1m5T 1mechatronik 5-letni
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 fizyka JW 51 e_dla_bezp-1/2 mC 4
rys.tech-2/2 Wm prautom
informatyka-2/2 Rg 39 wf-1/2 MH sg4
wf-2/2 Bo sg3
Zajęcia w ZPKZ
2 7:50- 8:35 techn.i.k.me Zk 44 elektrotechn Jk 12 r_matematyka SC 42 wf-1/2 MH sg4
wf-2/2 Bo sg3
Zajęcia w ZPKZ
3 8:40- 9:25 wf-1/2 MH sg1
wf-2/2 Bo sg4
geografia Cg 4 j.polski Su 47 religia AD 44 matematyka SC 11
4 9:30-10:15 j.polski Su 47 BHP Zk 47 j.polski Su 47 historia St 44 matematyka SC 11
5 10:30-11:15 rys.tech-1/2 Wm prautom
j.angielski-2/2 JP sj2
geografia Cg 4 elektrotechn Jk 14 BHP Zk 11 godz.wych Bo 14
6 11:20-12:05 j.angielski-1/2 HM sj1
j.angielski-2/2 JP sj2
elektrotechn Jk 14 elektrotechn Jk 14 j.niemiecki-1/2 Bm 5
e_dla_bezp-2/2 mC 15
fizyka JW 51
7 12:10-12:55 j.angielski-1/2 HM 15 techn.i.k.me Zk 47 j.niemiecki-2/2 Bm sj1 j.niemiecki-1/2 Bm 5 historia St 44
8 13:15-14:00 informatyka-1/2 mm 109 religia AD 40     filozofia Tj 11
9 14:05-14:50   j.niemiecki-2/2 Bm 39      
Obowiązuje od: 15 października 2019
wygenerowano 11.10.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum