podręczniki

Podręczniki - technikum 5-letnie - rok szkolny 2019/2020

PrzedmiotPodręcznik
Język polskiM.Chmiel, A.Cisowska, J.Kościerzyńska, H.Kusy, A.Wróblewska „Ponad słowami” - cz. 1 i 2.
Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa ERA
MatematykaM.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda „Matematyka - zakres podstawowy i rozszerzony” - podręcznik
dla szkół ponadpodstawowych. Oficyna edukacyjna K.Pazdro - FAKULTATYWNIE;
„Matematyka – zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony”.
Oficyna edukacyjna K.Pazdro - OBOWIĄZKOWO
Filozofia"Spotkania z filozofią" - podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum
- zakres podstawowy. Wydawnictwo: Nowa Era
HistoriaM.Pawlak, A.Szweda „Poznać przeszłość - zakres podstawowy”
- podręcznik do historii dla liceum i technikum, szkół ponadpodstawowych. Wydawnictwo Nowa Era.
FizykaL.Lehman, W.Polesiuk, G.F.Wojewoda Podręcznik zakres podstawowy cz.1. Wydawnictwo WSiP
L.Lehman, W.Polesiuk, G.F.Wojewoda Zbiór zadań - zakres podstawowy. Wydawnictwo WSiP
ChemiaR.M.Janiuk, M.Chmurska, G.Osiecka, W.Anusiak, M.Sobczak „Chemia - zakres podstawowy” - podręcznik. Wydawnictwo WSiP
BiologiaA.Helmin, J.Holeczek „Biologia na czasie 1 – zakres podstawowy”.
Podręcznik dla liceum i technikum. Wydawnictwo Nowa ERA
GeografiaR.Malarz, M.Więckowski „Oblicza geografii” - zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa ERA
Podstawy
przedsiębiorczości
Z.Makieła, T.Rachwał „Krok w przedsiębiorczość” - podręcznik + zeszyt ćwiczeń dla absolwentów szkół podstawowych. Wydawnictwo Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwaB.Breitkopf, M.Cieśla „Edukacja dla bezpieczeństwa”.
Podręcznik szkoła ponadpodstawowa - zakres podstawowy. Wydawnictwo WSiP
InformatykaW.Jochemczyk, K.Olędzka „Informatyka”.
Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Wydawnictwo WSiP
Język angielskiD.Brayshaw, D.Russel, B.Michałowski „Fokus 2” lub "Focus 3".
Poziom podręcznika zostanie ustalony we wrześniu. Second Edition Wydawnictwo Pearson
Język niemieckiPodręcznik i zeszyt ćwiczeń „Komplett plus 1”.
Język niemiecki dla liceów i techników. Wydawnictwo Klett
ReligiaPodręcznik podają nauczyciele na pierwszych zajęciach
Wychowanie do życia w rodziniePodręcznik podaje nauczyciel na pierwszych zajęciach
Przedmioty zawodowePodręczniki do przedmiotów zawodowych podają nauczyciele na pierwszych zajęciach