2jT 2informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45     j.francuski-3/3 #jf2 40    
2 7:50- 8:35     j.francuski-3/3 #jf2 40    
3 8:40- 9:25     godz.wych Mp 51    
4 9:30-10:15     j.angielski-1/2 Mp sj5
j.angielski-2/2 Sp sj3
   
5 10:30-11:15   e.urz.t.komp-2/3 Dd 6 j.angielski-1/2 Mp sj5
j.angielski-2/2 Sp sj3
r_matematyka Łj 7  
6 11:20-12:05 BHP iz 40 e.urz.t.komp-2/3 Dd 6 UTK KM 11 r_matematyka Łj 7  
7 12:10-12:55 Sys.op Nm 47 mon.konf.lan-2/3 Kd 8 lok.sie.komp Kj 44 p.przedsięb. Kg 13  
8 13:15-14:00 j.polski Su 47 e.urz.t.komp-1/3 Dd 6
mon.konf.lan-2/3 Kd 8
e.urz.t.komp-3/3 PP 5
matematyka Łj 7 r_angielski-1/2 Mp sj5
r_angielski-2/2 Sp sj3
j.niemiecki-1/3 Mw sj3
j.niemiecki-2/3 Ba sj4
9 14:05-14:50 adm.sys.op-1/2 Nm 15
adm.sys.op-2/2 Sr 109
e.urz.t.komp-1/3 Dd 6
mon.konf.lan-2/3 Kd 8
e.urz.t.komp-3/3 PP 5
UTK KM 4 r_angielski-1/2 Mp sj5
r_angielski-2/2 Sp sj3
j.niemiecki-1/3 Mw sj1
j.niemiecki-2/3 Ba sj3
10 14:55-15:40 adm.sys.op-1/2 Nm 15
adm.sys.op-2/2 Sr 109
wf-1/2 Bo sg4
wf-2/2 MH sg3
  j.polski Su 47 t.st.apk.int-1/2 DP 39
t.st.apk.int-2/2 So 108
11 15:45-16:30 adm.sys.op-1/2 Nm 15
adm.sys.op-2/2 Sr 109
wf-1/2 Bo sg4
wf-2/2 MH sg3
  j.polski Su 47 lok.sie.komp Kj 13
12 16:35-17:20 Sys.op Nm 7 wf-1/2 Bo sg1
wf-2/2 MH sg3
  religia Tj 11 mon.konf.lan-1/3 Kd 109
mon.konf.lan-3/3 Kj 108
13 17:25-18:10 matematyka Łj 7 j.niemiecki-1/3 Mw sj1
j.niemiecki-2/3 Ba sj2
  religia Tj 11 mon.konf.lan-1/3 Kd 109
mon.konf.lan-3/3 Kj 108
14 18:15-19:00         mon.konf.lan-1/3 Kd 109
mon.konf.lan-3/3 Kj 108
Obowiązuje od: 15 października 2019
wygenerowano 11.10.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum