Pożegnanie absolwentów

Aktualności
„Dziś żegnamy szkolne mury
Naszych dobrych profesorów
Przez nas wkradł się siwy włos
Na wasze skronie
Dziękujemy za świadectwa
Za wykucie trudnych wzorów
Już nie dzieci lecz dojrzałe stare konie….”
 
70 świadectw z wyróżnieniem 
45 osób z wpisem do Złotej Księgi 
 
Najwyższa średnia : 
Łukasz Deja i Mateusz Żelasko 5,69
 
 
Osobowość Elektryka – Klaudia Tercha 
 
Liczni Laureaci i Finaliści wielu Olimpiad i konkursów przedmiotowych !
 

Wolontariusze, sportowcy

Pożegnani przez Dyrekcję , nauczycieli , młodszych kolegów i koleżanki 
 
Dziękujemy za wspólne lata – życzymy powodzenia!!!