Logo ZSEM

Zespół Szkół
Elektryczno-Mechanicznych

w Nowym Sączu

technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK

Opis zawodu:

Informatyka to obecnie samodzielna dyscyplina naukowa, ale też narzędzie wykorzystywane przez inne nauki. To dziedzina techniki i ogromny przemysł wytwarzający sprzęt i oprogramowanie. Dlatego tez informatyka posługuje się własnym systemem pojęć - jako nauka bada prawa rządzące procesami przetwarzania, zapisywania i przesyłania informacji, wykorzystując do tego najnowsze technologie.

Do głównych zadań informatyka należy min. dostosowanie pracy komputera do potrzeb właściciela, a więc dobieranie podzespołów do komputerów osobistych i ich testowanie, planowanie konfiguracji, projektowanie sieci okablowania i dobieranie urządzeń wspomagających działanie sieci. Aby zdobyć te umiejętności, w trakcie nauki, uczniowie poruszają się w obszarach informatyki niezbędnych do przyszłej pracy lub nauki, takich jak: języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych czy algorytmy i struktury danych. Przyszły informatyk będzie potrafił też min. tworzyć strony internetowe, zabezpieczać systemy i ich zawartość. Na co dzień uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania, jak i zasobów internetowych.

Dobry informatyk to bardzo dobry matematyk, powinien mieć dobrą pamięć i wytrwałość do nauki. Samodyscyplina, systematyczność i umiejętność uczenia się to duży atut.

Ukończenie kierunku daje możliwości dalszego kształcenia, a także pracy wszędzie tam, gdzie nauka, przemysł i zwykli ludzie korzystają z komputerów.

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Dla zawodu technik informatyk nasza szkoła posiada takie specjalistyczne pracownie.

Kwalifikacje:

Przedmioty specjalistyczne: