3aT 3automatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45       Zajęcia w ZPKZ  
2 7:50- 8:35       Zajęcia w ZPKZ  
3 8:40- 9:25   wf-1/2 Wo sg1
wf-2/2 sg2
Zajęcia w ZPKZ Zajęcia w ZPKZ  
4 9:30-10:15   r_matematyka SC 51 Zajęcia w ZPKZ Zajęcia w ZPKZ  
5 10:30-11:15   r_matematyka SC 51 Zajęcia w ZPKZ godz.wych Kg 13 matematyka SC 7
6 11:20-12:05   tech.i.p.aut PO 11 Zajęcia w ZPKZ j.polski DK 46 j.angielski-1/2 Aw sj2
j.angielski-2/2 kl sj7
7 12:10-12:55   ins.aut.prze PO 11 wf-1/2 Wo sg1
wf-2/2 sg2
j.polski DK 46 r_fizyka Na 11
8 13:15-14:00 u.aut.przem PO 12 religia KO 16 wf-1/2 Wo sg1
wf-2/2 sg2
j.niemiecki-1/2 Mw sj2
j.niemiecki-2/2 Ba sj3
ins.aut.prze PO 12
9 14:05-14:50 u.aut.przem PO 12 religia KO 16 j.angielski-1/2 Aw sj2 j.angielski-2/2 kl sj7 r_fizyka Na 47
10 14:55-15:40 matematyka SC 40 r_fizyka Na 51     j.niemiecki-1/2 Mw sj6
j.niemiecki-2/2 Ba sj4
11 15:45-16:30 matematyka SC 40 r_fizyka Na 51     u.aut.przem PO 12
12 16:35-17:20 ins.aut.prze PO 12       tech.i.p.aut PO 12
Obowiązuje od: 27 kwietnia 2020 - usunięcie klas maturalnych i zmiana w klasie 1iT
wygenerowano 24.04.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum