Internat ZSE-M

aktualnościdokumentykadrao internaciekontakt

wszystkie (14)

Grill 09.2021

27. września 2021

W dniu 08.09.2021 r. w godzinach wieczornych odbyło się internatowe spotkanie integracyjne w formie grilla. Luźne spotkanie na grillu z dobrze dobranymi atrakcjami miało pomóc w:
• budowaniu poczucia przynależności do grupy
• poznaniu indywidualnych cech, umiejętności koleżanek i kolegów
• nawiązanie współpracy i komunikacji w grupie

Rozrywka sportowa (gra w piłkę nożną, odbijanie piłki w grupach) połączona z zabawami umysłowymi (kalambury), jak również możliwość porozmawiania z każdym mieszkańcem internatu, pomagały budować postawę otwartą oraz dobrą, często nawet rodzinną atmosferę. Dzięki spotkaniu integracyjnemu każdy mógł osobiście poznać koleżanki i kolegów. Ważna była dobra organizacja oraz włączenie w nią wychowanków tak, aby integracja była przyjemnością, a nie stanowiła przymusu i kolejnego obowiązku. Serwowane kiełbaski z grilla stanowiły miły, dodatkowy element przyjemności dla ciała.

KWATEROWANIE W INTERNACIE

W dniu 31. sierpnia od godziny 16:00 rozpoczyna się kwaterowanie w internacie.

Wymagany jest przyjazd ucznia z jednym z Rodziców w celu podpisania stosownych dokumentów, niezbędnych przy przyjęciu do internatu.
Rodzicu

3. września 2020

  • Przekaż wychowawcy internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby Internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
  • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.
  • Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji domowej. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.
  • Wyposaż go w naczynia (kubek, talerz) i sztućce do własnego użytku,
  • Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
  • Pozostaw wychowawcy internatu aktualny numer telefonu do kontaktu.
KWATEROWANIE UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO INTERNATU ZSE-M

Kwaterowanie uczniów w Internacie rozpocznie się w poniedziałek 31. sierpnia od godziny 16:00 wg następującego porządku:

godz. 16:00 - 17:30 - uczniowie klas I

godz. 18:00 - 21:00 - pozostali uczniowie
  • Podczas kwaterowania, do budynku (poza wyznaczonymi strefami niezbędnymi do załatwienia formalności związanych z przyjęciem ucznia do Internatu) wchodzą tylko przyjęci uczniowie z 1 rodzicem
  • Wychowankowie przyjeżdżający do Internatu muszą posiadać własny komplet bielizny pościelowej. Kołdry, poduszki i koce są na wyposażeniu Internatu
  • Rzeczy osobiste należy ograniczyć do niezbędnego minimum, co ułatwi utrzymanie czystości i porządku w pokojach

starsze (5-9)   wszystkie (14)