Logo ZSEM

Zespół Szkół
Elektryczno-Mechanicznych

w Nowym Sączu

aktualności

,,Popraw jakość swojego życia”

17. stycznia 2020

piramida zdrowia22.01.2020r. (środa) o godzinie 12:10 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie młodzieży z lekarzem diabetologiem Wioletą Szczęsną-Ćwik. Spotkanie będzie dotyczyło edukacji młodzieży: brak ruchu, niewłaściwa dieta prostą drogą do zachorowania! Uczniów zaproszonych zachęcamy do wzięcia udziału w prelekcji.

pokarm
"Dobre zdrowie jest lepsze niż największe bogactwo"

Org.: H.Golińska, L.Wontorczyk

Rekrutacja na staże zawodowe

15. stycznia

Rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję staży zawodowych, realizowanych w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” w roku 2020.
Dokumentacja rekrutacyjna jest do pobrania na stronie internetowej szkoły. Dokumenty należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami – w przypadku problemów z ich odczytaniem będą odrzucane. Kompletne dokumenty należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 17. stycznia - dotyczy chętnych do odbycia stażu w ferie.
Dla uczniów klas maturalnych rekomendowanym terminem odbycia stażu jest maj, czerwiec - z zastrzeżeniem, że umowa z pracodawcą o odbycie stażu musi zostać podpisana przed 24. kwietnia (w momencie rozpoczęcia stażu stażysta musi posiadać status ucznia !)
Zadeklarowanie udziału w którejkolwiek formie wsparcia w ramach projektu (np. w stażu), a następnie rezygnacja z niej wyklucza ucznia z dalszego udziału w projekcie !!
W przypadku liczby chętnych przekraczającej limit przyznanych szkole miejsc, decydującym kryterium (zgodnie z regulaminem) będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego.

Załączniki

"TURBOLANDESKUNDE" - wyniki

13. stycznia 2020

Dnia 06.12.2019 odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE - WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

W tym roku pytania dotyczyły Szwajcarii. Po raz kolejny konkurs cieszył się w naszej szkole dużym zainteresowaniem.
Wzięło w nim udział 102 uczniów (34 trzyosobowe drużyny - o 9 więcej niż w roku ubiegłym).

Najlepszy wynik uzyskała drużyna z kl. III e w składzie: Mikołaj Stach, Grzegorz Szabla i Piotr Świebocki.

Przechodzi ona do II (regionalnego) etapu konkursu, który odbędzie 06.03.2020 w Tarnowie.

Opiekunem zwycięskiej drużyny jest p. Alicja Baran.

Gratulujemy! :-)

Wojewódzki konkurs lingwistyczny DUET

12. stycznia 2020

Etap szkolny konkursu odbędzie się w dniu 14.01.2020 (wtorek) od godz. 11:00 do 12:30.
Prosimy uczniów o zgłoszenie się o godzinie 10:50 w następujących salach:

sala 12 – klasy: 1e5, 1p5, 1i, 1j, 1m, 1p
sala 16 – klasy: 2a, 2e, 2f, 2g, 2i, 2j, 2t
sala 43 – klasy: 2m, 3e, 3g, 3i, 3j, 3m

Szkolny koordynator konkursu: P. Monika Wójcik

Wizyta w przedszkolu - „Cała Polska czyta dzieciom”

10. stycznia 2020

Dnia 3.01.2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Uczennice klasy 2m: Aleksandra Karkowska i Agnieszka Wróblewska, a także Gabriela Osada z 1i5 oraz uczeń klasy 1t Szymon Warcholak udali się wraz z Panią Karoliną Lupą do Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu, żeby poczytać maluchom świąteczne opowiadania. Była to również okazja do zapoznania dzieci z bożonarodzeniowymi zwyczajami w Wielkiej Brytanii i nauki kilku słów po angielsku. Przedszkolaki spróbowały prawdziwego brytyjskiego deseru świątecznego Christmas Pudding a na koniec obejrzały występ naszego iluzjonisty. Nie obyło się też bez wspólnego kolędowania.
pokaż więcej
partnerzy
merula.plm-model.euszkoltur.pl