesnego świata jak uzależnienie od gier, Internetu, cyberprzemoc. Historia jego życia to jednak opowieść nie tylko o walce z nałogiem, ale również o pasji, marzeniach, miłości, pokonywaniu trudności i własnych słabości, o podnoszeniu się po każdym upadku. Pan Piotr podkreślał jak ważną rolę odgrywa w życiu wiara w siebie i we własne możliwości i tego właśnie życzył uczniom Elektryka. A wszystko to przeplatane dobrą muzyką w wykonaniu naszego gościa.
Akcja "Szkoła do hymnu"

4. listopada 2019

W najbliższy piątek ( 8. listopada 2019 ) w naszej szkole
przeprowadzona zostanie akcja "Szkoła do hymnu",
w ramach której w każdej klasie o godzinie 11:11
wszyscy zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy
.

Poniżej znajduje się link do hymnu w wersji karaoke
w wygodnej do śpiewania przez młodzież tonacji C-Dur:

zsem.edu.pl/hymn
Olimpiada Euroelektra

4. listopada 2019

Uczestnicy szkolnego etapu
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
w dniu 7. listopada (czwartek) mają obowiązek stawienia się w miejscu jej przeprowadzenia (Aula Główna Instytutu Technicznego PWSZ) na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem, tzn. o godzinie 8:45.

Udział w etapie szkolnym olimpiady
nie zwalnia z pozostałych zajęć edukacyjnych w tym dniu !!!
44. Olimpiada Języka Angielskiego

4. listopada 2019

(dotyczy osób zgłoszonych)

Data: 7.11.2019
Godz.: 9:00 (prosimy o przyjście o godz. 8:45)
Sala: 16 oraz 12 (spotykamy się przed salą 16 - świetlica, o godz. 8:45)

Życzymy najlepszych wyników
Odpowiedzialna: Paulina Mordarska MA
43. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

31. października 2019

Etap szkolny Olimpiady Języka Niemieckiego odbędzie się
8. listopada 2019 o godzinie 10:00 w sali nr 5.

Szczegółowych informacji udziela P. Monika Wójcik.
CZAS ZADUMY, REFLEKSJI I WSPOMNIEŃ...

31. października 2019

Listopad - to czas refleksji, zadumy i wspomnień - Wszystkich Świętych, Zaduszki.

W tych szczególnych dniach udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając znicze, wierząc, że już cieszą się oni chwałą „gdzieś tam wysoko”.

Zanim jednak udamy się na groby bliskich, zatrzymajmy się w tym naszym codziennym pędzie choć na chwilę, wyciszmy i pomyślmy, pokontemplujmy nad każdym z poniższych cytatów… Być może łatwiej będzie nam zrozumieć sens „tego wszystkiego”.

„”Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
(Albert Einstein)

Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
(ks. Jan Twardowski)

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
(Wisława Szymborska)

Bóg widzi śmieć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”
(Walter Flex)

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”
(Paulo Coelho)

„Nasi zmarli są prawdziwie obecni wśród nas w sposób duchowy. Są niewidoczni, lecz żyjący”
(...) „Życie jest krótkie, tym krótsze, im więcej tracimy czasu na kłótnie i walki”
(Andrzej Majewski)

„Non omnis moriar”
(Horacy)

„Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą.”
(ks. Jan Twardowski)
Akcja Czytaj PL

30. października 2019

To największa akcja czytelnicza w kraju,
a być może także i na świecie.

Akcja ma charakter bezpłatnej wypożyczalni bestsellerowych e-booków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział, należy pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednym z blisko 7000 nośników na terenie całego kraju. Kod QR jest kluczem do wirtualnej biblioteki.

Akcja „Upoluj swoją książkę”, organizowana z inicjatywy Instytutu Książki, umożliwia bezpłatny dostęp do bestsellerowych e-booków i audiobooków, trafia do 1000 szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju, w tym roku również nasza szkoła bierze w niej udział!!

Honorowy Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Akcja Czytaj PL jest od początku realizowana jako element programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.
Olimpiada z języka angielskiego

17. października 2019

Termin: 7. listopad 2019r.

Zapisy do 30. października 2019 u P. mgr Pauliny Mordarskiej. Zapraszamy !!!
Spotkanie dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły

23. października 2019

Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...
wtedy proste - DZIĘKUJEMY - zawiera wszystko, co chcemy wyrazić

Dziś, w świetlicy szkolnej jak co roku w okolicach obchodzonego niedawno Dnia Edukacji Narodowej - odbyło się spotkanie emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Życzenia złożył Dyrektor Szkoły – Walenty Szarek i przedstawiciele związków zawodowych. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć tych – którzy odeszli w tym roku...
Emerytura - cudowny czas, Wszystko zwalnia tempo, co nas otacza. Na wszystkim teraz bardziej skupić się można.
Życzymy Wam dni pełnych szczęścia, spokoju i spełnienia. Poczucia, że Jesteście kimś specjalnym, wyjątkowym i niebanalnym. I że tylko Wam mogą przydarzyć się tak dobre, codzienne cuda.

Mamy nadzieję, że słowa amerykańskiego historyka Henry'ego B. Adamsa pozwolą Wam zapomnieć o tym, co tu i teraz na emeryturze, gdyż: "Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie".
Za oddziaływanie ponad czasem i przestrzenią oraz wieczną obecność w pamięci swoich uczniów raz jeszcze w tym wyjątkowym dniu serdecznie dziękujemy.
Tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia.

Przy poczęstunku był czas na wspomnienia, rozmowy - dla Gości zaśpiewali też nasi uczniowie.
Rajd - podsumowanie i wręczenie nagród

21. października 2019

„TYLKO MY I GÓRY”

15. października w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Rajdu Elektryka przez Dyrekcję szkoły i Organizatorów, a także wręczenie dyplomów, pucharów i nagród. Spotkaniu towarzyszyli uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy oglądali galerię fotografii, oraz najciekawsze filmy z rajdu.

KONKURSY RAJDOWE WYNIKI:
 • Konkurs na projekt znaczka turystycznego:

  Łukasz Setlak kl. 4j TE

 • Konkurs na projekt plakatu:

  Dominik Kulig kl. 3j TE i Karol Żabecki kl. 3e TE

 • Konkurs medialny (film, fotogaleria z trasy rajdu):

  I miejsce klasa 2g TE, autorzy: Krzysztof Borek i Filip Cepiga
  II miejsce klasa 4e TE, autorzy: Krystian Stępień i Jakub Kosmydel
  III miejsce klasa 2f TE, autorzy: Szymon Żelazko
Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

Posumowanie rajdu zakończyło spotkanie z Podróżnikiem, uczniowie naszej szkoły, już po raz kolejny, spotkali się z podróżnikiem grupy "Trzask" - opowiadał Samuel Kempski. Tym razem wybraliśmy się w podróż do Namibii
- „W czasie naszego wyjazdu przemierzyliśmy tysiące kilometrów - często bez asfaltu, przejeżdżając przez busz, góry i tereny pustynne. Nocowaliśmy „na dziko” w buszu, a zamiast kołysanki często słyszeliśmy śmiech hien lub ciche pomrukiwania większego kota :)”.

Prowadzący spotkanie w bardzo ciekawy sposób przybliżył uczniom ten niezwykły kraj znajdujący się na kontynencie Afryki. Uczniowie dowiedzieli się o zwyczajach mieszkańców, ich codziennym życiu, kulturze. Oglądając slajdy z wyprawy poznali florę i faunę. Mogli zobaczyć, jakie atrakcje czekają na turystów w tym kraju. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Zapraszamy do galerii zdjęć !!!!!!!!

ORGANIZATORZY:
A.Chronowska
Z. Durlak


Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk „To nie sztuka być turystą, lecz Turystą być - to sztuka” przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.
Grzegorz Gabryś z 2m - Mistrz Województwa Małopolskiego

17. października 2019

... w pchnięciu kulą 5 kg. Grzegorz pchnął na odległość 13,23 m podczas Wojewódzkiej Indywidualnej LA w Tarnowie.

Brawo !!! Gratulacje !!!

opiekun: Laura Wontorczyk

SKLEPIK NIECZYNNY

... w dniach: 18. X (piątek) i 21. X (poniedziałek)!

OWT - KONIEC REJESTRACJI !!!

17. październik 2019

Rejestracja uczestników Olimpiady Wiedzy Technicznej
kończy się dziś o godzinie 9:00.

OWT - godziny i sale

16. października 2019

Godzina 8:00
Pracownia elektryczna 1
KLASA 2F
1CisowskiŁukasz
2KrężelArkadiusz
3KuklaTomasz
4MidaBartłomiej
5OgorzałekMateusz
6PustułkaJakub
7SalamonTomasz
8SzlagDawid
9TarczońMichał
Godzina 8:00
Pracownia elektryczna 2
KLASA 2G
1HemperekMichał
2KruczekKacpar
3MaślankaTomasz
4MazurKacper
5PorębaKarol
6SiutaKacper
7SzczerbaMateusz
8SzlagMateusz
9TomasiakMateusz
10WnękMateusz
Godzina 8:00
Pracownia automatyki
KLASA 2M
1GABRYŚGRZEGORZ
2KRAKOWSKAALEKSANDRA
3KRAWCZYKMICHAŁ
4KROKPAWEŁ
5KUCHNIAMICHAŁ
6NOSALJAKUB
7POPARDOWSKIŁUKASZ
8PUSTUŁKAMIŁOSZ
9SOŁTYSSZYMON
10SUŁOWICZDANIEL
11ŚWIGUTDAWID
12TOKARCZYCZSZCZEPAN
13WŁODARCZYKMATEUSZ
14WOJTYCZKAMATEUSZ
Godzina 8:00
Pracownia informatyki 108
KLASA 3M
1BACZYŃSKIDAWID
2FURTAKKRZYSZTOF
3KALISZMATEUSZ
4ŁOŚKOMATEUSZ
5MIGACZMATEUSZ
6WĄSIKKAROL
KLASA 3G
7BielWojciech
8BołozKamil
9DurasikŁukasz
10GądekMarcel
11GromalaKacper
12JurekSzczepan
13KantorPaweł
14KonopkaJakub
Godzina 8:00
Pracownia informatyki 109
KLASA 3G
1KubiszIreneusz
2LasakGrzegorz
3MikołajczykWojcich
4OgorzałyMateusz
5PiątekKacper
6PulitDawid
7RembilasSzymon
8SmajdorAdam
9SowaPaweł
10StasianekArkadiusz
11WiktorowskiDawid
KLASA 3F
12FIUTŁUKASZ
13FLOREKMATEUSZ
14GRÓDEKDAMIAN
Godzina 10:00
Pracownia elektryczna 1
KLASA 3F
1KALISZKAMIL
2KOŁBONMIKOŁAJ
3KOWALIKPRZEMYSŁAW
4KRÓLWIKTOR
5LISSZYMON
6ŁACNYMACIEJ
7MITUŚTOMASZ
8SIWAKTOMASZ
9SZYRSZEŃTOMASZ
Godzina 10:00
Pracownia elektryczna 2
KLASA 3F
1WARZYCKIKONRAD
2WIECZOREKSZYMON
KLASA 3M
3BACZYŃSKIDAWID
4FURTAKKRZYSZTOF
5KALISZMATEUSZ
6ŁOŚKOMATEUSZ
7MIGACZMATEUSZ
8WĄSIKKAROL
Godzina 10:00
Pracownia automatyki
KLASA 4E
1KOSMYDELJAKUB
2KOWALCZYKPAWEŁ
3KUBIKMICHAŁ
4MACIASZRAFAŁ
5MRÓZMATEUSZ
6PĘKALAADAM
7PLATAGRZEGORZ
8PORĘBSKIJAKUB
9SACHAJAKUB
KLASA 4G
10DudkaKarol
11ŁatkaSebastian
12SzlagGrzegorz
13ZwolenikPaweł
Godzina 10:00
Pracownia informatyczna 108
KLASA 4M
1DeskaMarcin
2GołyźniakJan
3IwańskiMichał
4JanikAndrzej
5JurkowskiDaniel
6KlimekJakub
7KosakowskiKamil
8KrokHubert
9KurowskiDaniel
10LesniakDominik
11LupaDawid
12MurerMikołaj
13PrusakWitold
Godzina 10:00
Pracownia informatyczna 109
KLASA 4M
1RamsMateusz
2SkrzypiecAleksander
3WęgrzynSebastian
4WnękDamin
KLASA 4T
5BuczekJakub
6CzajaMichał
7JabłońskiKrzysztof
8KozłeckiTomasz
9PiwowarPiotr
10SekułaAdrian
11SmiałekPaweł
12SwiderPrzemysław
Królewska Gra w sądeckim Elektryku

16. października 2019

Przypominamy, że w sobotę w sali gimnastycznej o godzinie 8:00 rozpoczyna się XII Memoriał Jana Borka, w ramach którego odbędzie się turniej szachowy dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz turniej typu open. Serdecznie zapraszamy miłośników szachów.

plakat
Olimpiada OWT - Informacja dla osób niepełnoletnich biorących udział w zawodach

16. października 2019

1. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej (OWT) proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie poniższego druku do godziny 9:00 2019-10-17 (czwartek).
Formularz w wersji papierowej przyjmują nauczyciele przedmiotów zawodowych ( Pomietło Józef, Kościółek Andrzej, Krzysztof Stopka ).

2. Pierwszą stronę formularza należy zeskanować do formatu jpg, nazwać KLASA_NAZWISKO_IMIE.jpg (np. 4T_NOWAK_ROBERT.jpg) i wysłać na adres: owt@zsem.edu.pl.

Formularz OWT (pdf)
Eko Challenge

16. października 2019

Pokażcie, jak nasza szkoła może być Eko i wygrajcie konkurs!
Fundacja Komputronik rusza z konkursem dla szkół i uczniów w całej Polsce. Zbierzcie zespół, nagrajcie wideo i wygrywajcie nagrody! Szczegóły na stronie fundacjakomputronik.pl oraz u Pań: M.Matląg lub E.Nowak.

Zacną rzeczą jest uczyć się
Lecz jeszcze zacniejszą nauczać

- Mark Twain

14. października - Dzień Edukacji Narodowej - jest to niepowtarzalna okazja, aby podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom, pracownikom za cały trud, który wkładają w wychowanie i naukę i pracę. Nasi kochani wychowawcy bądźcie wytrwali, ambitni, a ta odpowiedzialna praca niech daje Wam satysfakcje i sprawia radość i frajdę. DZIĘKUJEMY !!! Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni.

Nauczyciele, pracownicy przy kawie i ciastku od Rodziców /dziękujemy/ obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów pod kierunkiem Pani Bernadetty Górskiej.

Galeria zdjęć - fot: Jakub Ignatowicz 2f
SIGG

8. października 2019Informujemy, że ruszyła rejestracja do największego konkursu edukacyjnego GPW – Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych oraz Fundacja GPW. Honorowy patronat nad projektem objęły Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Rejestracja zespołów trwa do 20. października br. Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem na stronie sigg.gpw.pl.
Zapisy -> Pani G.Kantor
Frekwencja - wrzesień 2019

8. października 2019

KlasaFr. %
1e498,78
1i497,31
1j498,58
1m497,71
1p497,64
1t498
KlasaFr. %
1e598,64
1i599,34
1j598,65
1m598,51
1p596,5
1t597,13
1b95,14
KlasaFr. %
2a95,43
2e97,12
2m96,48
2i95,16
2j97,06
2f94,55
2g98,21
2t95,89
KlasaFr. %
3a94,05
3e95,75
3fpraktyka
3g94,16
3ipraktyka
3j93,71
3mpraktyka
3t95,27
KlasaFr. %
4e96,04
4f90,5
4g92,49
4i91,93
4j92,05
4m97,75
4t93,45


Klasa 1i5 uzyskała w miesiącu wrześniu najwyższą frekwencję 99,34 % i ma w związku z tym prawo do dnia wolnego od pytania oraz niezapowiedzianych prac pisemnych. Przewodniczący przekaże informację o tym dniu dyrekcji i nauczycielom uczącym.
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W dniu 11. października 2019r. (piątek)
zajęcia dydaktyczne odbywają się w wersji skróconej wg harmonogramu:

Lekcje zwykłeLekcje skrócone
1.7:007:457:007:25
2.7:508:357:307:55
3.8:409:258:008:25
4.9:3010:158:308:55
5.10:3011:159:009:25
6.11:2012:059:309:55
7.12:1012:5510:0010:25
8.13:1514:0010:3010:55
9.14:0514:5011:0011:25
10.14:5515:4011:3011:55
11.15:4516:3012:0012:25
12.16:3517:2012:3012:55
13.17:2518:1013:0013:25
14.18:1519:0013:3014:00
Pix Programming Challenge

2. października 2019

Zapraszamy uczniów do udziału w polskiej edycji konkursu
Pix Programming Challenge.

Jest to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży, w pełni przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Konkurs w 2019. roku jest organizowany w 5 krajach europejskich, Indiach oraz Nigerii.
Zarówno udział w konkursie, jak i aplikacja, są całkowicie bezpłatne!

Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania.
Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych.
Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowego, a dla starszych uczestników konkursu
- zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python.

Plakat (pdf)

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej pixchallenge.org
WYNIKI KONKURSÓW RAJDOWYCH
POD HASŁEM „TYLKO MY I GÓRY” - cz.1

2. października 2019

 1. Konkurs na projekt znaczka turystycznego wygrał
  Łukasz Setlak kl. 4 j
 2. Konkurs na projekt plakatu wygrali
  Dominik Kulig kl. 3 j i Karol Żabecki kl. 3 e
Serdecznie zapraszamy klasy do oddania prac w konkursie medialnym (reportaż, galeria fotografii) do 10. października (czwartek) do organizatorów rajdu.

Zapraszamy zwycięzców na oficjalne zakończenie rajdu i wręczenie nagród 15. października w świetlicy szkolnej.
Jednocześnie odbędzie się wówczas spotkanie z podróżnikiem pt. „Namibia”.

Organizatorzy: A. Chronowska i Z. Durlak

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
„To nie sztuka być turystą, lecz Turystą być - to sztuka”
przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

80. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

29. września 2019

Dziś Poczet Sztandarowy szkoły, Pani Wicedyrektor Ewa Dziedzic i uczniowie klasy 1p5 z Wychowawcą Tomaszem Librem uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy Powstania Państwa Podziemnego i 75. rocznicy utworzenia I. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Przedstawiciele uczniów złożyli pod pomnikiem kwiaty i znicze.

80 lat temu, 27. września 1939r., w oblężonej Warszawie została utworzona Służba Zwycięstwu Polski. Była to pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa, która dała początek podziemnemu państwu.

Jednym z największych osiągnięć Polskiego Państwa Podziemnego było zorganizowanie tajnego nauczania. Np. w roku szkolnym 1943/44 na terenie Generalnego Gubernatorstwa tajnym nauczaniem na poziomie szkoły średniej objętych było 83,8 tys. uczniów.
Polskie Państwo Podziemne miało własne siły zbrojne. Na czele utworzonej 27. września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski stanął gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. SZP została przekształcona najpierw w 1940r. w Związek Walki Zbrojnej, a następnie, rozkazem Naczelnego Wodza z 14. lutego 1942r., w Armię Krajową. W skład AK weszło ok. 200 organizacji wojskowych, zarówno spod okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej.
JESIENNY RAJD ELEKTRYKA

26-27. września 2019

HASŁO: „TYLKO MY I GÓRY”

Serdecznie zapraszamy do udziału nauczycieli i uczniów w corocznym Rajdzie Elektryka tym razem pod hasłem: „Tylko My i Góry”. Celem rajdu jest propagowanie bezpiecznego wędrowania na szlakach i zasad ekoturystyki.

Zapraszamy do udziału w konkursach rajdowych:

 1. Konkurs na projekt znaczka turystycznego - termin oddania do 18. września, godzina 10:00
 2. Konkurs na projekt plakatu turystycznego - termin oddania do 20. września
 3. Konkurs medialny – relacja z rajdu (galeria fotografii, film, prezentacja multimedialna) termin oddania do 10. października.

Zapraszamy, cenne nagrody !!!

Organizatorzy:
Szkolne Koło Turystyczno–Krajoznawcze Ekoturysta
A.Chronowska
Z.Durlak
M.Czaja

Dokumenty

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
„To nie sztuka być turystą, lecz Turystą być - to sztuka”
przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.
JĘZYK NIEMIECKI – KONKURSY

24. września 2019

Zapraszamy do udziału w interaktywnym konkursie z języka niemieckiego VERSTEHEN (07.11.2019) oraz w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND (13.11.2019).

Szczegółowe informacje i zapisy u nauczycieli języka niemieckiego.
Akcja zbiórki nakrętek „Odkręć się na dobro”

24. września 2019

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny weźmie udział w akcji „Odkręć się na dobro”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Sursum Corda. Akcja polega na zbiórce plastikowych nakrętek oraz oznakowanych plastikowych tworzyw. Pozyskane ze zbioru nakrętek fundusze będą zamienione na marzenia chorych dzieci: np. turnus rehabilitacyjny, upragniony wyjazd, malowanie pokoju itp. w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Funduszu Małych Marzycieli”.

W ramach akcji zbierane są: plastikowe zakrętki po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, herbacie itp.

Nakrętki wrzucamy do kartonowych pojemników znajdujących się na korytarzach.

Wszystkie zbierane rzeczy muszą być pozbawione metalowych elementów i innych zanieczyszczeń. Nie można wrzucać metalowych zakrętek i kapsli oraz zakrętek ze spryskiwaczy, np. do mycia szyb, które zawierają metalowe sprężynki!
Liczymy na Wasze zaangażowanie!
Więcej informacji na temat akcji: sc.org.pl oraz u szkolnego koordynatora akcji p. Alicji Baran.
Spotkania z Rodzicami

24-25. września 2019

24. września 2019r. o godz. 16:00
odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych.

25. września 2019r. o godz. 16:00
odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich.

>>> Wykaz sal <<<
Nabór na kurs Programowanie mikrokontrolerów ARM

20. września 2019

Ogłaszamy nabór na kurs pt.: "Programowanie mikrokontrolerów ARM". Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z panem Pawłem Piszczek do 25. września b.r. (osobiście, mailowo lub poprzez edziennik). Program obejmuje 50h zajęć z programowania w języku C/C++ w ARM-GCC oraz bibliotekami STM32HAL na platformie STM32 NUCLEO. Zajęcia będą odbywać się TYLKO w soboty i niedziele (odpowiednio po 8 i 5 godzin).

UWAGA!!! Wielce wskazana znajomość języka C/C++ oraz podstaw programowania 8-bitowych mikrokontrolerów AVR.
Znaczek turystyczny

18. września 2019

Prosimy skarbników klas II, III i IV uczestniczących w tegorocznym Rajdzie Elektryka o zebranie po 2,50 zł od osoby na pamiątkowy znaczek rajdowy. Zebrane pieniądze prosimy o przekazanie organizatorom rajdu do 18. września (środa).

Anna Chronowska
Zuzanna Durlak

"Tyś, coś poległ dla idei, chwała Ci..."

16. września 2019

Dziś uczciliśmy 80. rocznicę śmierci Gen. Józefa Kustronia - naszego Patrona

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" (Mt 1,1-18)

Na grobie generała Kustronia Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel, Dyrektor Szkoły - Walenty Szarek, uczniowie złożyli wiązanki kwiatów.

Potem uroczystości odbyły się pod pomnikiem Gen. Józefa Kustronia, gdzie honorową wartę zaciągnęli sądeccy Strzelcy.

"Osiemdziesiąt lat temu około godziny czternastej generał Józef Kustroń konał na rękach swoich żołnierzy pod Ułazowem - Dowódca 21. Dywizji Górskiej, to człowiek, który przeszedł przez całe swoje życie jako wielki patriota. Myślę, że młodość spędzona w Nowym Sączu także go ukształtowała. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej, był także legionistą legionów Piłsudskiego, a za wojnę z bolszewikami został odznaczony Virtuti Militari... Tylko w tych trzech zdaniach można by było zawrzeć całe jego życie i dlatego zbieramy się tutaj, aby oddać mu hołd i cześć" - powiedział Prezydent Ludomir Handzel do zgromadzonych pod obeliskiem.

"Jako prezydent miasta Nowego Sącza jestem bardzo dumny, że mamy w Nowym Sączu taką szkołę. Wyjątkową szkołę. Bardzo wysoki poziom, wspaniali absolwenci, wspaniali nauczyciele i wspaniały klimat tej szkoły..." - podsumował Prezydent.

Dyrektor Walenty Szarek podkreślił znaczenie postaci Generała dla tradycji "Elektryka". "Bądźcie dumni z tej szkoły, bądźcie dumni ze swojego patrona, tak jak kilkadziesiąt roczników naszych absolwentów" - powiedział do tegorocznych uczniów klas pierwszych.

Pod pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów, w tym wieniec od Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, przedstawicieli parlamentarzystów Ziemi Sądeckiej, Rady Miasta, Pana Zygmunta Parucha - absolwenta sądeckiego elektryka, Dyrektora Szkoły.

W auli PWSZ była obecna Wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka, która otworzyła okolicznościową wystawę poświęconą Gen. Józefowi Kustroniowi. Jan Paluch - wybitny znawca losów generała - przybliżył wszystkim zebranym życiorys Józefa Kustronia.

Został odczytany wzruszający list wnuczki generała Ewy Kustroń de Ramos: "Szanowny Panie Prezydencie Miasta Nowego Sacza, Panie Dyrektorze, Grono Nauczycielskie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Saczu, wszyscy zaproszeni goście, droga młodzieży! Dzisiaj tą piękną uroczystością uczciliście 80-tą rocznicą śmierci, generała Józefa Kustronia, Waszego bohatera i mojego dziadka. Sercem i myślami jestem z Wami, choć nie mogłam przyjechać do Nowego Sącza, aby uczestniczyć w niej osobiście. W imieniu rodziny pragnę z całego serca podziekować Panu Prezydentowi Miasta Ludomirowi Handzlowi i Panu Dyrektorowi Szkoły Walentemu Szarkowi za tak uroczyste uczczenie tej rocznicy. Ta wspaniała uroczystość, jest uwieńczeniem wieloletnich starań, nieraz w bardzo trudnych okolicznościach dziejowych, aby pamięć o postaci generała Józefa Kustronia nie zagasła. Trzeba, tu wspomnieć działaność Towarzystwa im. gen. Józefa Kustronia, Towarzystwa Historycznego, liczne publikacje, starania córki generała, Krystyny Kustroń. Dużą rolę odegrała tu bardzo bliska mi Szkola, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, która w 1985 obrała Go za swojego Patrona i przez wiele lat kultywuje jego pamięć, nie tylko organizując uroczystości rocznicowe, ale także opiekując sie jego grobem i pomnikiem, biorąc jego postawę za wzór. Oddaje mu również cześć wspaniałymi osiągnięciami, które stawiają jego imię bardzo wysoko. Jestem pewna, ze mój dziadek bylby bardzo dumny z Was i życzę Wam, abyście dalej utrzymywali ten wysoki poziom, którym Wasza szkola słynie w całej Polsce. Gen. Kustron był człowiekiem o wielostronnym wykształceniu i szerokich zainteresowaniach, mnóstwo czytał, znał języki obce. Troska o wolność Ojczyzny skłoniła go, aby stanać w jej obronie jako żołnierz. Jako dowódca zawsze dbał o kształcenie młodych żołnierzy. Fakt, że jego imię związane jest ze szkołami w Nowym Sązu, Lubaczowie, w Bielsku Białej sprawia, że młode pokolenia poznają jego postać i przesłania genrała dalej żyją. Wam, młodym, życzę z całego serca, abyście w oparciu o szlachetne wzory mądrze budowali Waszą piękną i wolną Polskę, aby nie zaprzepaścić tego, co wywalczyły poprzednie pokolenia. Oby nigdy więcej nie trzeba było składać ofiar z młodego życia w Jej obronie, lecz jedynie służyć jej ofiarną, uczciwą pracą i nauką, by przyczynić się do Jej rozwoju. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszgo i gratuluję wspaniałych osiągnięć. A mojemu pięknemu rodzinnemu miastu Nowemu Sączowi ślę pełne tęsknoty pozdrowienia z dalekiego Ekwadoru - Ewa Kustron de Ramos Quito, 15. września 2019r."

Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Zebrani mogli obejrzeć montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi szkoły.

"Wszelkie wspomnienie jest teraźniejszością" - Novalis
Słowa powyższe skłaniają do refleksji na temat czasu. Mówią o przeszłości i o dniu dzisiejszym. Dają też perspektywę przyszłości naznaczonej symbolicznie osobą Gen. Józefa Kustronia. Prawo, godność i żołnierski honor to ponadczasowe, niezmienne wartości, które łączą naszą szkolną społeczność.

Fotorelacja: Jakub Ignatowicz

www.nowysacz.pl
80. rocznica śmierci Generała Józefa Kustronia

16. września 2019

16. września uczcimy 80. rocznicę śmierci Generała Józefa Kustronia - patrona naszej szkoły:

9:00 - złożenie kwiatów na grobie Generała na cmentarzu komunalnym

12:00 - uroczystości pod pomnikiem Generała przed budynkiem szkoły

13:00 - w Auli PWSZ - budynek biblioteki (Al.Wolności 40):
- okolicznościowa wystawa
- prelekcje historyczne
- ślubowanie klas pierwszych
- część artystyczna
IV. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

15. września 2019

Nasza szkoła bierze udział w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!
Walczymy o symulatory biznesu, dzięki którym będziemy się wcielać w role wirtualnych przedsiębiorców!
Zagłosuj i wspomóż nasz projekt. Więcej informacji u Szkolnego Koordynatora p. Małgorzaty Matląg.
Egzaminy Goethe-Institut

11. września 2019

30. maja 2020 roku zostaną przeprowadzone w naszej szkole egzaminy Goethe-Institut.
Począwszy od września 2019 roku chętni uczniowie, którzy chcą uzyskać międzynarodowy certyfikat i w ten sposób potwierdzić swoją znajomość języka niemieckiego na wybranym poziomie, będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do tych egzaminów. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli języka niemieckiego z naszej szkoły.

Szczegółowych informacji udzielają: p. Alicja Baran, p. Edyta Kajder, p. Magdalena Tutka oraz p. Monika Wójcik.
AKTUALNA DOKUMENTACJA - CKZ, Małopolska - fundusze europejskie

10. września 2019

W związku z kontynuacją projektu finansowanego z funduszy europejskich oraz możliwością uczestniczenia uczniów naszej szkoły w różnego rodzaju kursach zawodowych, zamieszczamy aktualną, niezbędną do tego dokumentację.
Małopolska Chmura Edukacyjna

9. września 2019

Logo Małopolska

W dniach 9-13. września br. trwa nabór na zajęcia on-line realizowane w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2019/20. W zajęciach może wziąć 15 uczniów. Ze względów organizacyjnych i programowych tegoroczne zajęcia on-line idealnie pasują do klas trzecich technika mechatronika - nie wyklucza to jednak udziału uczniów z innych klas. Zainteresowani udziałem w w/w zajęciach proszeni są o kontakt z P. Krzysztofem Jaworskim lub Dyrektorem ZSE-M, a także o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz dokumentacją rekrutacyjną.
Projekty w Stowarzyszeniu

6. września 2019

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk zaprasza uczniów
do udziału w dwóch projektach programistycznych:

- Nauka programowania w praktyce - zgłoszenia tylko do 11. września br.

- Coding Night w Elektryku

oraz w innych projektach realizowanych przez stowarzyszenie.

Szczegóły oraz regulaminy i karty zgłoszeniowe dostępne są tutaj
oraz u P. Marka Ryglewicza ( marek.ryglewicz@zsem.edu.pl ).
Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2. września 2019

"Nauka jest najbardziej efektywna wówczas,
kiedy sprawia radość"
- Peter Kline

Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, ale równie trudno wcielić je w życie. W naszej szkole jest to możliwe, bo szkoła, to miejsce, w którym przeżywamy intelektualną przygodę, miejsce dialogu i współpracy - wtedy zdobywanie wiedzy może stać się radością, a nawet pasją.
Pasję nauczania miała żegnana dziś przez uczniów, nauczycieli, pracowników i Dyrekcję odchodząca po 43 latach Pani wice Dyrektor Krystyna Rembiasz. "Szanowna Pani Dyrektor, w imieniu całej społeczności uczniowskiej pragniemy złożyć Pani serdeczne podziękowania za długoletnią pracę, za trud i wysiłek włożony w wychowywanie kolejnych pokoleń. Dziękujemy za to, że była Pani naszym przewodnikiem - cieszyła się z naszych sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze nas wspierała. Dziękujemy za rady, pochwały ale i słowa krytyki. Dziękujemy za wspólne lata, za poświęcony czas. Za codzienny przykład, jak być mądrym i dobrym człowiekiem. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz. Wierzymy, że wysiłek ten uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych - życzymy realizacji dalszych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym".

Dziś wraz z pierwszym dzwonkiem rozpoczynają się nie tylko obowiązki i nauka, ale także nowe znajomości i przyjaźnie oraz wycieczki i przygody. Nie zawsze jednak powitanie nowego roku było radosne. Dziś po 80 latach pamiętamy przerwany przez wybuch II wojny światowej marsz do szkoły ówczesnej młodzieży, pamiętamy o ofiarach i bohaterach tamtego września, zwłaszcza o gen. Józefie Kustroniu - naszym patronie. Cześć ich pamięci !!!

Życzymy wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajcie, że: „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzymy Wam - uczniowie jak najwięcej.

Nauczycielom życzymy, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały Wam dużo zadowolenia i satysfakcji, aby Wasza misja wypełniała się i czyniła nas ludźmi bogatszymi. Niech każdy dzień przynosi wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu.
80. Rocznica tamtego równie upalnego września 1939 roku

1. września 2019

"Noc jest najczarniejsza tuż przed świtem"
1. września 80 lat temu...
Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne:
04.35 od zbombardowania Wielunia
04:45: Niemcy atakują Polskę na północy! Ich pancernik “Schleswig-Holstein” strzela do polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte! A jeszcze kilka dni temu wpłynął do gdańskiego portu z kurtuazyjną wizytą...
08:00: Wojska słowackie przekroczyły granice Polski
Armia słowacka działała na następujących kierunkach operacyjnych: Zakopane–Bukowina–Jurgów; Piwniczna–Nowy Sącz–Grybów–Tylicz; Komańcza–Sanok–Lesko–Cisna.
Niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał wojnę błyskawiczną, której celem miało być przełamanie polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych sił przeciwnika. ...trwał do 1945 roku.

80 lat temu Bohaterem walk wrześniowych był gen. Józef Kustroń. Dziś uroczystości rocznicowe rozpoczęliśmy od oddania pamięci Patronowi naszej szkoły.
Na cmentarzu zapaliliśmy znicz w hołdzie bohaterom. Uczestniczyliśmy z pocztem sztandarowym we mszy św. z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

"Pamiętamy" 80 lat temu przerwany przez wybuch II wojny światowej marsz do szkoły ówczesnej młodzieży...
Nie szkolny dzwonek – kościelny dzwon
na wieży, na alarm uderzył!
Ogień szedł lasem i płonął dom,
Biegła tyraliera żołnierzy.

Żegnali ojców, co szli na front.
O, jakże często na zawsze...
Dudniła ziemia od ciężkich bomb
w Ojczyźnie od maków krwawszej.

Nie było lekcji.
Z pustych klas wionęło śmiercią, grozą,
lecz został wolny polski las
wbrew Oświęcimiom, obozom.

W niejednej szkole – pamiętam dziś –
polowy stanął szpital.
to z tamtej walki, z tamtej krwi –
dzisiejsza Rzeczpospolita.

Przypomnij, wnuku, tamte dni,
kiedy w pogodny dzień wesoły,
będziecie wszyscy razem szli
do białej, jasnej szkoły.

"Wrzesień" - Tadeusz Kubiak

nowysacz.pl
Kwaterowanie w internacie ZSE-M

Kwaterowanie w internacie ZSE-M rozpocznie się 1-go września (niedziela) o godzinie 17:00.

Zebranie Kierownika Internatu z Rodzicami odbędzie się tego samego dnia o godzinie 18:00.
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO INTERNATU ZSE-M
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W PIERWSZEJ TURZE REKRUTACJI

16. lipca 2019

LpNazwisko Imię
1.Apola Jagoda
2.Błaż Mateusz
3.Brucki Wadym
4.Chrobak Jarosław
5.Dębski Artur
6.Dobrzański Jakub
7.Gabryś Grzegorz
8.Gicala Jakub
9.Groń Paweł
10.Halczak Bartosz
11.Homa Maksymilian
12.Jagieła Jan
13.Jasica Bartłomiej
14.Kędzierski Jakub
15.Królczyk Paweł
16.Kubik Michał
17.Labut Emil
18.Lasak Grzegorz
19.Łośko Mateusz
20.Matla Anastazja
21.Mazur Kacper
22.Mida Karolina
23.Migacz Krystian
24.Mikołajczyk Mikołaj
25.Myśliwiec Krzysztof
26.Pawłowski Sebastian
27.Piątek Kacper
28.Ptak Hubert
29.Rychtarczyk Dawid
30.Sacha Jakub
31.Smoleń Tomasz
32.Soliwoda Michał
33.Szemeczko Mykyta
34.Szulc Dawid
35.Szyrszeń Tomasz
36.Tokarczyk Jakub
37.Tokarczyk Szczepan
38.Trojszczak Norbert
39.Twaróg Mateusz
40.Warzycki Konrad
41.Wojtyczka Mateusz
42.Zasadni Jakub
43.Zawada Albert
44.Zięć Tomasz
PIERWSZE KLASY
45.Giemzik Dawid
46.Janczy Alan
47.Jędrzejek Dominik
48.Kubik Marcin
49.Kubuszek Jakub
50.Michalik Marta
51.Ordon Patryk
52.Pacyga Szymon
53.Pajdzik Paweł
54.Śliwa Mateusz
55.Talarek Bartosz
56.Tercha Klaudia
57.Warchał Jan
58.Węgielski Michał


W dniu 29.08.2019r., po drugim posiedzeniu komisji rekrutacyjnej, zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych do internatu ZSE-M na rok szkolny 2019/2020.

W dniu 16.07.2019r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęć do Internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych na rok szkolny 2019/2020 w składzie:

1. Bogumiła Kapturkiewicz – kierownik internatu ZSE-M
2. Małgorzata Adamek – wychowawca internatu
3. Ireneusz Stelmach– wychowawca internatu
Matura na 100%

4. lipca 2019

Ogromnie jest nam przyjemnie oznajmić wszem i wobec, że:

tegoroczną maturę w naszej szkole
zdali wszyscy maturzyści!!!

Serdecznie wszystkim absolwentom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!!!
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/19

19. czerwca 2019

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka” - Albert Einstein.

Dziś, po mszy świętej po raz kolejny pożegnaliśmy rok szkolny, który dla wielu z Was był czasem wytężonej pracy i nauki. Każdy odkryty sekret, wzbudzał zachwyt i zdziwienie. Jakże piękne jest odnajdywanie prawdy i mądrości w różnych dziedzinach naszego życia.
Dyrektor, zwracając się do uczniów i nauczycieli dokonał podsumowania osiągnięć, których było niemało. To oczywiście sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych i zawrotnie wysokie średnie.

Uczniów z wyróżnieniem - 130,
ze średnią powyżej 5,0 - 51,
ze 100% frekwencją - 49,

Najwyższą średnią 5,6 uzyskała Natalia Piękoś z klasy 3i,

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękujemy wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękujemy za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą - bo miłość do szkoły.

Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, żywimy głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia.

Odpoczynku oraz niezapomnianych wakacji!!

Facebook.com

W poniedziałek w Ratuszu nasi uczniowie odebrali stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe, gratulacje!!!
NowySącz.pl
Zakończenie roku szkolnego

19. czerwca 2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/19
odbędzie się 19. czerwca (środa)
wg harmonogramu:

Godz. 8:00 - msza św. w Kościele NSPJ (kolejowym)

Godz. 8:30 - zbiórka młodzieży z wychowawcami na placu apelowym

Godz. 8:45 - uroczysty apel:
- poczet sztandarowy i poczet flagowy,
- hymn państwowy,
- delegacja z kwiatami pod pomnik Patrona Szkoły gen. J.Kustronia,
- wystąpienie Dyrektora Szkoły mgra W.Szarka,
- nagrody i wyróżnienia,
- dedykacje muzyczne,
- komunikaty.

Godz. 9:20 - spotkania z wychowawcami klas:

klasawychowawcasala
1aP.Obrzut12
1eM.Siciarz48
1fZ.Durlak42
1gA.Chronowska4
1iP.Szczypuła47
1jP.Mordarska45
1mE.Nowaks.językowa 1
1tJ.Klag-Pierzchała43
2aG.Kantor13
2eJ.Nalepa51
2fK.Jaworski14
2gR.Kruk46
2iŁ.Jurczak7
2jM.Matląg38
2mK.Ząbkowski52
2tA.Gołaszewski8
3eE.Bereśśw.szkolna
3fA.Kościółek11
3gE.Kajders.językowa 3
3iJ.Michałowska44
3jM.Roman41
3mM.Bochniarz40
3tK.Stopka15
3zM.Grzegorczyks.językowa 2
Bezpiecznie na wakacje

17. czerwca 2019

Pamiętajcie o bezpieczeństwie w czasie wakacji.
By było bezpiecznie, dziś odbyło się spotkanie z WOPR.
Prelekcję dla uczniów przygotował Tomasz Białkowski - instruktor Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wszystkim życzymy bezpiecznych wakacji.
Akcja "Lwów - 2019" - zakończona sukcesem

13. czerwca 2019

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu spisał się na medal! Dziękujemy za włączenie się do akcji "Lwów 2019 - Akcja charytatywna" ❤❤❤ Koordynatorem i organizatorem akcji w szkole był uczeń Łukasz Cabała. Brak słów, by Ci podziękować za zaangażowanie i olbrzymi wkład pracy! Dziękujemy również, że wielokrotnie osobiście przekazywałeś zebrane dary dzieciom w sierocińcach w Ukrainie i razem z nimi spędziłeś Wigilię we Lwowie. Łukasz swoim zapałem do pomagania zaraził Koleżankę Paulinę Toczek, której również dziękujemy za pomoc w organizacji akcji w Sądeckim Elektryku. Pani Krystyna Rembiasz - Dyrektor szkoły oraz Pani Ewa Bereś osobiście nadzorowały akcję i pomagały. Dziękujemy z całego serca ❤❤❤ Uczniowie z Elektryka, jesteście SUPER przykładem dla innych i wzorem wrażliwości na drugiego człowieka! Na rzecz akcji przekazano Pani Iwonie Romaniak - Prezes Fundacji Bratnia Dusza zabawki dla dzieci, środki czystości, środki higieniczne, odzież oraz pieniądze zebrane do puszki. Napisała na profilu Fundacji: Wszystkim i każdemu z osobna dziękujemy za okazane wsparcie i serce. Brawo!
Spotkanie organizacyjne w sprawie staży wakacyjnych

13. czerwca 2019

Dla wszystkich zakwalifikowanych do odbycia staży wakacyjnych Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w dniu 24. czerwca (poniedziałek) o godzinie 10:00 w świetlicy szkolnej organizuje spotkanie, podczas którego przekazane zostaną wszelkie informacje organizacyjne dotyczące staży, a także podpisywane będą wszystkie niezbędne dokumenty, w tym umowy trójstronne z pracodawcami. Obecność wszystkich zakwalifikowanych uczniów obowiązkowa – nieobecność ucznia spowoduje usunięcie z listy zakwalifikowanych.
Kibicowali - i Polacy wygrali

12. czerwca 2019

Klasa 2f uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Po zwiedzaniu miasta nadszedł czas na kulminacyjny punkt wycieczki: mecz Polska - Izrael.
A tak super kibicowali wraz z opiekunami: Panią Dyrektor Rembiasz, Panem Jaworskim i Panem Durałkiem ⚽️⚽️⚽️ i Polska wygrała z Izraelem 4:0 !!!
Spotkanie po latach

12. czerwca 2019

25 maja br. miała miejsce niecodzienna lekcja wychowawcza.
Po 50 latach od ukończenia technikum elektrycznego spotkali się absolwenci z wychowawcą Stanisławem Szczechowiczem.
To są pierwsi absolwenci 5-letniego technikum o specjalności technik elektromechanik.
Długie wspomnienia, rozmowy, refleksje w sali lekcyjnej, a później przy „kawie” były powodem spotkania kolegów z różnych miast Polski i z zagranicy.
Pomimo upływu lat „młodzieńcza werwa” pozostała we wspomnieniach wśród wielu z nich. Ożywione rozmowy, różnorodność tematów pokazują, że warto wracać do lat młodości, lat szkoły, w której nie tylko się uczymy, ale tworzymy koleżeńskie relacje na wiele lat.
IV Festiwal Biegowy Sądeckich Wodociągów "Woda źródłem sukcesu"

7. czerwca 2019

31. maja na stadionie PWSZ nasi uczniowie pokazali, że woda - daje moc - zdobyli I miejsce w klasyfikacji generalnej – wygrywając bon o wartości 3000 zł.
Turniej Piłki Nożnej

6. czerwca 2019

W dniu 06.06. 2019 r. na hali MOSiR w Nowym Sączu odbył się VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZS nr 4. Drużyna ZSE- M broniła pierwszego miejsca wywalczonego rok temu.
Wyniki konkursu "Weltsprachen Abitur" (edycja wiosenna)

5. czerwca 2019

W kwietniu 2019 roku odbyła się wiosenna edycja ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego „Weltsprachen Abitur”.

Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali:
kl. I Wiktor Zwoliński I f
kl. II Piotr Świebocki II e oraz Filip Mysior II j
kl. III i IV Michał Kubik III e

Gratulujemy! :-)
Dzień Kultury Języka

3. czerwca 2019

3. czerwca uczniowie klasy 2i wzięli udział w Dniu Kultury Języka w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu. Uczniowie brali udział w wielu zajęciach przygotowanych przez studentów i wykładowców PWSZ takich jak: warsztaty tłumaczeniowe, quizy językowe (język angielski i niemiecki), pokaz sztuk walki, prezentacje dań kuchni rosyjskiej, angielskiej i niemieckiej i wielu innych. Najważniejszą jednak częścią dla naszej szkoły było wręczenie nagród w konkursie językowym DUET. Pierwsze miejsce w kategorii język angielski i język rosyjski zajął uczeń klasy 2i Mykyta Shemechko. Pierwsze miejsce w kategorii język angielski i niemiecki zajął Nicolas Furgał, absoswent z klasy 4k. Dzięki sukcesom Mykyty i Nicolasa nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce drużynowo w konkursie DUET i otrzymała puchar Rektora PWSZ. Gratulujemy zwycięzcom!
Replika sztandaru 1 Pułku Strzelców Podhalańskich przekazana 1 Batalionowi Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie - dziś w Nowym Sączu

2. czerwca 2019

"Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi" - Ricarda Huch

Dziś 2 czerwca 2019 Poczet Sztandarowy brał udział w uroczystościach przekazania repliki Sztandaru 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 1 Batalionowi Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia– pododdział Wojsk Zmechanizowanych Sił Zbrojnych RP.
Uroczystość bliska naszej społeczności szkolnej bo to również Patron naszej szkoły gen. Józef Kustroń.
Dzisiejsze uroczystości rozpoczęła msza święta, którą odprawiono w Bazylice św. Małgorzaty. Kapelan 1 BSTP w kazaniu, które rozpoczął od słów "... przyjechaliśmy dziś z Batalionem do Nowego Sącza i pierwsze swoje kroki skierowaliśmy na cmentarz, na grób generała Józefa Kustronia , potem udaliśmy się pod szkołę noszącą imię generała - pod pomnik..." pięknie mówił do młodych, stojących w pocztach do żołnierzy... Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową... bóg, honor, ojczyzna - słowa, które towarzyszą każdemu Sztandarowi są najwyższą wartością... to zaszczyt stać obok sztandaru zaszczyt trzymać...
Następnie na płycie nowosądeckiego rynku nastąpiło przekazanie 1. Batalionowi Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa odtworzonego sztandaru 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Jednostka ta kultywuje tradycje sądeckiego garnizonu. Następnie nastąpił przemarsz pod Basztę Kowalską, gdzie odbył się Apel Pamięci pod tablicami upamiętniającymi 194 poległych żołnierzy 1 PSP w latach 1918-1920. Delegacje, równie ż przedstawiciele uczniów naszej szkoły złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Sztandarem 1 PSP była chorągiew z powstania styczniowego 1863 r. wręczona 20. Pułkowi WP 18 listopada 1918 r., opasana później wstęgą z wyhaftowanym dużym napisem fundatorów: Oficerowie 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 1918. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Sztandar ten, świętość dla żołnierzy, miał 70 przestrzelin z czasów powstania i został wręczony przez żyjących jeszcze wówczas uczestników powstania. Symbolizowało to przekazanie tradycji walk niepodległościowych, powstań polskich z czasów zaborów – żołnierzom regularnego WP i 1. PSP. Każda z przestrzelin była numerowana, a księga pamiątkowa opisywała okoliczności jej powstania. W 1928 r. wówczas Pułk otrzymał nowy sztandar. Został wyhaftowany przez sądeckie siostry niepokalanki.
Nowy sztandar, wręczył uroczyście prezydent RP prof. Ignacy Mościcki w Nowym Sączu 21 października 1928 r. Zasadniczym motywem jedwabnego płatu, o wymiarach 100 cm na 100 cm, okolonego złotymi frędzlami, był czerwony krzyż kawalerski umieszczony z obydwu stron na białym tle. Na awersie widniał też srebrny orzeł w otoku złotego wieńca. Na czerwonych polach rewersu sztandaru napisy z nazwami miejscowości związanych z walkami pułku podczas wojny z bolszewikami: Kijów, Brześć, Białystok, Grodno. Na drugiej stronie w środku stylizowanej swastyki utworzonej ze skrzyżowanych góralskich ciupag, na tle 12 gałązek jedliny umieszczono inicjały: 1 PSP. Niestety, sztandar ten nie zachował się. We wrześniu 1939 r. pułk opuścił miasto idąc na front. Jego wojenna historia zakończyła się w Brzeżanach na Kresach. Sztandar ukrył w kościele farnym proboszcz ks. Adam Łańcucki. Gdy w 1945 r. kresowian wysiedlono na Dolny Śląsk, ksiądz wraz z parafianami trafił do Chojnowa pod Legnicą. Sztandar pokazano w 1946 r. podczas procesji Bożego Ciała. Aresztem i torturami zapłacił za to ks. Adam Łańcucki, którego poddano okrutnemu śledztwu. Parafianie obawiali się, że będzie on szykanowany przez bezpiekę, więc w 1956 r. spalili pułkowy sztandar.
Jesienią 2018 r. został on pieczołowicie odtworzony i ręcznie wyhaftowany na podstawie historycznych zdjęć. Zabiegał o to pułkownik Rafał Iwanek – dowódca 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Wspierała go Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej", która zainicjowała starania o odtworzenie pułkowego sztandaru.
Mamy być z czego dumni. Podhalańczycy– na zawsze wpisali się w dzieje naszego miasta.

Sądeczanin.info
NowySącz.naszemiasto.pl
OFERTA REKRUTACYJNA ZSE-M NA ROK SZKOLNY 2020/2021

5. marca 2019

Typ szkoły Zawód, przedmioty realizowane
na poziomie rozszerzonym
Liczba
oddziałów
Liczba
miejsc
Technikum Technik informatyk - /1i/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, j.angielski
1 30
Technik mechatronik - /1m/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
1 30
Technik programista - /1p/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, j.angielski
1 30
Technik teleinformatyk - /1t/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, informatyka
1 30
Technik elektronik / Technik elektryk - /1fg/
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka
1 15+15

Do wszystkich klas technikum przedmioty ze świadectwa szkolnego przeliczane na punkty to:
język polski, język angielski, matematyka i fizyka.

Kwestionariusz osobowy
Sukces naszych pierwszoklasistów w Olimipadzie Innowacji Technicznych

31. maja 2019

W dniu 24.V.2019 roku dotarła do Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych wiadomość z Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów o tym, że trzech uczniów klasy 1a: Jakub Gicala, Mateusz Urbańczyk oraz Grzegorz Sapeta swoim projektem uzyskali 3. miejsce i tytuł Laureata Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii Pomoc – Ekologia.

Ich projekt pod nazwą Stirling Energy przedstawia pomysł, jak inaczej można wykorzystać energię naszego słońca. Dla naszej planety – przeludnionej, niszczonej przez człowieka każdy sposób na to, by wykorzystywać energię źródeł odnawialnych jest niezwykle cenny – co zapewne urzekło jury Olimpiady.

Sukces ten tym jest większy, że osiągnęli go uczniowie będący dopiero w klasie pierwszej!!! Gratulujemy!!!
Wakacyjne staże

30. maja 2019

W dniach 3-7. czerwca będą przyjmowane przez Pedagoga dokumenty rekrutacyjne na wakacyjne staże z projektu "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych...". Poniżej znajdują się formularze do pobrania. Te "Po rekrutacji" będą potrzebne po zakwalifikowaniu się na staż, teraz należy wypełnić załączniki 1,2,3,4,6,7. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na tablicy ogłoszeń przy gabinecie Pedagoga.
Cyberbezpieczeństwo - zajęcia z policjantem

29. maja 2019

W dniu 29.05.2019 młodzieży klas pierwszych naszej szkoły, uczestniczyła w zajęciach z cyberbezpieczeństwa, które prowadził nadkom. Robert Tomasik z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Uczniowie mieli okazję poznać zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości tj. oszustwo, fałszowanie tożsamości, stalking, wirusy, przejęcie danych, logowanie obcego urządzenia oraz zapobieganie tym zagrożeniom tj.: kryptologia, kopie bezpieczeństwa, weryfikacja informacji. Lekcje z policjantem były bardzo ciekawei dające do myślenia. Młodzież pozytywnie wypowiadała się na temat przeprowadzonych zajęć, które były ciekawie przedstawione i bardzo potrzebne. Dziękujemy za miłe i profesjonalne spotkanie, oraz życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, którą jest stanie na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Organizator zajęć: Magdalena Czaja.
ASNS - Anonimowa Skrzynka Na Sygnały

27. maja 2019

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019. BK z dnia 11. maja 2019r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a Rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały".

Formularz ten służyć ma anonimowemu informowaniu nas o zauważonych sytuacjach zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu na terenie szkoły i w najbliższym jej otoczeniu.

Prosimy o rozważne z niej korzystanie - Dyrekcja ZSE-M.
Rozdanie dyplomów

23. maja 2019

Wychowawcy klas maturalnych proszeni są o wręczenie swoim uczniom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w dniu 27. maja 2019r. (poniedziałek) w świetlicy szkolnej.
 • Godzna 1015 - technik teleinformatyk: 4t
 • Godzina 1030 - technik informatyk: 4i, 4j, 4k
 • Godzina 1100 - technik mechatronik: 4e, 4m
 • Godzina 1130 - technik elektryk i technik elektronik: 4f, 4g
Prosimy uczniów o odebranie dyplomów w wyznaczonym terminie.
Piłka Nożna - Licealiada

20. maja 2019

W dniu 17.05.2019r. na obiektach MOSiR w Piątkowej odbyły się zawody w piłkę nożną chłopców.
Pomoc dla dzieci i rodaków we Lwowie

18. maja 2019

„Każdy gest, nawet najdrobniejszy... zmienia świat, czyjś świat...”

Fundacja Bratnia Dusza już po raz kolejny organizuje pomoc dla rodaków we Lwowie.

Lwów kiedyś nasz - dziś cel wielu wycieczek klasowych naszych uczniów.
Uczeń klasy 2a Łukasz Cabała aktywny przedstawiciel Fundacji - organizuje zbiórkę rzeczy dla dzieci i rodaków we Lwowie.
POKAŻMY, że dzieci, starsi mogą liczyć na naszą pomoc.
ZBIÓRKA - odbędzie się 22. maja, 6. i 7. czerwca na korytarzu na parterze.
W każdej chwili można przynieść rzeczy do gabinetu wf.
Uśmiechnięta twarz dziecka to najpiękniejszy widok na świecie Sierocince, których wiele we Lwowie, gdzie przebywają dzieci...
Dom, ciepło rodzinne i to, aby chodź przez chwilę być dla kogoś ważnym... to marzenie każdego z nich.
Domy starców, rodacy mieszkający we Lwowie ciągle potrzebują pomocy i wsparcia. Już teraz Dziękujemy wszystkim, którzy włączą się do akcji.
Zbieramy:
- żywność długoterminowe ( cukier, kaszę, makarony, herbata, kawa, olej, konserwy, mleka w proszku i kaszki dla dzieci oraz słodycze)
- środki czystości (wszystko co na codziennie używamy w domu)
- środki higieniczne dla dzieci i dorosłych ( żele pod prysznic, szampony, mydła, pasty do zębów, szczoteczki, kremy, oliwki, itp.)
- środki opatrunkowe, leki na przeziębienia, gorączkę, problemy alergiczne, brzuszne, stawowe, maści na odpalenia i odleżyny, witaminy oraz pampersy dla dzieci i dorosłych
- przybory szkolne (plasteliny, kredki, farby, bloki, papier kolorowy, malowanki dla dzieci młodszych oraz zeszyty dla starszych)
- zabawki dla małych dzieci oraz na podwórze ( piłeczki, skakanki, paletki, zabawki do piaskownicy itp.)
- dla sierocińców i dzieci niepełnosprawnych kocyki i buciki dziecięce( nowe lub używane ale czyste i mało zniszczone)
- dla osób starszych koce na łóżka, obrusy, zasłony, firany, pościel, ręczniku (może być używane ale czyste i w dobrym stanie)

POKAŻMY, ŻE STAĆ NAS NA WIELE

Fundacja Bratnia Dusza
Bratnia Dusza
WYNIKI KONKURSU „SPRACHDOKTOR”

16. maja 2019

13.03.2019 odbyła się XX. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „SPRACHDOKTOR”.

Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskali:

kl. I: Wiktor Zwoliński If -> 3. miejsce w województwie
kl. II: Piotr Świebocki IIe
kl. III i IV: Michał Kubik III e i Jakub Świebocki IV m

Gratulujemy!
Warsztaty "Pszczoły zagościły w Elektryku"

14. maja 2019

17. maja b.r. (piątek) w godzinach 9:30 - 11:15 w świetlicy szkolnej odbędzie się prelekcja połączona z warsztatami dla uczniów, uczestników projektu. Prelekcje oraz warsztaty poprowadzi Pan Adam Szołdra, przedstawiciel Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. W zajęciach biorą udział uczniowie, którzy zgłosili swój udział w projekcie. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Sądecki Elektryk. Uwaga: Organizatorzy zapraszają na spotkanie również inne osoby zainteresowane pszczelarstwem.

KONKURS - Nowy Sącz - Nowe technologie

10. maja 2019

plakat
Maj patriotycznie

3. maja 2019

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna” - Jan Paweł II

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. „Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli pogoni – rycerza galopującego na koniu - będącego herbem Litwy.

Nieważne, czy z materiału, czy z papieru. Duża czy mała. Ale Twoja. #mojaflaga

sądeczanin.info

nowysacz.naszemiasto.pl

nowysacz.pl

Facebook

3. maja - 228 lat temu - 3. maja 1791 Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

"Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyę narodowej jedynie zawisł, długiem doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła; wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencyę polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym; chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucyę uchwalamy; i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucyi dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają." -- tak rozpoczyna się uchwalona 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie uchwała rządowa. Przełomowa jak na owe czasy, druga w świecie i pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja, była nadzieją na zreformowanie Rzeczypospolitej, m.in. wprowadzając trójpodział władzy i znosząc wolną elekcję.

3. maja to także uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

nowysacz.pl

nowysacz.naszemiasto.pl

Poczet Sztandarowy i uczniowie uczestniczyli w miejskich uroczystościach

„Błogosławieni synowie i córy
Dla których Naród, Ojczyzna i Wiara
To nie treść pusta, ale symbol, który
Miłość im szyła złotem na sztandarach!”

Ważny komunikat

29. kwietnia

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018 Dyrektora ZSE-M w Nowym Sączu z dnia 11. września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19 przypominamy, iż dzień 2. maja (czwartek) jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły dniem wolnym od zajęć. W dniach 6–9. maja (pisemne obowiązkowe egzaminy maturalne) nie ma zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum na terenie szkoły, natomiast według normalnego planu odbywają się zajęcia zawodowe w ZPKZ. Uczniowie klasy 3z ZSZ w dniach 6–9. maja realizują zajęcia w szkole oraz ZPKZ według indywidualnie opracowanego harmonogramu.

Pożegnanie absolwentów

26. kwietnia 2019

"Zacznij od robienia tego, co konieczne, potem zrób to, co możliwe, nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego"
św. Franciszek z Asyżu

Drodzy Maturzyści,

przed Wami kilka ważnych egzaminów, które dadzą Wam możliwość studiowania wybranych przez siebie kierunków. Wszyscy jesteśmy w tych dniach z Wami.

Szkoła nauczyła Was wielu umiejętności, takich jak mnożenie, dzielenie, odmierzanie. Ćwiczyła pisanie opowiadań, analizowania sytuacji i stawiania hipotez. Te umiejętności wykorzystacie nie tylko podczas egzaminów maturalnych, ale każdego dnia.

Życzymy Wam,

abyście pisząc historię swojego życia, potrafili analizować sytuacje i dostrzegać wszystkie ważne wydarzenia, dzieląc je przy tym z innymi. Odmierzajcie odległości tak, aby znając drogę hamowania, zatrzymać się w dobrym miejscu. Wszelkie decyzje ważcie precyzyjnie, aby redukcja stresu nie musiała przebiegać zbyt gwałtownie. Pamiętajcie o tym co było, a idąc w dobrym kierunku, otwierajcie oczy na to, co przed Wami.

Oby wiedza i umiejętności zdobyte w szkole, stały się dla Was przepustką otwierającą drzwi wszystkich wymarzonych uczelni, zakładów pracy.

Życzymy samych życiowych sukcesów

Dyrekcja i Nauczyciele

Zwyciężyć mogą Ci, którzy wierzą, że mogą
Wergiliusz

Uroczystość pożegnania maturzystów przygotowała Pani Edyta Kajder oraz Sebastian Łatka 3g.
Fotorelacja: Ignatowicz Jakub 1f
Komunikat Dyrektora ZSE-M

25. kwietnia 2019

Od 26. kwietnia b.r. (piątek) wznawiamy
zajęcia dydaktyczne według obowiązującego planu lekcji.

Dyrektor ZSE-M

Komunikat Dyrektora ZSE-M dla maturzystów

24. kwietnia 2019

Informuję, iż uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych będzie mieć miejsce w Auli Biblioteki PWSZ w Nowym Sączu przy Alejach Wolnosći 40 i rozpocznie się 26. kwietnia b.r. (piątek) o godzinie 11:00.

Dyrektor ZSE-M

Komunikat Dyrektora ZSE-M

17. kwietnia 2019

Zwołuję na dzień 24. kwietnia 2019r. (środa) na godzinę 12:55 posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSE-M. Przedmiotem zebrania będzie uchwalenie wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas maturalnych.

Dyrektor ZSE-M

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW I ICH RODZICÓW

16. kwietnia 2019

W związku z tym, iż 17. kwietnia 2019r. upływa termin przekazania uczniom i ich rodzicom przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, proszę o zapoznanie się z ustalonymi ocenami zamieszczonymi w e-dzienniku.

Z poważaniem
Dyrektor ZSE-M

XLII. OOWEE - wyniki

16. kwietnia 2019

Debiegła końca XLII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Uczniowie rywalizowali w grupach tematycznych:
- Teleinformatyka
- Informatyka
- Mechatronika
- Elektronika
- Elektronika Medyczna
- Elektrotechnika
W dniu 8 lutego 2019 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie spotkali się najlepsi uczniowie reprezentujący szkoły z całej Polski.
Etap praktyczny i etap finałowy odbył się w mieście Częstochowa w dniach 09-11.04.2019.

Uczniowie naszej szkoły uzyskali tytuły laureatów i finalistów w następujących kategoriach:
Grupa Teleinformatyczna

- tytuł laureata i "1 Miejsce" w grupie zdobył Piotr Piwowar z klasy 3t Technik Teleinformatyk
- tytuł laureata zdobył Krzysztof Duda z klasy 4t Technik Teleinformatyk
- tytuł finalisty zdobył Paweł Bałuszyński z klasy 4t Technik Teleinformatyk

Grupa Informatyczna
- tytuł laureata i "3 Miejsce" w grupie zdobył Paweł Śmiałek z klasy 3t Technik Teleinformatyk
- tytuł finalisty zdobył Adam Dyda z klasy 4t Technik Teleinformatyk

Grupa Mechatroniczna
- tytuł laureata i "2 Miejsce" w grupie zdobył Jakub Sarata z klasy 4e Technik Mechatronik
- tytuł finalisty zdobył Dominik Żurek z klasy 4m Technik Mechatronik

Grupa Elektroniczna
- tytuł finalisty zdobył Dawid Wiktorowski z klasy 2g Technik Elektronik

Grupa Elektryczna
- tytuł finalisty zdobył Artur Szlag z klasy 4f Technik Elektryk

Uczniom gratulujemy uzyskanych wyników i "indeksów" na wyższe uczelnie!
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w zawodach na wszystkich etapach Olimpiady dziękujemy za udział i włożony wysiłek.
"Nic dla siebie, wszystko dla Polski"

11. kwietnia 2019

Wychowywać patriotycznie...
Pamięć o historii naszego narodu powinna być pielęgnowana jak najdłużej.

Dziś uczciliśmy 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 9. rocznicę katastrofy Smoleńskiej.

Zbrodnia katyńska to zbiorowy mord wykonany przez NKWD na oficerach polskiego wojska, a także przedstawicielach polskiej inteligencji (lekarzach, prawnikach, nauczycielach akademickich). Do egzekucji doszło w kwietniu 1940 roku. Termin „zbrodnia katyńska” obejmuje nie tylko wydarzenia z Katynia, ale również mordy wykonywane w Charkowie i Kalininie. Cechą charakterystyczną egzekucji katyńskiej był strzał w tył głowy. Ofiarami zbrodni katyńskiej byli wysocy rangą polscy wojskowi, funkcjonariusze innych służb mundurowych, właściciele ziemscy, przedstawiciele polskiej inteligencji – wykładowcy akademiccy, lekarze, prawnicy, naukowcy, nauczyciele, a także dostojnicy kościoła katolickiego, prawosławnego oraz wiary judaistycznej. Łącznie zamordowano ponad 22 tysiące polskich obywateli. Dziewięć lat temu, 10. kwietnia 2010r., w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich: Prezydent Lech Kaczyński z Małżonką Marią, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne Osobistości. Polska delegacja udała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

nowysacz.pl
Komunikat Dyrektora szkoły do Rodziców

10. kwietnia 2019

Informujemy, iż zaplanowane na dzień dzisiejszy (10. kwietnia b.r.)
spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych
zostały odwołane.

Komunikat Dyrektora Szkoły do Rodziców

8. kwietnia 2019

Szanowni Rodzice!
Wszelkie komunikaty dotyczące obecnej sytuacji strajkowej w naszej szkole
dostępne są w e-dzienniku. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami.

Dyrektor Szkoły

Ogólnopolski Konkurs Pix2019

6. kwietnia 2019

Zapraszamy wszystkich miłośników programowania do udziału w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach Programowania.

Konkurs PIX 2019 – Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu – organizowany po raz pierwszy w maju 2019 jest multimedialnym konkursem dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Zostanie on w pełni przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji www.pixblocks.com.

Szczegółowe informacje na stronie pix.edu.pl.
Firma FAKRO, patron automatyków ZSEM, zaprasza na DNI Otwarte

5. kwietnia 2019

Fakro Dni Otwarte

Już w sobotę 11 maja br. FAKRO otworzy przed Tobą drzwi do świata nowych możliwości.

Przyjdź na Dzień Otwarty i zobacz, co może zaoferować Ci firma FAKRO!
Dzień Otwarty to idealna okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat ścieżek kariery w FAKRO oraz poznać osoby tam pracujące i zobaczyć czym się zajmują. Podczas spotkania Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu ds. Marketingu, opowie o tym, „Jak budować markę firmy” i podzieli się praktycznymi informacjami, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Swoją pigułkę sukcesu zaprezentuje też specjalnie na tę okazję zaproszony prelegent, na co dzień realizujący projekty z obszaru Employer Brandingu oraz HR. Zaplanowaliśmy także inne warsztaty tematyczne i doradztwo HR!
Bądź na bieżąco i śledź kolejne informacje na tej stronie fakro.pl/kariera i w mediach społecznościowych.
Już wkrótce zamieszczony zostanie szczegółowy program wydarzenia, regulamin eventu oraz formularz rejestracyjny.

Start rejestracji uczestników zaplanowany jest na 8. kwietnia, godz. 9:00.

Zapisz w kalendarzu tę datę, aby nie zapomnieć wysłać swojego zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona!
II miejsce w Mistrzostwach Nowego Sącza w Drużynowych Biegach Przełajowych

4. kwietnia 2019

W dniu 3. kwietnia 2019 Baran Jakub 3g, Bembenik Filip 4k, Janikowski Arkadiusz 3e, Madziar Wiktor 2i, Sołtys Szymon 1e, Korzym Michał 4t, Stafiński Kamil 4f wywalczyli II miejsce w nowosądeckich Mistrzostwach w Drużynowych Biegach Przełajowych. Brawo Wy !!! Opiekun: Laura Wontorczyk
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Weltsprachen Abitur”

3. kwietnia 2019

Uczniowie biorący udział w wiosennej edycji Konkursu Języka Niemieckiego „Weltsprachen Abitur” proszeni są o zgłoszenie się dn. 04.04.2019 (czwartek) o godz. 12:10 w świetlicy szkolnej oraz o przyniesienie ze sobą długopisu z czarnym wkładem do wypełnienia karty odpowiedzi.
Komunikat biblioteki szkolnej

Bardzo prosimy uczniów klas maturalnych o zwrot książek w terminie do 17. kwietnia 2019 r.

Oddaj książki
Wyniki zawodów centralnych XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"

2. kwietnia 2019

Zawody centralne organizowane były na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w dniach 13-14 marca 2019 roku.
"Sądecki Elektryk" reprezentowało w zawodach III stopnia 14 uczniów w 3 grupach tematycznych: Elektrotechnika, Elektronika i Teleinformatyka.

Miło nam poinformować że:

w Grupie Elektrycznej:
- tytuł laureata i "I miejsce" uzyskał uczeń Dominik Żurek z klasy 4m Technik Mechatronik
- tytuł finalisty uzyskał Grzegorz Szabla z klasy 2e Technik Mechatronik

w Grupie Elektronicznej:
- tytuł finalisty uzyskał Gałowicz Krzysztof z klasy 4g Technika Elektronik
- tytuł uczestnika zawodów centralnych uzyskał Hasior Michał z klasy 4g Technika Elektronika

w grupie Teleinformatycznej:
- tytuł laureata i "I miejsce" uzyskał uczeń Piotr Piwowar z klasy 3t Technik Teleinformatyk
- tytuł laureata uzyskał uczeń Krzysztof Duda z klasy 4t Technik Teleinformatyk
- tytuł laureata uzyskał uczeń Jakub Buczek z klasy 3t Technik Teleinformatyk
- tytuł finalisty uzyskał uczeń Adam Dyda z klasy 4t Technik Teleinformatyk
- tytuł finalisty uzyskał uczeń Paweł Śmiałek z klasy 3t Technik Teleinformatyk
- tytuł finalisty uzyskał uczeń Adrian Sekuła z klasy 3t Technik Teleinformatyk
- tytuł finalisty uzyskał uczeń Tomasz Górski z klasy 4t Technik Teleinformatyk
- tytuł finalisty uzyskał uczeń Tomasz Kozłecki z klasy 3t Technik Teleinformatyk
- tytuł finalisty uzyskał uczeń Paweł Bałuszyński z klasy 4t Technik Teleinformatyk
- tytuł finalisty uzyskał uczeń Dariusz Łopian z klasy 4t Technik Teleinformatyk

Uczniom gratulujemy wyników i uzyskania przez laureatów i finalistów "indeksów" na wyższe uczelnie.
Wszystkim uczestnikom stopnia I, II, III zawodów dziękujemy za udział i włożony wysiłek.

Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Uroczyste ogłoszenie wyników XXI edycji Olimpiady "Euroelektra" odbędzie się16 kwietnia 2019 roku na Uniwerytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
III edycja konkursu "Deutsch in der Hauptrolle" - wyniki

29. marca 2019

26.03.2019 w II LO w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w III Międzyszkolnym Konkursie "Deutsch in der Hauptrolle" ("Niemiecki w roli głównej").
W kategorii szkół ponadpodstawowych uczniowie naszej szkoły zdobyli nagrodę oraz wyróżnienie.
Nagrodę za film otrzymali: Joanna Suchocka, Mikołaj Pajor i Marcin Pikuła z kl. II i – opiekun p. Ewa Dziedzic.
Wyróżnienie za film otrzymali: Maciej Biegan i Eryk Tomaszek z kl. II j – opiekun p. Alicja Baran. Gratulujemy!!
Wyniki etapu szkolnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

29 marca 2019

a. kategoria pomoc dydaktyczna (P):
i. „EduScript” – autor pracy Sokołowski Piotr
ii. „3SchoolD” – autorzy pracy Borek Krzysztof, Tomaszewski Szymon, Witek Michał

b. kategoria pomysł ekologiczny (E):
i. „Stirling Energy” – autorzy Gicala Jakub, Sapeta Grzegorz, Urbańczyk Mateusz
ii. „Sonda stratosferyczna” – autorzy Ogurek Bartosz, Szczypta Bartosz

c. kategoria pomysł techniczny (R):
i. „VRDrone” – autor Lelito Kacper
ii. „Wieczny rozrusznik serca” – autorzy Łatka Sebastian, Morański Karol, Kasprzyk Paweł

d. kategoria usprawnienie sofrwarowo – techniczne (U):
i. „CARMAS – mobilny asystent samochodowy” – autorzy Uszko Krzysztof, Sromek Mikołaj
ii. „WalleAlarm” – autor Liberda Dawid.

Gratulujemy!
Rekolekcje wielkopostne

1-3 kwietnia 2019

W dniach 1-3 kwietnia 2019 odbędą się rekolekcje wielkopostne.
- klasy maturalne: 11:00 - 12:00,
- klasy 1-3: 12:30 - 13:30.
IV Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

28. marca 2019

28 marca w I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu odbył się IV Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie klas pierwszych: Krystian Bajerski (Ij) oraz Bartosz Ogurek (It). Gratulujemy występu i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach, gdzie będą mogli zaprezentować swoje zdolności.
Konkurs fizyczny LWIĄTKO

25. marca 2019

25. marca o godzinie 8:00 na świetlicy szkolnej odbędzie się konkurs fizyczny „Lwiątko”. Czas trwania konkursu: 75 minut.

Każdy uczestnik może korzystać z kalkulatora oraz powinien przynieść czarny długopis.
Pszczoły zagościły w Elektryku

24. marca 2019

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk serdecznie zaprasza uczniów do bliższego zainteresowania się i zgłaszania udziału w projekcie „Pszczoły zagościły w Elektryku”. Projekt jest rozpisany na najbliższe lata, natomiast od kwietnia do czerwca realizujemy pierwszy etap, który jest współfinansowany przez Województwo Małopolskie. Postawiona na wygrodzonym terenie pasieka będzie monitorowana, a obraz będzie udostępniany w telewizji szkolnej oraz w Internecie. Wszystkie urządzenia, typu czujniki, kamery, waga elektroniczna będą zasilane poprzez system ogniw fotowoltaicznych dostarczony przez firmę SOLGO POLSKA, która wyszła z inicjatywą przeprowadzenia przez ich specjalistów zajęć dydaktycznych z zakresu OZE oraz zaproponowało by to nasza młodzież, w szczególności elektrycy, zaprojektowali pod ich okiem cały system, a następnie wykonali go. To wielka szansa i okazja, by bliżej poznać najnowsze technologie z tej dziedziny. Ponieważ sprawa jest bardzo pilna zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do nauczyciela przedmiotów elektrycznych Krzysztofa Jaworskiego do wtorku 26 marca br. Więcej informacji na temat projektu oraz konkursów, w których będą mogli brać udział uczestnicy projektu znajdziecie na stronie stowarzyszenia w zakładce projekty. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową stowarzyszenie@zsem.edu.pl lub bezpośrednio u koordynatora projektu Marka Ryglewicza. Termin zgłoszeń do 5 kwietnia br.
SĄDECKIE TARGI EDUKACYJNE

19. marca 2019

18. marca 2019 roku po raz kolejny mieliśmy okazję wziąć udział w Sądeckich Targach Edukacyjnych, które odbywały się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Nowym Sączu i zaprezentować uczniom szkół podstawowych i gimnazjów ofertę edukacyjną szkoły na najbliższy rok szkolny.

Stoisko „Elektryka” cieszyło się, jak zwykle, ogromnym zainteresowaniem. Przedstawiliśmy oferowane przez nas kierunki kształcenia i zaprezentowaliśmy uczniowskie projekty, które budziły zachwyt w oczach młodszych kolegów. Targi były doskonałą okazją, aby bezpośrednio udzielić szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, szkoły i atmosfery w niej panującej, a także rozwiać ewentualne obawy i wątpliwości młodych ludzi, którzy już niedługo będą musieli podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą dalszej nauki.

Mamy nadzieję, że choć trochę ułatwiliśmy ten wybór.
I MIEJSCE W KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO "TURBOLANDESKUNDE"

18. marca 2019

Dnia 8. marca 2019 roku w Tarnowie odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych "TURBOLANDESKUNDE – ÖSTERREICH. WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO". Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy wsparciu Instytutu Goethego w Krakowie. W Tarnowie naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Natalia Piękoś, Paulina Wyskiel i Tomasz Turek z klasy 3i. Rywalizacja była zacięta, a poziom wiedzy uczestników bardzo wysoki. Jednak drużyna "Elektryka" okazała się bezkonkurencyjna i odniosła zasłużone ZWYCIĘSTWO!!! Tym samym awansowała do ogólnopolskiego etapu finałowego, który odbędzie się 2. czerwca 2019 roku w Krakowie.

Relacja na Facebook.com

Gratulujemy sukcesu!
Opiekun: Ewa Dziedzic
"Automatycy z Elektryka" odwiedzili swojego Patrona - Fakro

18. marca 2019

"W ramach współpracy z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu naszą siedzibę odwiedzili Automatycy".

Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda teoria w praktyce i zapoznać się m.in. ze specyfiką pracy w Dziale automatyki.

Więcej na Fakro.pl.

Bardzo dziękujemy za merytoryczne warsztaty!
Targi Szkół Ponadgimnazjalnych

18 marca 2019

Uczniów 3 klas gimnazjum i ośmioklasistów zainteresowanych nauką w ZSEM zapraszamy na stoisko naszej szkoły na Targach Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym dniu można również odwiedzić mury naszej szkoły, aby porozmawiać z uczniami, nauczycielami oraz zobaczyć sale lekcyjne i poczuć moc Elektryka.
Wyniki ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego "Weltsprachen Abitur"

12 marca 2019

Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku odbyła się zimowa edycja konkursu "Weltsprachen Abitur".

Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali:

kl. I Wiktor Zwoliński I f – 100%
kl. II Filip Mysior II j
kl. III i IV Nicolas Furgał IV k

Gratulujemy!!!
OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO "SPRACHDOKTOR"

12 marca 2019

Uczniowie biorący udział w Konkursie Języka Niemieckiego "SPRACHDOKTOR" proszeni są o zgłoszenie się dn. 13.03.2019 (środa) o godz. 13:00 w świetlicy szkolnej oraz o przyniesienie ze sobą długopisu z czarnym wkładem do wypełnienia karty odpowiedzi.
Dzień Kobiet na sportowo

8 marca 2019

"Jedni idą do kawiarni, inni do kina, a my zabieramy "nasze dziewczyny" w teren.
Tak właśnie - na sportowo przeżywamy z nimi ten dzień" - Laura i Ewa - nauczycielki wf

07.03.2019r. na pięknych terenach Beskidu Sądeckiego i Nowego Sącza odbyły się II Mistrzostwa Szkoły w Nordic Walking, w których uczestniczyły prawie wszystkie dziewczyny naszej szkoły.
XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

7 marca 2019

Zakres merytoryczny obejmuje Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Etap szkolny 13.03.2019 o godz. 12:00 w świetlicy szkolnej. Zapraszamy do udziału osoby wszystkich wyznań chrześcijańskich z naszej szkoły. Chętni proszeni są o kontakt z Panem Tadeuszem Zawiślan.
„Nowy Sącz - smart city” - 3. edycja - zapraszamy!

3 marca 2019

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk zaprasza do udziału już w III. projekcie „Nowy Sącz - smart city”.

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia w zakładce projekty.
... o włos od etapu ogólnopolskiego

27 lutego 2019

27 lutego br. W Tarnowie odbył się diecezjalny etap OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ – OPOLE 2019 pod hasłem: „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z kl. 3iT tj. Natalia Piękoś oraz Piotr Gagatek. Natalii zabrakło 1 punktu, aby zakwalifikować się do finałowej trójki i jechać na etap ogólnopolski do Opola. Ostatecznie Natalia zajęła 4, a Piotr 5 miejsce. Czujemy ogromny niedosyt, ale z drugiej strony, jako szkoła techniczna jesteśmy dumni z osiągnięcia naszych uczniów, którzy kolejny raz udowodnili, że potrafią osiągać wysokie wyniki nie tylko z przedmiotów ścisłych, ale również z humanistycznych. Nasi uczniowie doskonale rozumieją nauczanie św. Jana Pawła II, który wzywał świat do budowania „cywilizacji miłości” i głosił m.in., że: „zarówno rozum, jak i wiara są skrzydłami tej samej prawdy”. Wg JPII, aby obronić się przed tzw. „cywilizacją śmierci”, każdy człowiek powinien kierować się w życiu czterema zasadami:
 1. prymatem osoby przed rzeczą,
 2. prymatem etyki (moralności) przed techniką,
 3. prymatem „być” przed „mieć”, oraz
 4. prymatem miłosierdzia przed sprawiedliwością.
Gratulujemy i dziękujemy za wysiłek!

Mamy nadzieję, że przy takim zaangażowaniu i podejściu do nauki przyszłoroczna matura będzie dla Natalii i Piotra czystą przyjemnością i ogromnym sukcesem

Katecheta Jerzy Talar
II Mistrzostwa Szkoły w Nordic Walking

27 lutego 2019

"Nikt nie jest odpowiedzialny za Twoje samopoczucie,
tylko Ty sama - więc nie wahaj się i ruszaj z nami!!!"
Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego

25 lutego 2019

22 lutego br. odbył się podwójny konkurs czytelniczy, w którym rywalizowali znawcy Wiedźmina i Harrego Pottera. Konkursowicze w pierwszej kolejności musieli zmierzyć się pisząc test, którego wyniki decydowały, kto przechodzi do etapu ustnego. Według regulaminu były to osoby, które uzyskały najwyższą punktację. Część ustna polegała na udzielaniu odpowiedzi na wylosowane przez uczestnika pytanie. Nad prawidłowym przebiegiem czuwało jury w składzie: Pani Dyrektor Krystyna Rembiasz, Pani Pedagog Barbara Aleksander oraz Tomasz Lelito z klasy IVi. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Wszyscy uczestnicy wykazali się niebywałą znajomością obu cyklów powieściowych.

W gronie zwycięzców - znawców cyklu wiedźmińskiego znaleźli się:
I - Miczołek Damian z kl II m
II - Madziar Wiktor z kl II i
III - Pieniążek Patryk z kl Ij

Natomiast ekspertami "od Harrego Pottera" zostali:
I - Szczurek Krzysztof z kl II m
II- Peciak Jakub z kl I i
III - Zgrzeblak Mateusz z kl III t

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!! Cieszymy się, że w naszym gronie znalazło się wielu uczniów klas pierwszych. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji konkursu czytelniczego weźmie udział jeszcze więcej osób.
KONKURS LINGWISTYCZNY DUET - II ETAP

21 lutego 2019

II etap konkursu - część pisemna - odbędzie się dnia 26. lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu, ul. Kochanowskiego 44. Rejestracja uczestników w godz. 9:00-9:45. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wyjście uczniów na konkurs o godz. 8:40. Zbiórka przed internatem.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu:
 1. Natalia Piękoś 3i
 2. Nicolas Furgał 4k
 3. Filip Mysior 2j
 4. Wiktor Zwoliński 1f
 5. Samuel Grabczak 4j
 6. Wiktor Jarek 2e
 7. Hubert Ptak 1j
 8. Tomasz Kowalczyk 4j
 9. Bartłomiej Liber 2j
 10. Adam Chronowski 4e
 11. Aleksandra Karkowska 1m
 12. Łukasz Michalik 2t
 13. Michał Kuchnia 1m
 14. Adam Wojtas 3t
 15. Mateusz Porębski 1e
 16. Kacper Bryła 2i
 17. Przemysław Plata 1i
 18. Paweł Smiałek 3t
 19. Norbert Trojszczak 2a
 20. Krzysztof Furtak 2m
 21. Mykyta Shemechko 2i
Kiermasz pączkowy

19 lutego 2019

... odbędzie się w środę 27.02.2019r. Nasza szkoła bierze udział w akcji "Pączek dla Afryki". 1 ciastko to tylko 2zł, a aż taka pomoc! Startujemy o 08:00 do ostatniego pączka!
O nas w sądeckim ratuszu

16 lutego 2019

Wielki potencjał naszych uczniów warto rozwijać

„W imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla chciałem przede wszystkim podziękować państwu, dyrekcji, gronu nauczycielskiemu, a przede wszystkim wam, młodzi, zdolni, wybitni fachowcy. Wszyscy wiemy, że sądecki Elektryk jest najlepszą szkołą w Polsce. Cieszymy się, że jest to elektryk w Nowym Sączu. Jesteście kuźnią kadr inżynierskich i za to wam dziękujemy. Dziękuję również za zorganizowanie tego pikniku, bo to jest rozwijanie waszej pasji, która kiedyś będzie powodowała, że Polska będzie się technologicznie rozwijać”
- powiedział dyrektor Marcin Poręba podczas zakończenia imprezy i wręczenia nagród uczestnikom.

Więcej na www.nowysacz.pl
Olimpiada Wiedzy Technicznej

15 lutego 2019

Wszystkich zainteresowanych Olimpiadą Wiedzy Technicznej (OWT), którzy zostali poinformowani o wysłaniu ich prac do Warszawy, zapraszam na spotkanie w dniu 19.02.2019 r (wtorek) do sali nr 40 o godzinie 14:00. Rozwiązywanie zadań z zakresu elektroniki - Józef Pomietło
II miejsce w Mistrzostwach Nowego Sącza w piłce koszykowej

15 lutego 2019

Brawo Wy!!!
- mecz finałowy z I LO: 18:14 dla I LO
- mecz z II LO: 21:20 dla II LO
VIII Piknik Naukowy w Elektryku
organizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk

14 lutego 2019

Zaczęliśmy punktualnie o 10-tej, chociaż młodzież ze swoimi projektami pojawiła się w świetlicy dużo wcześniej. Ponad 20 prac w 4 kategoriach. Piknik otworzył Dyrektor Walenty Szarek, a w sprawy organizacyjne oraz zasady pracy komisji konkursowych wprowadził pomysłodawca imprezy prezes Stowarzyszenia Sądecki Elektryk Marek Ryglewicz. Sponsorami pikniku były firmy NOVITUS, NEWAG, FAKRO i krakowska firma APTIV. Przedstawiciele trzech pierwszych firm byli członkami komisji konkursowych i to oni mieli wytypować najlepsze prace. A o godzinie 13-tej w obecności silnej reprezentacji Urzędu Miasta z dyrektorem Marcinem Porębą na czele odbyło się uroczyste zakończenie połączone z wręczaniem nagród. Poniżej lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach i zdjęcia, które najlepiej oddają atmosferę pikniku.

LISTA NAGRODZONYCH W KATEGORII AUTOMATYKA/ROBOTYKA:

1. Kacper Lelito - VRDrone
2. Piotr Konopka - Rysunkowy ploter tablicowy
3. Durasik Łukasz, Kantor Paweł, Pulit Dawid - Vector3D – wielofunkcyjne narzędzie CNC
4. Krzysztof Piekarski - Samolot zdalnie sterowany z napędem spalinowym oraz elektrycznym
5. Mykyta Shemechko - Josh The Grabber

LISTA NAGRODZONYCH W KATEGORII INFORMATYKA:

1. Dawid Kruk - Wybory szkolne
2. Krzysztof Uszko, Mikołaj Sromek - CARMAS – mobilny asystent samochodowy
3. Jakub Szarek - Gra komputerowa oparta o silnik UnrealEngine
4. Mateusz Furtak, Samuel Grabczak - PluMMy!
5. Michał Wojs City Events

LISTA NAGRODZONYCH W KATEGORII ELEKTROTECHNIKA/ELEKTRONIKA:

1. Sebastian Łatka, Karol Morański, Paweł Kasprzyk - Wieczny Rozrusznik Serca
2. Sapeta Grzegorz, Gicala Jakub, Urbańczyk Mateusz - Stirling Energy
3. Jakub Klimek - Liczadło

LISTA NAGRODZONYCH W KATEGORII MULTIMEDIA:

1. Borek Krzysztof, Tomaszewski Szymon, Witek Michał - 3SchoolD
2. Michał Iwański - Konsola do gier „Pudełko”

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i wielkie podziękowania składamy członkom komisji konkursowych oraz sponsorom: firmom NOVITUS, NEWAG, FAKRO i APTIV
PIKNIK NAUKOWY - WPŁAĆ ZŁOTÓWKĘ, WYGRAJ TABLET

7 lutego 2019

Jak co roku, w naszej szkole organizowany jest Piknik Naukowy, ale tegoroczna edycja jest wyjątkowa! Organizatorzy VIII Pikniku w Elektryku urządzają zbiórkę, w której możesz wziąć udział. Zakończy się ona losowaniem, podczas którego możesz wygrać tablet najnowszej generacji. Mamy do wyboru aż 4 różne modele! Aby zostać zwycięzcą, wystarczy złotówka, którą wpłacasz na przygotowanej specjalnie platformie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, wejdź na tę stronę.

DZIĘKUJEMY I POWODZENIA!
Wyjazd na XLII OOWEiE

8 lutego 2019

8 lutego 2019r. (piątek) o godzinie 7:30
spod internatu szkolnego.

Wystawa w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

5 lutego 2019

Jest też nasz akcent - pamiątki po Patronie naszej szkoły. W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie można oglądać wystawę pt. "Służyli Niepodległej. Wojsko Polskie 1918-1939. Nowe zabytki”. Wystawę odsłonięto we wrześniu 2018r. z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a zgromadziła ona ok. 1200 obiektów m.in.: mundury wojskowe, sztandary, ordery, broń, a nawet sprzęt wojskowy. Wśród najcenniejszych eksponatów, obok czapki maciejówki Marszałka Józefa Piłsudskiego, są także pamiątki po generale Józefie Kustroniu, przekazane przez jego wnuczkę Ewę Kustroń de Ramos.

Więcej na ntvsądecka
OLIMPIADA WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

4 lutego 2019

EUROELEKTRA XXI EDYCJA 2019

Do zawodów centralnych /III stopnia/,
które odbędą się 14 marca 2019 w Gdańsku, zakwalifikowali się:

Grupa elektryczna:
Szabla Grzegorz 2e
Żurek Dominik 4 m

Grupa Elektroniczna:
Hasior Michał 4g
Gałowicz Krzysztof 4g

Grupa teleinformatyczna:
Bałuszyński Paweł 4t
Duda Krzysztof 4t
Dyda Adam 4t
Górski Tomasz 4t
Łopian Dariusz 4t
Buczek Jakub 3t
Kozłecki Tomasz 3t
Piwowar Piotr 3t
Sekuła Adrian 3t
Śmiałek Michał 3t

Wielkie brawa :) i trzymamy kciuki :) powodzenia!!!
XLII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ AGH KRAKÓW

4 lutego 2019

Do finału w dniu 8 lutego 2019 zakwalifikowali się:

Robert Suchanek 4f
Aleks Piszczek 4f
Artur Szlag 4f
Kamil Zaczyk 4f
Arkadiusz Orzeł 4e
Jakub Sarata 4e
Daniel Węgrzynowski 4e
Dominik Żurek 4m
Krzysztof Gałowicz 4g
Michał Hasior 4g
Kacper Janowiec 4g
Łukasz Sułkowski 4g
Kacper Gromala 2g
Kacper Piątek 2g
Paweł Sowa 2g
Dawid Wiktorowski 2g
Piotr Piwowar 3t
Paweł Śmiałek 3t
Adrian Sekuła 3t
Michał Czaja 3t
Paweł Bałuszyński 4t
Krzysztof Duda 4t
Tomasz Górski 4t
Adam Dyda 4t

Gratulujemy!!! i Trzymamy kciuki :) Powodzenia!!!
Głosujemy !!!

2 lutego 2019

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk nominowane do Ziarnka Gorczycy w roku 2019 w kategorii firma/stowarzyszenie.

Przyjaciół i sympatyków prosimy o głos, który można oddać na stronach:

www.ziarnkogorczycy.pl i www.dts24.pl
Kiermasz pączkowy

19 lutego 2019

... odbędzie się w środę 27.02.2019r. Nasza szkoła bierze udział w akcji "Pączek dla Afryki". 1 ciastko to tylko 2zł, a aż taka pomoc! Startujemy o 8:00 do ostatniego pączka!
Konkurs „Weltsprachen Abitur”

31 stycznia 2019

Konkurs „Weltsprachen Abitur” (edycja zimowa) zostanie przeprowadzony w naszej szkole 04.02.2019 (poniedziałek) od godz. 8:40 w świetlicy szkolnej. Uczniowie biorący udział w tym konkursie proszeni są o zgłoszenie się o godz. 8:30 oraz o przyniesienie ze sobą długopisu z czarnym wkładem do wypełnienia karty odpowiedzi.
Wyniki konkursu „TURBOLANDESKUNDE” (etap szkolny)

31 stycznia 2019

Dnia 07.12.2018 odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

W tym roku pytania dotyczyły Austrii. Konkurs cieszył się w naszej szkole dużym zainteresowaniem.
Wzięło w nim udział 75 uczniów (25 trzyosobowych drużyn).

Najlepszy wynik uzyskała drużyna z kl. III i w składzie: Natalia Piękoś, Tomasz Turek i Paulina Wyskiel.

Przechodzi ona do II (regionalnego) etapu konkursu, który odbędzie 08.03.2019 w Tarnowie.
Opiekunem zwycięskiej drużyny jest p. Ewa Dziedzic.
Gratulujemy!
Wyniki konkursu „DEUTSCHFREUND”

31 stycznia 2019

Dnia 14.11.2018 odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „DEUTSCHFREUND”.

Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskali:
kl. IWiktor ZwolińskiI f3. miejsce w województwie
kl. III i IVJakub ŚwiebockiIV m5. miejsce w województwie
 Daniel NawalanyIII m7. miejsce w województwie

Wśród uczniów klas II najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Filip Mysior z kl. II j.
Gratulujemy !
Mistrzostwa Nowego Sącza
w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

30 stycznia 2019

Daniel Nawalany - Mistrzem Nowego Sącza w narciarstwie
Tomasz Romański - III miejsce w snowboardzie
5 miejsce: Królczyk Marcin - snowboard
5 miejsce: Ewa Śmigowska - snowboard
Konkurs czytelniczy

30 stycznia 2019

Konkurs odbędzie się 22 lutego 2019r.

Zgłoszenia - do 8 lutego 2019.

Szczegóły w załączniku: regulamin.pdf.
725 litrów krwi na 725-lecie Nowego Sącza

30 stycznia 2019

Włączyliśmy się w tę piękna akcję, odbyły się 2 akcje oddawania krwi w szkole, w czasie których nasi uczniowie oddali ponad 35 litrów krwi i wiele jeszcze litrów krwi oddanych przez uczniów w punkcie krwiodawstwa. Krew oddawało bardzo wielu uczniów
Konkurs lingwistyczny DUET

29 stycznia 2019

Konkurs odbędzie się 30. stycznia 2019r. w godz. 11:00 - 12:30.

Uczestników prosimy o zgłoszenie się o godz. 10:50 do następujących sal:
- sala nr 7 - kl. 1i, 1e, 1m, 1j, 1t,
- sala nr 13 - kl.1g, 1f, 2i, 2j, 2f,
- sala nr 16 (świetlica szkolna) - kl. 2m, 2g, 2e, 2t, 2a, 3g, 3t, 3i, 4j, 4e, 4k.
!!! Staże dla uczniów !!!

11 stycznia 2019

Informujemy wszystkich naszych uczniów, iż Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ma możliwość zorganizowania płatnych staży na okres ferii szkolnych, jak również w późniejszym terminie. Inkubator posiada także dane potencjalnych pracodawców, chcących zatrudnić uczniów na staże - głównie w zawodach elektryk, elektronik i mechatronik. Chętni winni się zgłosić do biura projektu na ul. Wyspiańskiego 13, pok. 212 w godz. 8:00 – 15:00 lub skontaktować się telefonicznie: 575 066 009.
Bezpieczne ferie zimowe

10 stycznia 2019

"Piękna nam zima nastała
- bezpiecznie, aktywnie i zdrowo na ferie zimowe"

Spotkanie z GOPR:

- bezpiecznie na stoku
- na lodowisku
- w górach
- lawiny

Dekalog narciarza FIS.

Teraz już tylko wspaniałych ferii - nauczyciele wf
PERSPEKTYWY - mamy PODIUM !!!

10 stycznia 2019

III w tym roku – znakomite Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Kustronia w Nowym Sączu, którym z powodzeniem kieruje Dyrektor Walenty Szarek w rankingu Perspektywy 2019.

Gratulacje!

Szkoła, w której warto się uczyć.

Gratulacje Absolwentom, Uuczniom, Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły i Rodzicom.

Więcej...
Nowosądecka młodzież chce mieć swoją Radę Miasta

10 stycznia 2019

W nowosądeckim Ratuszu spotkali się dziś przewodniczący samorządów szkolnych średnich szkół publicznych i niepublicznych, którzy wyrazili wolę powołania w Nowym Sączu Młodzieżowej Rady Miasta. Zachęcił ich do tego Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska.

Uczestnicy wybrali spośród siebie reprezentantów - pięć osób, które będą odpowiedzialne za organizację następnych spotkań, są to:
- Jakub Belski z Zespołu Szkół Społecznych Splot
- Grzegorz Ormiański z Zespołu Szkół Samochodowych
- Jakub Machowski – z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych
- Justyna Biel – z II Liceum Ogólnokształcącego
- Jakub Kruczek z Zespołu Szkół Ekonomicznych

Relacja w serwisie nowysacz.pl
Piknik naukowy

10 stycznia 2019

Piknik Naukowy w Elektryku odbędzie się 14 lutego 2019. Prosimy wszystkich uczniów, którzy zgłosili swoje prace, o potwierdzenie udziału u p. Tomasza Libra (termin do 11.01.2019).
Wyjazd na olimpiadę wiedzy technicznej

8 stycznia 2019

Przypominamy wszystkim zakwalifikowanym do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej, iż wyjazd na zawody do Tarnowa planowany jest we wtorek (8 stycznia) o godzinie 7:00 z parkingu pod internatem szkolnym.
roszę pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości! Cały Elektryk trzyma za was kciuki!
Euroelektra 2019

4 stycznia 2019

Zawody II stopnia (okręgowe) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” odbędą się w dniu 4 stycznia 2019 (piątek) w godzinach 12:00 – 14:00 w auli PWSZ Nowy Sącz przy ul. Zamenhofa 1A.
Uczestnicy zawodów proszeni są o zgłoszenie się w miejscu zawodów co najmniej 30 minut przed ich rozpoczęciem. W tym dniu są oni zwolnieni z zajęć dydaktycznych.
archiwum newsów