Egzaminy poprawkowe uczniów klas 1-4 – sierpień 2024

Aktualności

EGZAMINY POPRAWKOWE

sierpień 2024 r.

w Zespole Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu.

 

26 sierpnia (poniedziałek)

elektrotechnika i elektronika                                              

– godzina 8.00 rozpoczęcie egzaminu

 

urządzenia i systemy mechatroniczne                                          

– godzina 8.00 rozpoczęcie egzaminu

 

27 sierpnia (wtorek)

matematyka

– godzina 8.00 rozpoczęcie egzaminu

 

 

UWAGA !!!

Obecność zdających sprawdzana na 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w salach lekcyjnych w budynku szkoły.

Wszyscy przystępujący do egzaminów powinni posiadać odpowiednie przybory do pisania dostosowane do przedmiotu (np. linijka, cyrkiel).

Godzina rozpoczęcia części ustnej zostanie podana przez komisję egzaminacyjną po zakończeniu części pisemnej.