2gT 2elektronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 r_informat.-1/2 PP prautom
j.niemiecki-2/2 Ba sj4
  j.francuski-3/3 #jf2 40 Zajęcia w ZPKZ wf-1/2 Dg sg4
wf-2/2 ML sg3
2 7:50- 8:35 r_informat.-1/2 PP prautom
j.niemiecki-2/2 Ba sj4
matematyka Bw 40 j.francuski-3/3 #jf2 40 Zajęcia w ZPKZ wf-1/2 Dg sg4
wf-2/2 ML sg3
3 8:40- 9:25 matematyka Bw 40 matematyka Bw 40 wf-1/2 Dg sg2
wf-2/2 ML sg3
Zajęcia w ZPKZ godz.wych Cg 4
4 9:30-10:15 j.polski Da 48 WDZ Ne 16 religia AD SKat j.polski Da 48 pom.elektr.e-1/3 Wm pe1
pom.elektr.e-2/3 jm pe2
pom.elektr.e-3/3 Ma pe3
5 10:30-11:15 j.polski Da 48 WOK Da 48 religia AD SKat j.polski Da 48 pom.elektr.e-1/3 Wm pe1
pom.elektr.e-2/3 jm pe2
pom.elektr.e-3/3 Ma pe3
6 11:20-12:05 j.niemiecki-1/2 Mw 5
r_informat.-2/2 PP prautom
j.angielski-1/2 kl sj7
j.angielski-2/2 Sw sj1
r_matematyka Bw 40 p.przedsięb. Kg 13 pom.elektr.e-1/3 Wm pe1
pom.elektr.e-2/3 jm pe2
pom.elektr.e-3/3 Ma pe3
7 12:10-12:55 j.niemiecki-1/2 Mw 5
r_informat.-2/2 PP prautom
j.angielski-1/2 kl sj7
j.angielski-2/2 Sw sj1
ukł.cyfrowe Pj 14 dział.gosp mm 7 elektrotechn Kp 40
8 13:15-14:00 rys.tech-1/2 MU prautom j.ang.zaw kl 7 ukł.cyfrowe Pj 14   elektrotechn Kp 40
9 14:05-14:50   rys.tech-2/2 MU prautom ukł.analogow Pj 14    
10 14:55-15:40     ukł.analogow Pj 14    
Obowiązuje od: 27 kwietnia 2020 - usunięcie klas maturalnych i zmiana w klasie 1iT
wygenerowano 24.04.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum