2iT 2informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45     j.francuski-3/3 #jf2 40    
2 7:50- 8:35   mon.konf.lan-3/3 Kd 109 j.francuski-3/3 #jf2 40    
3 8:40- 9:25   godz.wych Sp 7 r_matematyka Łj 7    
4 9:30-10:15   p.przedsięb. Kg 13 r_matematyka Łj 7    
5 10:30-11:15 e.urz.t.komp-1/3 Dd 6 t.st.apk.int-1/2 DP 39
t.st.apk.int-2/2 So 38
j.polski DK 42    
6 11:20-12:05 e.urz.t.komp-1/3 Dd 6 UTK KM 7 j.polski DK 42    
7 12:10-12:55 mon.konf.lan-1/3 Kd 108 j.angielski-1/2 Mp sj5
j.angielski-2/2 Sp sj3
religia AD 13 mon.konf.lan-3/3 Kd 109 BHP iz 44
8 13:15-14:00 mon.konf.lan-1/3 Kd 108
e.urz.t.komp-2/3 KM 5
e.urz.t.komp-3/3 Dd 6
j.angielski-1/2 Mp sj5
j.angielski-2/2 Sp sj3
r_angielski-1/2 Mp sj5
r_angielski-2/2 Sp sj3
mon.konf.lan-2/3 Kj 108
mon.konf.lan-3/3 Kd 109
Sys.op Nm 4
9 14:05-14:50 mon.konf.lan-1/3 Kd 108
e.urz.t.komp-2/3 KM 5
e.urz.t.komp-3/3 Dd 6
religia AD 7 r_angielski-1/2 Mp sj5
r_angielski-2/2 Sp sj3
j.polski DK 46 Sys.op Nm 4
10 14:55-15:40 lok.sie.komp Kj 7 WDZ Ne 4 j.niemiecki-1/3 Ek sj2
j.niemiecki-2/3 Tm sj5
wf-1/2 Dg sg4
wf-2/2 ML sg3
adm.sys.op-1/2 Nm 15
adm.sys.op-2/2 Sr 38
11 15:45-16:30 matematyka Łj 7   j.niemiecki-1/3 Ek sj2
j.niemiecki-2/3 Tm sj3
wf-1/2 Dg sg4
wf-2/2 ML sg3
adm.sys.op-1/2 Nm 15
adm.sys.op-2/2 Sr 38
12 16:35-17:20 matematyka Łj 7     lok.sie.komp Kj 7 adm.sys.op-1/2 Nm 15
adm.sys.op-2/2 Sr 38
13 17:25-18:10 wf-1/2 Dg sg1
wf-2/2 ML sg2
    mon.konf.lan-2/3 Kj 108 UTK KM 48
14 18:15-19:00       mon.konf.lan-2/3 Kj 108  
Obowiązuje od: 27 kwietnia 2020 - usunięcie klas maturalnych i zmiana w klasie 1iT
wygenerowano 24.04.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum