3gT 3elektronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 Zajęcia w ZPKZ        
2 7:50- 8:35 Zajęcia w ZPKZ        
3 8:40- 9:25 Zajęcia w ZPKZ     j.angielski-1/2 kl sj7
j.angielski-2/2 Sp sj1
 
4 9:30-10:15 Zajęcia w ZPKZ     Zajęcia w ZPKZ  
5 10:30-11:15 matematyka Ro 41 rys.tech-2/2 Wm prautom   Zajęcia w ZPKZ  
6 11:20-12:05 r_fizyka Na 51 religia Za 16   Zajęcia w ZPKZ prog.sys.mik-1/3 PP prautom
j.francuski-3/3 #jf3 sj7
7 12:10-12:55 syst.telew jm 46 wf-1/2 Dg sg1
wf-2/2 ML sg2
j.angielski-1/2 kl sj7
j.angielski-2/2 Sp sj3
syst.telew jm 52 prog.sys.mik-1/3 PP prautom
j.francuski-3/3 #jf3 sj7
8 13:15-14:00 godz.wych Kr 46 wf-1/2 Dg sg1
wf-2/2 ML sg2
religia Za 46 syst.sieci.k PP 43 syst.KD PP 46
9 14:05-14:50 j.polski Kr 46 wf-1/2 Dg sg2
wf-2/2 ML sg3
syst.telew jm 41 r_matematyka Ro 41 syst.KD PP 46
10 14:55-15:40 rys.tech-1/2 Wm prautom
j.niemiecki-2/2 Ek sj1
j.polski Kr 46 r_fizyka Na 51 matematyka Ro 41 sys.mikropr PP 46
11 15:45-16:30   prog.sys.mik-2/3 PP prautom syst.KD PP 4 prog.sys.mik-3/3 PP prautom j.niemiecki-1/2 Tm sj4
j.niemiecki-2/2 Ek sj3
12 16:35-17:20   prog.sys.mik-2/3 PP prautom j.ang.zaw Sp 4 prog.sys.mik-3/3 PP prautom j.niemiecki-1/2 Tm sj4
13 17:25-18:10     sys.mikropr PP 4    
Obowiązuje od: 15 października 2019
wygenerowano 11.10.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum